Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 9 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii

Data ogłoszenia:2010-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 9 - Strona 12

Strona 12 z 12

Artykuł 4 ust. 3 akapit drugi lit. a) Artykuł 4 ust. 3 akapit drugi lit. b) Artykuł 4 ust. 3 akapit drugi lit. c) Artykuł 4 ust. 3 akapit trzeci Artykuł 4, ust. 3 akapit czwarty Artykuł 4 ust. 3 piąty akapit Artykuł 4 ust. 4 akapit pierwszy Artykuł 4 ust. 4 akapit drugi zdanie wprowadzające Artykuł 4 ust. 4 akapit drugi lit. a)

L 242/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2010

Rozporządzenie (EWG) nr 3149/92

Niniejsze rozporządzenie


Artykuł 4 ust. 2 lit. b) akapit drugi tiret drugie Artykuł 4 ust. 2a Artykuł 4 ust. 3 Artykuł 4 ust. 4 Artykuł 4 ust. 5 Artykuł 5 Artykuł 5a Artykuł 6 ust. 1 Artykuł 6 ust. 3 Artykuł 6 ust. 4 Artykuł 7 Artykuł 8a Artykuł 9 Artykuł 10 akapit pierwszy część wprowadzająca Artykuł 10 akapit pierwszy tiret pierwsze Artykuł 10 akapit pierwszy tiret drugie Artykuł 10 akapit pierwszy tiret trzecie Artykuł 10 akapit pierwszy tiret czwarte Artykuł 10 akapit pierwszy tiret piąte Artykuł 10 akapit drugi Artykuł 10a Artykuł 11 — Artykuł 12 akapit pierwszy Artykuł 12 akapit drugi Załącznik I Załącznik II — —

Artykuł 4 ust. 4 akapit drugi lit. b) Artykuł 4 ust. 5 Artykuł 4 ust. 6 Artykuł 4 ust. 7 Artykuł 4 ust. 8 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 ust. 1 Artykuł 7 ust. 2 Artykuł 7 ust. 3 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 akapit pierwszy część wprowadzająca Artykuł 11 akapit pierwszy lit. a) Artykuł 11 akapit pierwszy lit. b) Artykuł 11 akapit pierwszy lit. c) Artykuł 11 akapit pierwszy lit. d) Artykuł 11 akapit pierwszy lit. e) Artykuł 11 akapit drugi Artykuł 12 — Artykuł 13 Artykuł 14 — Załącznik I Załącznik II Załącznik III Załącznik IV

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 9 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 34 z 201015.9.2010

  Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 33 z 201015.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 26 z 201015.9.2010

  Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 25 z 201015.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zawarcia przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 23 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 809/2010 z dnia 14 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L242 - 21 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 808/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L242 - 6 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 806/2010 z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 i (WE) nr 367/2006 w zakresie przyznania jednemu izraelskiemu eksporterowi folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii zwolnienia ze środków nałożonych na mocy tych rozporządzeń oraz kończące rejestrację przywozu towarów przez tego eksportera

 • Dz. U. L242 - 1 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 805/2010 z dnia 13 września 2010 r. nakładające ponownie ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, produkowanych przez Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.