Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 765/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorotalonilu, klotianidyny, difenokonazolu, fenheksamidu, flubendiamidu, nikotyny, spirotetramatu, tiakloprydu i tiametoksamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

Data ogłoszenia:2010-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 13

PRZYPRAWY (i) Nasiona Anyż Czarnuszka siewna Nasiona selera zwyczajnego Kolendra Kmin rzymski Koper ogrodowy Koper włoski Kozieradka pospolita Gałka muszkatałowa Pozostałe (ii) Owoce i jagody Ziele angielskie Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum Kminek Kardamon malabarski Jagody jałowca Pieprz, (czarny i biały) Wanilia płaskolistna Tamarynd 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,3 0,02 (*) 0,02 (*) 15 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 0,05 (*)

28.8.2010


PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/23

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0820990 0830000 0830010 0830990 0840000 0840010 0840020 0840030 0840040 0840990 0850000 0850010 0850020 0850990 0860000 0860010 0860990 0870000 0870010 0870990 0900000 0900010 0900020 0900030 0900990 1000000 1010000

Pozostałe (iii) Kora Cynamon Pozostałe (iv) Korzenie lub kłącza Lukrecja Imbir Kurkuma Chrzan pospolity Pozostałe (v) Pąki Goździki Kapary Pozostałe (vi) Słupki kwiatowe Szafran Pozostałe (vii) Osnówka nasienia Muszkatołowiec korzenny Pozostałe 9. ROŚLINY CUKRODAJNE Burak cukrowy (korzeń) Trzcina cukrowa Cykoria podróżnik korzenie Pozostałe 10. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE (i) Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki; inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składni­ kach (a) Świnie Mięso Tłuszcz z chudego mięsa Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 0,2 0,05 0,1 0,1 0,01 (*) 0,01 (*) 0,03 0,03 0,03 0,01 (*) 0,02 (*) 0,2 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,05 (*)

1011000 1011010 1011020 1011030 1011040 1011050 1011990

L 226/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1012000 1012010 1012020 1012030 1012040 1012050 1012990 1013000 1013010 1013020 1013030 1013040 1013050 1013990 1014000 1014010 1014020 1014030 1014040 1014050 1014990 1015000 1015010 1015020 1015030 1015040 1015050 1015990 1016000 1016010 1016020 1016030 1016040 1016050 1016990

(b) Bydło Mięso Tłuszcz Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe (c) Owce Mięso Tłuszcz Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe (d) Kozy Mięso Tłuszcz Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe (e) Konie, osły, muły lub osłomuły Mięso Tłuszcz Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe (f) Drób -kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie Mięso Tłuszcz Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 0,2 0,05 0,1 0,1 0,1 0,01 (*) 0,01 (*) 0,03 0,03 0,03 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 0,2 0,05 0,1 0,1 0,01 (*) 0,01 (*) 0,03 0,03 0,03 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 0,2 0,05 0,1 0,1 0,01 (*) 0,01 (*) 0,03 0,03 0,03 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 0,2 0,05 0,1 0,1 0,01 (*) 0,01 (*) 0,03 0,03 0,03 0,01 (*)

28.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/25

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1017000 1017010 1017020 1017030 1017040 1017050 1017990 1020000

(g) Inne zwierzęta hodowlane Mięso Tłuszcz Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe (ii) Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi Bydło Owce Kozy Konie Pozostałe (iii) Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, goto­ wane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego Kury Kaczki Gęsi Przepiórki Pozostałe (iv) Miód (v) Płazy i gady (vi) Ślimaki (vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0,1 0,01 (*) 0,01 (*) 0,03 0,03 0,03 0,01 (*) 0,01 (*) 0,005 (*) 0,02

1020010 1020020 1020030 1020040 1020990 1030000

0,05 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

1030010 1030020 1030030 1030040 1030990 1040000 1050000 1060000 1070000

(a) (*) (F) = (R) =

0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w Załączniku I. Wskazuje granicę oznaczalności Rozpuszczalny w tłuszczach Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Spirotetramat - kod 1000000: Spirotetramat i jego metabolit BYI08330-enol wyrażone jako spirotetramat”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 50 z 201028.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

 • Dz. U. L226 - 48 z 201028.8.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 sierpnia 2010 r. dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (EBC/2010/10)

 • Dz. U. L226 - 46 z 201028.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2010 r. przewidująca tymczasowe wprowadzenie do obrotu odmian Avena strigosa Schreb., niewłączonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5835) (1)

 • Dz. U. L226 - 42 z 201028.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/365/WE w odniesieniu do roślin narażonych i środków, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia występowania organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5640)

 • Dz. U. L226 - 40 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 767/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L226 - 38 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 766/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.