Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 20 POZ 7 - Strona 8

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

Data ogłoszenia:2010-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 20 POZ 7 - Strona 8

Strona 8 z 9

+ +

26.1.2010

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Corvus frugilegus Corvus corone +

+ + + + +

+ + + +

+ + + + +

+ + +

+ + + +

+ + +

+ + +

+ +

+ +

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom. + = państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.


PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20/19

L 20/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2010

ZAŁĄCZNIK III CZĘŚĆ A ANSERIFORMES Anatidae Anas platyrhynchos GALLIFORMES Tetraonidae Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus Phasianidae Alectoris rufa COLUMBIFORMES Columbidae Columba palumbus Alectoris barbara Perdix perdix Phasianus colchicus

CZĘŚĆ B ANSERIFORMES Anatidae Anser albifrons albifrons Anser anser Anas penelope Anas crecca Anas acuta Anas clypeata Aythya ferina Aythya fuligula Aythya marila Somateria mollissima Melanitta nigra GALLIFORMES Tetraonidae Lagopus mutus CHARADRIIFORMES Charadriidae Pluvialis apricaria Scolopacidae Lymnocryptes minimus Gallinago gallinago Scolopax rusticola Tetrao tetrix britannicus Tetrao urogallus GRUIFORMES Rallidae Fulica atra

26.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/21

ZAŁĄCZNIK IV a) — Sidła (z wyjątkiem Finlandii i Szwecji do łapania Lagopus lagopus lagopus i Lagopus mutus na północ od równo­ leżnika 58° N), lepy, wnyki, żywe ptaki, które są ślepe lub okaleczone, używane jako wabiki, urządzenia do rejestracji na taśmach magnetycznych, urządzenia służące do porażenia prądem elektrycznym, — źródła sztucznego światła, lustra, urządzenia do oświetlania celów, noktowizyjne urządzenia strzeleckie, zawiera­ jące elektroniczne urządzenia do powiększania lub przetwarzania obrazu, — materiały wybuchowe, — sieci, sidła, przynęty zatrute lub usypiające, — broń automatyczna i półautomatyczna z magazynkiem mieszczącym więcej niż dwie sztuki amunicji. b) — Samoloty, pojazdy silnikowe, — łodzie poruszające się z prędkością przekraczającą 5 km/h. Na otwartym morzu państwa członkowskie mogą ze względów bezpieczeństwa zezwolić na korzystanie z łodzi motorowych o maksymalnej prędkości 18 km/h. Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich udzielonych zezwoleniach.

ZAŁĄCZNIK V a) Krajowe wykazy gatunków zagrożonych wyginięciem lub szczególnie zagrożonych, biorąc pod uwagę rozmieszczenie geograficzne. b) Wykaz i opis ekologiczny obszarów szczególnie istotnych dla gatunków wędrownych na trasach ich migracji oraz terenach zimowania i zakładania gniazd. c) Wykaz danych o poziomach populacji gatunków wędrujących na podstawie obrączkowania. d) Ocena wpływu metod pozyskiwania dzikiego ptactwa na poziomy populacji. e) Rozwój lub doskonalenie ekologicznych metod zapobiegania szkodom wyrządzanym przez ptaki. f) Określenie roli niektórych gatunków jako wskaźników zanieczyszczenia środowiska. g) Badanie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń chemicznych na poziomy populacji gatunków ptactwa.

L 20/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2010

ZAŁĄCZNIK VI CZĘŚĆ A UCHYLONA DYREKTYWA I WYKAZ JEJ KOLEJNYCH ZMIAN (o których mowa w art. 18) Dyrektywa Rady 79/409/EWG (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 20 POZ 7 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L20 - 5 z 201026.1.2010

    Decyzja Rady podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji, uchylająca i zastępująca decyzję 2009/903/UE

  • Dz. U. L20 - 3 z 201026.1.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 71/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L20 - 1 z 201026.1.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 70/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające po raz 119. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.