Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 201 POZ 23 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 692/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Data ogłoszenia:2010-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 201 POZ 23 - Strona 2

Strona 2 z 2

5702 20 00

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomen­ klatury scalonej, uwagę 2a) do działu 40, uwagę 1 do działu 46, uwagę 1 do działu 57 oraz brzmienie kodów CN 5702 i 5702 20 00. Włókna kokosowe są roślinnymi włóknami tekstylnymi, które – jeśli są uprzędzione – objęte są pozycją 5308 i w związku z tym należą do sekcji XI (materiały i artykuły włókiennicze) Nomenklatury scalonej. Powierzchnia artykułu jest wykonana z tkaniny z przędzy z włókien kokosowych i gumy, przy czym włókna kokosowe nadają powierzchni zasadniczy charakter w rozumieniu ogólnej reguły interpretacji 3b), ponieważ umożliwiają użytkownikom oczyszczanie lub wycieranie podeszew butów, a ponadto włókna kokosowe stanowią większą część powierzchni. Ponieważ materiał włókienniczy (tkanina z przędzy z włókien kokosowych) pełni funkcję odsłoniętej powierzchni artykułu w trakcie użycia, artykuł ten jest „pokryciem podłogowym włókienniczym” w rozumieniu uwagi 1 do działu 57. Ze względu na swój rozmiar, grubość, sztyw­ ność i wytrzymałość artykuł posiada obiek­ tywne cechy charakterystyczne włókienni­ czego pokrycia podłogowego (wycieraczki). Ponadto opis pozycji 5702 zawiera fragment „pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, tkane”, bez jakiegokolwiek rozróżnienia ze względu na zastosowanie wycieraczek wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń i bez podania wielkości. W związku z tym zgodnie z uwagą 2a) do działu 40 artykuł ten nie może być klasyfiko­ wany do działu 40, ponieważ dział ten nie obejmuje towarów objętych sekcją XI (mate­ riały i artykuły włókiennicze). Artykuł ten nie może być również klasyfiko­ wany do działu 46, ponieważ zgodnie z uwagą 1 do tego działu nie obejmuje on uprzędzionych naturalnych włókien tekstyl­ nych. W związku z tym artykuł ten należy klasyfi­ kować do działu 57 jako pokrycia podłogowe włókiennicze.


2. Gruby prostokątny artykuł o wymiarach około 60 cm długości x 40 cm szerokości, wykonany w włókien kokosowych tworzących powierzchnię z okrywą. Włókna kokosowe są zespojone z podłożem z poli(chlorku winylu), tworzącym spód. Wycieraczka otoczona jest ozdobnym obrzeżem z poli(chlorku winylu). (wycieraczka) (Zob. zdjęcie nr 653) (*)

5705 00 90

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomen­ klatury scalonej, uwagę 2p) do działu 39, uwagę 1 do działu 57 oraz brzmienie kodów CN 5705 i 5705 00 90. Włókna kokosowe są włóknami tekstylnymi roślinnymi w rozumieniu pozycji 5305 i w związku z tym należą do sekcji XI (materiały i artykuły włókiennicze) Nomenklatury scalonej.

3.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/25

(1)

(2)

(3)

Powierzchnia artykułu jest wykonana z włókien kokosowych i polichlorku winylu, przy czym włókna kokosowe nadają powierzchni zasadniczy charakter w rozumieniu ogólnej reguły interpretacji 3b), ponieważ umożliwiają użytkownikom oczyszczanie lub wycieranie podeszew butów. Ponieważ materiał włókienniczy (włókna kokosowe) stanowi odsłoniętą powierzchnię artykułu w trakcie użycia, artykuł ten jest „pokryciem podłogowym włókienniczym” w rozumieniu uwagi 1 do działu 57. Ze względu na swój rozmiar, grubość, sztyw­ ność i wytrzymałość artykuł posiada obiek­ tywne cechy charakterystyczne włókienni­ czego pokrycia podłogowego (wycieraczki). Ponadto pozycja 5705 obejmuje dywany i pokrycia podłogowe włókiennicze, bez jakie­ gokolwiek rozróżnienia ze względu na zasto­ sowanie wycieraczek wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń i bez podania wiel­ kości (zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 5705, akapit pierwszy). Pozycja ta obejmuje dywany zespolone z okrywą, których powierzchnia użytkowa albo przyklejona jest do podłoża, albo bezpo­ średnio do spoiwa tworzącego podłoże (zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 5705, akapit drugi (1)). W związku z tym zgodnie z uwagą 2p) do działu 39 artykuł ten nie może być klasyfiko­ wany do działu 39, ponieważ dział ten nie obejmuje towarów z sekcji XI (materiały i artykuły włókiennicze). Artykuł ten należy zatem klasyfikować do działu 57 jako pokrycia podłogowe włókien­ nicze.

(*) Zdjęcie ma charakter wyłącznie informacyjny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 201 POZ 23 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 50 z 20103.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiającego wspólne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym (  Dz.U. L 169 z 8.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 7, tom 7, s. 345)

 • Dz. U. L201 - 46 z 20103.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5139) (1)

 • Dz. U. L201 - 41 z 20103.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5138) (1)

 • Dz. U. L201 - 30 z 20103.8.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

 • Dz. U. L201 - 28 z 20103.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 694/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L201 - 26 z 20103.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 693/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L201 - 1 z 20103.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.