Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 215 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Regulamin nr 25 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zagłówków wbudowanych i niewbudowanych w siedzenia pojazdów

Data ogłoszenia:2010-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 215 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 14

W dolne segmenty nóg wbudowane są przyrządy do pomiaru kątów kolan. Zespoły buta i stopy są wyposażone w kątomierz do pomiaru kąta stopy. Dwie poziomnice ustalają położenie urządzenia w przestrzeni. Obciążniki elementów tułowia są umieszczane w odpowiednich środkach ciężkości, aby zagwarantować nacisk na siedzenie równoważny naciskowi wywieranemu przez osobę płci męskiej o masie 76 kg. Należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia maszyny 3 DH poruszają się swobodnie bez zauważalnego tarcia. Maszyna odpowiada urządzeniu opisanemu w normie ISO 6549-1980. Rysunek 1 Części składowe maszyny 3 DH


(*) W sprawie szczegółów dotyczących budowy maszyny 3 DH należy się zwrócić do Society of Automotive Engineers (SAE), Warrendale, Commonwealth Drive 400, Pennsylvania 15096, Stany Zjednoczone Ameryki.

L 215/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2010

Rysunek 2 Wymiary maszyny 3 DH i rozkład obciążenia

14.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/19

Dodatek 2 TRÓJWYMIAROWY UKŁAD ODNIESIENIA 1. Trójwymiarowy układ odniesienia określają trzy prostopadłe płaszczyzny ustalone przez producenta pojazdu (zob. rysunek) (*). 2. Położenie pomiarowe pojazdu ustala się poprzez usytuowanie pojazdu na powierzchni nośnej tak, aby współrzędne znaków odniesienia odpowiadały wartościom wskazanym przez producenta. 3. Współrzędne punktu „R” i punktu „H” ustala się w stosunku do znaków odniesienia określonych przez producenta pojazdu. Rysunek Trójwymiarowy układ odniesienia

(*) Układ odniesienia odpowiada normie ISO 4130-1978.

L 215/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2010

Dodatek 3 DANE ODNIESIENIA DOTYCZĄCE MIEJSC SIEDZĄCYCH 1. Kodowanie danych odniesienia Dane odniesienia wymienione są kolejno dla każdego miejsca siedzącego. Miejsca siedzące określane są kodem dwucyfrowym. Pierwsza wartość jest cyfrą arabską i określa rząd siedzeń, licząc od początku do końca pojazdu. Druga wartość jest dużą literą, która określa położenie miejsca siedzącego w rzędzie, patrząc w kierunku jazdy pojazdu; wykorzystuje się następujące litery: L = lewe C = środkowe R = prawe 2. 2.1. Opis położenia pomiarowego pojazdu Współrzędne znaków odniesienia X ....................................... Y ....................................... Z ....................................... 3. 3.1. Wykaz danych odniesienia Miejsce siedzące: .......................................

3.1.1. Współrzędne punktu „R” X ....................................... Y ....................................... Z ....................................... 3.1.2. Konstrukcyjny kąt tułowia ....................................... 3.1.3. Wymogi dotyczące regulacji siedzenia (*) poziomej: ......................................... pionowej: ......................................... kątowej: ............................................ kąta tułowia: ................................... Uwaga: Podać dane odniesienia dla dalszych miejsc siedzących w pkt 3.2, 3.3 itd.

(*) Niepotrzebne skreślić.

14.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/21

ZAŁĄCZNIK 4 Określenie wysokości i szerokości zagłówka Rysunek 1 Wysokość

Rysunek 2

L 215/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2010

ZAŁĄCZNIK 5 Szczegółowe dane dotyczące linii wyznaczonych i pomiarów dokonanych podczas badania

____________ Obrys pozycji początkowej _ _ _ _ _ _ _ Obrys pozycji pod obciążeniem r: linia odniesienia r1: przesunięta linia odniesienia Moment „F” w odniesieniu do r: 37,3 daNm

14.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/23

ZAŁĄCZNIK 6 PROCEDURA BADANIA ROZPRASZANIA ENERGII 1. 1.1. Instalacja, aparatura badawcza, instrumenty pomiarowe i procedura Instalacja Zagłówek pokryty rozpraszającym energię materiałem instaluje się i poddaje badaniu na siedzeniu lub części konstrukcji pojazdu, na której jest montowany.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 215 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L215 - 27 z 201014.8.2010

    Regulamin nr 26 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do wystających części zewnętrznych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.