Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 207 POZ 30 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 207 POZ 30 - Strona 2

Strona 2 z 2
5. Stanowisko zajmowane przez Wspólnotę i jej państwa członkowskie we wspólnym komitecie zostaje przedstawione przez Komisję, z wyjątkiem stanowisk dotyczących obszarów wchodzących w zakres wyłącznych kompetencji państw człon­ kowskich, w którym to przypadku stanowisko takie zostaje przedstawione przez prezydencję Rady lub, o ile Rada tak posta­ nowi, przez Komisję. Artykuł 4 Rozstrzyganie sporów 1. Komisja reprezentuje Wspólnotę i państwa członkowskie w procedurze rozstrzygania sporów na mocy art. 21 Umowy. 2. Decyzja w sprawie zawieszenia lub przywrócenia korzyści na podstawie art. 21 ust. 7 Umowy jest podejmowana przez Radę na wniosek Komisji. Rada stanowi większością kwalifiko­ waną. 3. Decyzje dotyczące wszystkich pozostałych właściwych działań podejmowanych na podstawie art. 21 Umowy


w kwestiach wchodzących w zakres kompetencji Wspólnoty są podejmowane przez Komisję, wspomaganą przez specjalny komitet złożony z przedstawicieli państw członkowskich wyznaczonych przez Radę. Artykuł 5 Informacje przekazywane Komisji 1. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich decyzjach dotyczących odmowy wydania kanadyj­ skiemu przedsiębiorstwu lotniczemu upoważnienia, jego cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia, które zamierzają podjąć na podstawie art. 3 Umowy. 2. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich prośbach lub powiadomieniach przekazanych lub otrzymanych przez nie na podstawie art. 6 Umowy (Bezpie­ czeństwo lotnictwa cywilnego). 3. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich prośbach lub powiadomieniach przekazanych lub otrzymanych przez nie na podstawie art. 7 Umowy (Ochrona lotnictwa cywilnego).

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 207 POZ 30 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L207 - 32 z 20106.8.2010

    Umowa o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi

  • Dz. U. L207 - 14 z 20106.8.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/45/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

  • Dz. U. L207 - 1 z 20106.8.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.