Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 200 POZ 38

Tytuł:

Regulamin nr 125 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie pola widoczności kierowcy w przód

Data ogłoszenia:2010-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 200 POZ 38

Strona 1 z 14
L 200/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2010

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w ostatniej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnego pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 125 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie pola widoczności kierowcy w przód Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement nr 1 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 3 lutego 2008 r. Suplement nr 2 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 19 sierpnia 2010 r.


SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Zakres i cel Definicje Wystąpienie o homologację Homologacja Specyfikacje Procedura badania Modyfikacja typu pojazdu oraz rozszerzenie homologacji Zgodność produkcji Sankcje z tytułu niezgodności produkcji Ostateczne zaniechanie produkcji Nazwy i adresy upoważnionych placówek technicznych wykonujących badania homologacyjne oraz nazwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, odmowy udzielenia, rozszerzenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu pojazdu w zakresie pola widocz­ ności kierowcy w przód zgodnie z regulaminem nr 125 Załącznik 2 – Rozmieszczenie znaków homologacji Załącznik 3 – Procedura określania punktu „H” i rzeczywistego kąta tułowia dla miejsc siedzących w pojazdach silnikowych Załącznik 4 – Metoda ustalania stosunku wymiarowego między wzorcowymi znakami odniesienia pojazdu a wzorcową siatką trójwymiarową

1 1.1.

CEL I ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do pola widoczności w przód w zakresie 180o kierowców pojazdów kategorii M1 (1). Jego celem jest zapewnienie właściwego pola widzenia, gdy szyba przednia i pozostałe prze­ szklone powierzchnie są suche i czyste. Wymogi niniejszego regulaminu są tak sformułowane, że mają zastosowanie do pojazdów kate­ gorii M1, w których miejsce kierowcy znajduje się po lewej stronie. W pojazdach kategorii M1, w których miejsce kierowcy znajduje się po prawej stronie, wymogi te stosuje się w razie potrzeby przez odwrócenie kryteriów.

1.2.

1.3.

(1) Zdefiniowanych w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3) (dokument TRANS/ WP.29/78/Rev.1/Amend.2, ostatnio zmieniony poprawką 4).

31.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/39

2.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu:

2.1.

„homologacja typu pojazdu” oznacza pełną procedurę, za pomocą której Umawiająca się Strona Porozumienia zaświadcza, że typ pojazdu spełnia wymogi techniczne niniejszego regulaminu;

2.2.

„typ pojazdu w odniesieniu do pola widzenia” oznacza pojazdy, które nie różnią się pod względem istotnych aspektów, takich jak:

2.2.1.

zewnętrzne i wewnętrzne formy i rozmieszczenie w obrębie pola określonego w pkt 1, które mogą wpływać na widoczność; oraz

2.2.2.

kształt i wymiary przedniej szyby oraz jej zamocowanie;

2.3.

„trójwymiarowa siatka odniesienia” oznacza układ odniesienia, który składa się z pionowej wzdłużnej płaszczyzny X-Z, poziomej płaszczyzny X-Y oraz pionowej poprzecznej płaszczyzny Y-Z (zob. załącznik 4, dodatek, rysunek 6); siatka ta służy do określania zależności wymiarowych pomiędzy położeniem punktów konstrukcyjnych na rysunku a ich położeniami w rzeczywistym pojeździe. Procedurę ustawiania pojazdu względem siatki określono w załączniku 4; wszystkie współrzędne odniesione do zerowego poziomu podłoża oparte są na pojeździe w stanie gotowym do jazdy (1) plus jeden pasażer na przednim siedzeniu, przy czym masa pasażera wynosi 75 kg ± 1 procent;

2.3.1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 200 POZ 38 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L200 - 28 z 201031.7.2010

    Regulamin nr 71 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych w odniesieniu do pola widzenia kierowcy

  • Dz. U. L200 - 1 z 201031.7.2010

    Regulamin nr 69 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych tablic wyróżniających pojazdów o (konstrukcyjnie) ograniczonej prędkości i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.