Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 227 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych elementów sprzęgających zespołów pojazdów

Data ogłoszenia:2010-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 227 POZ 1

Strona 1 z 34
28.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują skutki prawne w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w ostatniej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/Rev.X, dostępnego pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html


Regulamin nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych elementów sprzęgających zespołów pojazdów obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement nr 1 do serii 01 poprawek – data wejścia w życie: 17 marca 2010 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wystąpienie o homologację mechanicznego urządzenia lub elementu sprzęgającego 4. Ogólne wymogi odnoszące się do mechanicznych urządzeń lub elementów sprzęgających 5. Wystąpienie o homologację pojazdu wyposażonego w mechaniczne urządzenie lub element sprzęgający 6. Ogólne wymogi dla pojazdów wyposażonych w mechaniczne urządzenie lub element sprzęgający 7. Oznaczenia 8. Homologacja 9. Modyfikacje mechanicznego urządzenia lub elementu sprzęgającego lub pojazdu i rozszerzenie homo­ logacji 10. Zgodność procedur produkcji 11. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 12. Ostateczne zaniechanie produkcji 13. Przepisy przejściowe 14. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu mechanicznego urządzenia lub elementu sprzęgającego zgodnie z regulaminem nr 55 Załącznik 2 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu pojazdu w odniesieniu do mocowania mechanicznego urządzenia lub elementu sprzęgającego zgodnie z regulaminem nr 55

L 227/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2010

Załącznik 3 – Przykładowe rozmieszczenie znaku homologacji Załącznik 4 – Przykładowe rozmieszczenie oznaczeń wartości charakterystycznych Załącznik 5 – Wymogi odnoszące się do mechanicznych urządzeń lub elementów sprzęgających Załącznik 6 – Badanie mechanicznych urządzeń lub elementów sprzęgających Załącznik 7 – Instalacja i specjalne wymogi 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 2.

ZAKRES

Niniejszy regulamin ustanawia wymogi, które muszą spełniać mechaniczne urządzenia sprzęgające i ich elementy, aby można je było uznać w skali międzynarodowej za wzajemnie zgodne. Niniejszy regulamin dotyczy urządzeń i elementów przeznaczonych dla: pojazdów silnikowych i przyczep przeznaczonych do tworzenia zestawu pojazdów (1); pojazdów silnikowych i przyczep przeznaczonych do tworzenia pojazdów przegubowych (1), gdzie obciążenie pionowe wywierane na pojazd silnikowy przez przyczepę nie przekracza 200 kN. Niniejszy regulamin dotyczy: znormalizowanych urządzeń i elementów określonych w pkt 2.3; nieznormalizowanych urządzeń i elementów określonych w pkt 2.4; nieznormalizowanych różnych urządzeń i elementów określonych w pkt 2.5.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu: 2.1 „Mechaniczne urządzenia sprzęgające i ich elementy” oznaczają wszelkie elementy ramy, części nośnych nadwozia i podwozia pojazdu silnikowego oraz przyczepy, przy pomocy których są one sprzężone, aby stworzyć zespół pojazdów lub pojazdy przegubowe. Należą do nich także części zamontowane na stałe lub odłączane, służące mocowaniu lub obsługiwaniu wyżej wymie­ nionych urządzeń i elementów sprzęgających.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 227 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L227 - 62 z 201028.8.2010

    Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 38/A/04 (ex NN 58/04) i C 36/B/06 (ex NN 38/06) przyznanej przez Włochy na rzecz Alcoa Trasformazioni (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8112) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.