Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 20 POZ 7 - Strona 6

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

Data ogłoszenia:2010-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 20 POZ 7 - Strona 6

Strona 6 z 9

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący

Przewodniczący

L 20/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2010

ZAŁĄCZNIK I GAVIIFORMES Gaviidae Gavia stellata Gavia arctica Gavia immer PODICIPEDIFORMES Podicipedidae Podiceps auritus PROCELLARIIFORMES Procellariidae Pterodroma madeira Pterodroma feae Bulweria bulwerii Calonectris diomedea Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus) Puffinus yelkouan Puffinus assimilis Hydrobatidae Pelagodroma marina Hydrobates pelagicus Oceanodroma leucorhoa Oceanodroma castro PELECANIFORMES Pelecanidae Pelecanus onocrotalus Pelecanus crispus Phalacrocoracidae Phalacrocorax aristotelis desmarestii Phalacrocorax pygmeus CICONIIFORMES Ardeidae Botaurus stellaris Ixobrychus minutus Nycticorax nycticorax Ardeola ralloides Egretta garzetta Egretta alba (Ardea alba) Ardea purpurea Ciconiidae Ciconia nigra Ciconia ciconia Threskiornithidae Plegadis falcinellus Platalea leucorodia PHOENICOPTERIFORMES Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber ANSERIFORMES Anatidae Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii) Cygnus cygnus Anser albifrons flavirostris Anser erythropus Branta leucopsis Branta ruficollis Tadorna ferruginea Marmaronetta angustirostris Aythya nyroca Polysticta stelleri Mergus albellus (Mergellus albellus) Oxyura leucocephala FALCONIFORMES Pandionidae Pandion haliaetus Accipitridae Pernis apivorus Elanus caeruleus Milvus migrans Milvus milvus Haliaeetus albicilla Gypaetus barbatus Neophron percnopterus Gyps fulvus Aegypius monachus Circaetus gallicus Circus aeruginosus Circus cyaneus Circus macrourus Circus pygargus Accipiter gentilis arrigonii Accipiter nisus granti Accipiter brevipes Buteo rufinus Aquila pomarina Aquila clanga Aquila heliaca Aquila adalberti


26.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/13

Aquila chrysaetos Hieraaetus pennatus Hieraaetus fasciatus Falconidae Falco naumanni Falco vespertinus Falco columbarius Falco eleonorae Falco biarmicus Falco cherrug Falco rusticolus Falco peregrinus GALLIFORMES Tetraonidae Bonasa bonasia Lagopus mutus pyrenaicus Lagopus mutus helveticus Tetrao tetrix tetrix Tetrao urogallus Phasianidae Alectoris graeca Alectoris barbara Perdix perdix italica Perdix perdix hispaniensis GRUIFORMES Turnicidae Turnix sylvatica Gruidae Grus grus Rallidae Porzana porzana Porzana parva Porzana pusilla Crex crex Porphyrio porphyrio Fulica cristata Otididae Tetrax tetrax Chlamydotis undulata Otis tarda CHARADRIIFORMES Recurvirostridae Himantopus himantopus Recurvirostra avosetta Burhinidae Burhinus oedicnemus

Glareolidae Cursorius cursor Glareola pratincola Charadriidae Charadrius alexandrinus Charadrius morinellus (Eudromias morinellus) Pluvialis apricaria Hoplopterus spinosus Scolopacidae Calidris alpina schinzii Philomachus pugnax Gallinago media Limosa lapponica Numenius tenuirostris Tringa glareola Xenus cinereus (Tringa cinerea) Phalaropus lobatus Laridae Larus melanocephalus Larus genei Larus audouinii Larus minutus Sternidae Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica) Sterna caspia Sterna sandvicensis Sterna dougallii Sterna hirundo Sterna paradisaea Sterna albifrons Chlidonias hybridus Chlidonias niger Alcidae Uria aalge ibericus PTEROCLIFORMES Pteroclididae Pterocles orientalis Pterocles alchata COLUMBIFORMES Columbidae Columba palumbus azorica Columba trocaz Columba bollii Columba junoniae

L 20/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2010

STRIGIFORMES Strigidae Bubo bubo Nyctea scandiaca Surnia ulula Glaucidium passerinum Strix nebulosa Strix uralensis Asio flammeus Aegolius funereus CAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae Caprimulgus europaeus APODIFORMES Apodidae Apus caffer CORACIIFORMES Alcedinidae Alcedo atthis Coraciidae Coracias garrulus PICIFORMES Picidae Picus canus Dryocopus martius Dendrocopos major canariensis Dendrocopos major thanneri Dendrocopos syriacus Dendrocopos medius Dendrocopos leucotos Picoides tridactylus PASSERIFORMES Alaudidae Chersophilus duponti Melanocorypha calandra Calandrella brachydactyla Galerida theklae Lullula arborea Motacillidae Anthus campestris Troglodytidae Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae) Luscinia svecica Saxicola dacotiae Oenanthe leucura Oenanthe cypriaca Oenanthe pleschanka Muscicapidae (Sylviinae) Acrocephalus melanopogon Acrocephalus paludicola Hippolais olivetorum Sylvia sarda Sylvia undata Sylvia melanothorax Sylvia rueppelli Sylvia nisoria Muscicapidae (Muscicapinae) Ficedula parva Ficedula semitorquata Ficedula albicollis Paridae Parus ater cypriotes Sittidae Sitta krueperi Sitta whiteheadi Certhiidae Certhia brachydactyla dorotheae Laniidae Lanius collurio Lanius minor Lanius nubicus Corvidae Pyrrhocorax pyrrhocorax Fringillidae (Fringillinae) Fringilla coelebs ombriosa Fringilla teydea Fringillidae (Carduelinae) Loxia scotica Bucanetes githagineus Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina) Emberizidae (Emberizinae) Emberiza cineracea Emberiza hortulana Emberiza caesia

26.1.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 20 POZ 7 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L20 - 5 z 201026.1.2010

    Decyzja Rady podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji, uchylająca i zastępująca decyzję 2009/903/UE

  • Dz. U. L20 - 3 z 201026.1.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 71/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L20 - 1 z 201026.1.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 70/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające po raz 119. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.