Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 765/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorotalonilu, klotianidyny, difenokonazolu, fenheksamidu, flubendiamidu, nikotyny, spirotetramatu, tiakloprydu i tiametoksamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

Data ogłoszenia:2010-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 13

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1017000 1017010 1017020 1017030 1017040 1017050 1017990 1020000

(g) Inne zwierzęta hodowlane Mięso Tłuszcz Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe (ii) Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi Bydło Owce Kozy Konie Pozostałe (iii) Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane; Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, goto­ wane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego Kury Kaczki Gęsi Przepiórki Pozostałe (iv) Miód (v) Płazy i gady (vi) Ślimaki (vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych


(**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) 0,1

(**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) 0,05 (*)

(**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) 0,03

1020010 1020020 1020030 1020040 1020990 1030000

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

1030010 1030020 1030030 1030040 1030990 1040000 1050000 1060000 1070000

(a) (*) (**) (F) = (R) =

(**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

(**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

(**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w Załączniku I. Wskazuje granicę oznaczalności Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B. Rozpuszczalny w tłuszczach Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Chlorotalonil (R) - kod 1012000: SDS-3701 Chlorotalonil (R) - kod 1013000: SDS-3701 Chlorotalonil (R) - kod 1014000: SDS-3701”

28.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/15

(2) W części A załącznika III wprowadza się następujące zmiany: (a) Kolumny dotyczące klotianidyny, difenokonazolu, flubendiamidu, spirotetramatu i tiametoksamu otrzymują brzmienie: „Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Spirotetramat wraz ze swoimi czterema metabolitami: B Y I 0 8 3 3 0 - e n o l e m , B Y I 0 8 3 3 0 - k e t o h y d r o k s y, BYI08330-monohydroksy i BYI08330 enol-glukozydem, wyrażone jako spirotetramat. (R)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)

Difenokonazol

(1)

(2)

Klotianidyna

(3)

(4)

Flubendiamid

(5)

(6)

0100000 0110000 0110010 0110020 0110030 0110040 0110050 0110990 0120000 0120010 0120020 0120030 0120040 0120050 0120060 0120070 0120080 0120090 0120100 0120110 0120990 0130000 0130010 0130020 0130030

1. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY (i) Owoce cytrusowe Grejpfruty Pomarańcze Cytryny Limy (Limonki) Mandarynki Pozostałe (ii) Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez) Migdały Orzechy brazylijskie Orzechy nerkowca Kasztany jadalne Orzechy kokosowe Orzechy laskowe Orzechy makadamia Orzeszki pekan Orzeszki sosnowe Pistacje Orzechy włoskie Pozostałe (iii) Owoce ziarnkowe Jabłka Gruszki Pigwy 0,05 0,5 0,5 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,1 0,1

0,01 (*) 1 0,2

0,1 (*)

0,05 (*)

1 0,2 0,2 0,1

Tiametoksam (suma tiametoksamu i klotianidyny wyrażona jako tiametoksam) (7)

L 226/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0130040 0130050 0130990 0140000 0140010 0140020 0140030 0140040 0140990 0150000 0151000 0151010 0151020 0152000 0153000 0153010 0153020 0153030 0153990 0154000 0154010 0154020 0154030 0154040 0154050 0154060 0154070 0154080 0154990 0160000 0161000 0161010 0161020 0161030 0161040 0161050

Nieszpułka zwyczajna Nieśplik japoński Pozostałe (iv) Owoce pestkowe Morele Wiśnie i czereśnie Brzoskwinie Śliwki Pozostałe (v) Jagody i drobne owoce (a) Winogrona stołowe i do produkcji wina Winogrona stołowe Winogrona do produkcji wina (b) Truskawki (c) Owoce leśne Jeżyny Jeżyny popielice Maliny Pozostałe (d) Inne drobne owoce i jagody Borówki amerykańskie Żurawiny Porzeczki (czerwone, czarne i białe) Agrest Róża dzika Morwy Głóg (mediteranean medlar) Bez czarny Pozostałe (vi) Owoce różne (a) Z jadalną skórką Daktyle Figi Oliwki stołowe Kumkwat Karambola 0,02 (*) 0,02 (*) 0,6 0,05 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 0,1 0,1 0,02 (*) 0,02 (*)

0,5 0,5 0,2 3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,1

0,1 0,1 0,1

0,3 0,5 0,3 0,3 0,3

0,5

2

0,5

0,1

0,1 (*) 0,1 (*)

0,05 (*) 0,05 (*)

0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 (*) 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 0,1 2 0,1 0,1 0,05 (*)

28.8.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 50 z 201028.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

 • Dz. U. L226 - 48 z 201028.8.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 sierpnia 2010 r. dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (EBC/2010/10)

 • Dz. U. L226 - 46 z 201028.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2010 r. przewidująca tymczasowe wprowadzenie do obrotu odmian Avena strigosa Schreb., niewłączonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5835) (1)

 • Dz. U. L226 - 42 z 201028.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/365/WE w odniesieniu do roślin narażonych i środków, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia występowania organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5640)

 • Dz. U. L226 - 40 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 767/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L226 - 38 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 766/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.