Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 25 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 668/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

Data ogłoszenia:2010-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 25 - Strona 6

Strona 6 z 10

21.

Javedan Mehr Toos

27.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/31

Nazwa

Dane

Powody

22.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran. No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran. Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran. Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1. 4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran.

Prowadzi handel sprzętem z sektora naftowego i gazowego, który może zostać użyty w irańskim programie jądrowym. Próbowała zamawiać materiały (bardzo trwałe bariery stopowe), które nie mają zastoso­ wania poza przemysłem jądrowym. Powiązana z przedsiębiorstwami zaangażowanymi w irański program jądrowy.


23.

Machine Sazi Arak

Firma z sektora energetycznego afiliowana przy IDRO; wspiera produkcyjnie program jądrowy, w tym zakazane działania sprzyjające proliferacji. Zaangażowana w budowę reaktora ciężkowodnego w Araku. W lipcu 2009 roku UK wydało wobec niej zawiadomienie o odmowie eksportu ‘korundowo-grafitowej żerdzi zatyczkowej’. W maju 2009 roku Szwecja odmówiła Machine Sazi Arak eksportu ‘koszulek pokryw do zbiorników ciśnieniowych’. Jednostka podlegająca AEOI oraz Novin Energy (obie wska­ zane na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Zaangażowana w tworzenie reaktorów jądrowych.

24.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Mana­ ging Company for the Construction of Nuclear Power Plants Parto Sanat Co No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, Iran.

25.

Wytwórca przemieników częstotliwości; jest w stanie rozwinąć/zmodyfikować importowane przemienniki tak, by można je było stosować w gazowych wirówkach wzbo­ gacających. Sądzi się, że jest zangażowana w działalność proliferacji jądowej. Odpowiada za wybór i budowę obiektów strategicznych, w tym - jak twierdzi Iran - zakładu wzbogacania uranu w Fordu (Kom), zbudowanego bez powiadamiania MAEA, wbrew wymogom nałożonym na Iran (potwierdzonym w rezolucji Rady Zarządzających MAEA). Przewodni­ czącym organizacji jest generał brygady Gholam-Reza Jalali, były członek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

26.

Passive Defense Organization

27.

Post Bank

237, Motahari 1587618118

Ave.,

Tehran,

Iran

Z irańskiego banku krajowego przekształcił się w bank pomagający Iranowi prowadzić handel międzynarodowy. Działa w imieniu Banku Sepah (wskazanego na mocy rezo­ lucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ), wykonując transakcje Banku Sepah i ukrywając jego związki z transakcjami, by ominąć sankcje. W roku 2009 Post Bank ułatwiał w imieniu Banku Sepah prowadzenie inet­ resów między irańskim sektorem obronnym a beneficjentami z zagranicy. Ułatwia prowadzenie inte­ resów z przedsiębiorstwem-przykrywką koreańskiego Tran­ chon Commercial Bank, znanego z ułatwiania związanych z proliferacją interesów między Iranem a KRLD. Dział Kalaye Electric Company (wskazanego na mocy rezo­ lucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Utworzony pod koniec 2006 roku, odpowiedzialny za budowę zakładu wzbogacania uranu w Fordu (Kom). Jednostka podlegająca AEOI i kontynuująca prace jej dawnego działu badawczego. Dyrektorem zarządzającym jest wiceprezes AEOI Mohammad Ghannadi (wskazany na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ).

28.

Raka

29.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (także jako: Nuclear Science & Technology Research Insti­ tute) Schiller Novin Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran.

30.

Działa w imieniu Defense Industries Organisation (DIO).

L 195/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2010

Nazwa

Dane

Powody

31.

Shahid Ahmad Kazemi Indust­ rial Group

SAKIG rozwija i produkuje systemy pocisków powietrze dla irańskiego wojska. Realizuje wojskowe, balistyczne i projekty związane z powietrzną; zamawia towary z Rosji, Białorusi Północnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 195 POZ 25 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 76 z 201027.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5011)

 • Dz. U. L195 - 74 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady 2010/414/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L195 - 39 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

 • Dz. U. L195 - 37 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 669/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L195 - 16 z 201027.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 667/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie pewnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

 • Dz. U. L195 - 15 z 201027.7.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 5 z 201027.7.2010

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 3 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L195 - 1 z 201027.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.