Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 234 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 787/2010 z dnia 3 września 2010 r. zmieniające po raz 134. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2010-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 234 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 3

Tytuł: a) Mufti, b) Maulana. Adres: wieś Thathi, Samahni, dystrykt Bhimber, część Kaszmiru pod pakistańską admini­ stracją. Data urodzenia: a) 2.1.1964 r., b) 10.2.1964 r. Miejsce urodzenia: Bhimber, dolina Samahani, część Kaszmiru pod pakistańską administracją. Dodatkowe informacje: dowódca Harakat-ul Jihad Islami. Data wyzna­ czenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.8.2010 r.”.

(b) „Muhammad Abdallah Hasan Abu-Al-Khayr (alias a) Mohammed Abdullah Hassan Abdul-Khair, b) Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr, c) Muhammad Bin-»Abdullah Bin-Hamd Abu-al-Khayr«, d) Abdallah al-Halabi, e) »Abdallah al-Halabi al-Madani«, f) Abdallah al-Makki, g) Abdallah el-Halabi, h) Abdullah al-Halabi, i) Abu »Abdallah al-Halabi«, j) Abu »Abdallah al-Madani«, (k) Muhannad al-Jaddawi). Adres: Jemen. Data urodzenia: a) 19.6.1975 r., b) 18.6.1975 r. Miejsce urodzenia: Madinah al-Munawwarah, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Krajowy nr identyfikacyjny: 1006010555. Numer paszportu: A741097 (paszport saudyjski wydany dnia 14 listopada 1995 r., utracił ważność dnia 19 września 2000 r.). Dodatkowe informacje: figuruje w wykazie z 2009 r. zawierającym 85 osób poszukiwanych przez rząd Arabii Saudyjskiej. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.8.2010 r.”.


(3) Wpis „Lionel Dumont (alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Adres: ostatni urzędowy adres w Bośni i Hercegowinie: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bośnia i Hercegowina. Data urodzenia: a) 21.1.1971 r., b) 29.1.1975 r., c) 1971 r., d) 21.1.1962 r., e) 24.8.1972 r., h) 29.1.1975 r.. Miejsce urodzenia: a) Roubaix, Francja. Obywatelstwo: francuskie. Numer paszportu: a) 674460 (włoski paszport na nazwisko Di Karlo Antonio); b) 96DH25457 (francuski paszport na nazwisko Merlin Oliver Christian Rene); c) GE1638E (tunezyjski paszport na nazwisko Arfani Imad Ben Yousset). Dodatkowe informacje: a) według informacji z października 2004 r. przebywał w areszcie we Francji; b) poślubił obywatelkę Bośni i Hercegowiny. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.”w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Lionel Dumont (alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Adres: Francja. Data urodzenia: 21.1.1971 r. Miejsce urodzenia: Roubaix, Francja. Obywatelstwo: francuskie. Dodatkowe informacje: według danych z maja 2004 r. prze­ bywał w więzieniu we Francji. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.”.

(4) Wpis „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Data urodzenia: a) 8.2.1969 r., b) 15.8.1970 r. Adres: a) Via Bellaria 10, Bolonia, Włochy; b) Via Lazio 3, Bolonia, Włochy; c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Sarajewo, Bośnia i Hercegowina; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bośnia i Hercegowina. Miejsce urodzenia: a) Sfax, Tunezja; b) Sereka, była Jugosławia. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: a) K989895 (tunezyjski paszport wydany dnia 26.7.1995 r. w Genui, Włochy, utracił ważność dnia 25.7.2000 r.); b) 0899199 (paszport Bośni i Hercegowiny wydany dnia 16.4.1999 r. w Sarajewie, Bośnia i Hercegowina, utracił ważność dnia 16.4.2004 r.); c) 3816349 (paszport Bośni i Hercegowiny wydany dnia 18.7.2001 r. w Sarajewie, Bośnia i Hercegowina, utracił ważność dnia

4.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/13

18.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 234 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 16 z 20104.9.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM Georgia/1/2010 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L234 - 14 z 20104.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu UE-Meksyk w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk, dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L234 - 9 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 786/2010 z dnia 3 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L234 - 7 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 785/2010 z dnia 3 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L234 - 5 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 784/2010 z dnia 3 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hessischer Handkäse lub Hessischer Handkäs (ChOG)]

 • Dz. U. L234 - 3 z 20104.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 783/2010 z dnia 3 września 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía (ChNP)]

 • Dz. U. L234 - 1 z 20104.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007 oraz Aktu końcowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.