Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 105

Tytuł:

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 105

Strona 105 z 135

2. Granice wskazane na wykresie nie wpływają na postanowienia tego załącznika w odniesieniu do wymaganej znamio­ nowej skuteczności hamowania. Jednakże jeżeli skuteczności hamowania uzyskane podczas badań - zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 3.4 niniejszego załącznika – są większe niż wymagane, to wspomniane skuteczności nie powinny przekraczać granic wskazanych na powyższym wykresie. TR = suma sił hamowania na obwodach wszystkich kół przyczepy. PR = całkowita normalna reakcja statyczna powierzchni drogi na koła przyczepy. dm = średnie w pełni rozwinięte opóźnienie zespołu ciągnik/przyczepa.


L 257/146

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

ZAŁĄCZNIK 15 METODA BADANIA OKŁADZIN HAMULCOWYCH NA DYNAMOMETRYCZNYM BEZWŁADNOŚCIOWYM STANOWISKU

1. 1.1.

UWAGI OGÓLNE Metoda opisana w tym załączniku może być stosowana w przypadku zmiany typu pojazdu wynikającej z zamontowania okładzin hamulcowych innego typu do pojazdów, które przeszły homologację zgodnie z niniejszym regulaminem.

1.2.

Zamienne typy okładzin hamulcowych należy sprawdzać przez porównanie ich charakterystyki z uzyskaną dla okładzin hamulcowych, w które pojazd był wyposażony w czasie homologacji, i potwierdzenie tożsamości części w odpowiednim dokumencie informacyjnym, którego wzór jest podany w załączniku 2 do niniejszego regulaminu.

1.3.

Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badań homologacyjnych może według swojego uznania wymagać porównania charakterystyki okładzin hamulcowych, które ma być wykonane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami zawartymi w załączniku 4 do niniejszego regulaminu.

1.4.

Wniosek o udzielenie homologacji przez porównanie powinno być złożony przez producenta pojazdu lub przez jego należycie uprawnionego przedstawiciela.

1.5.

W kontekście tego załącznika „pojazd” powinien oznaczać typ pojazdu homologowanego zgodnie z niniejszym regulaminem, od którego wymaga się, aby porównanie było uznane jako zadowalające.

2. 2.1.

WYPOSAŻENIE BADAWCZE Do badań powinno być zastosowane dynamometryczne stanowisko bezwładnościowe o następującej charaktery­ styce:

2.1.1.

Powinno ono umożliwiać wytworzenie momentu bezwładności wymaganego w pkt 3.1. niniejszego załącznika i mieć zakres działania pozwalający na spełnienie wymagań określonych w pkt 1.5,1.6 i 1.7 załącznika 4 do niniejszego regulaminu w odniesieniu do badań typu I, typu II i typu III.

2.1.2.

Zamontowane hamulce powinny być identyczne jak w oryginalnym typie pojazdu.

2.1.3.

Chłodzenie powietrzem, jeżeli takie zastosowano, powinno być zgodne z pkt 3.4 niniejszego załącznika.

2.1.4.

Oprzyrządowanie do badań powinno umożliwiać uzyskanie co najmniej następujących danych:

2.1.4.1. ciągły zapis prędkości obrotowej tarczy lub bębna;

2.1.4.2. liczbę obrotów wykonanych do zatrzymania z dokładnością do 1/8 obrotu;

2.1.4.3. czas do zatrzymania;

2.1.4.4. ciągły zapis temperatury mierzonej w środku toru współpracy okładziny lub w połowie grubości tarczy lub bębna lub okładziny;

2.1.4.5. ciągły zapis ciśnienia sterującego uruchamianiem hamulca lub siły;

2.1.4.6. ciągły zapis wyjściowego momentu hamulca.

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/147

3. 3.1.

WARUNKI BADAŃ Dynamometr powinien być możliwie dokładnie wyregulowany z 5 % tolerancją momentu bezwładności równo­ ważnego tej części całkowitej bezwładności pojazdu, która jest hamowana przez odpowiednie koło(-a) zgodnie z następującym wzorem: I = M R2 gdzie I = moment bezwładności [kg · m2] R = dynamiczny promień toczny opony [m] M = ta część maksymalnej masy pojazdu, która jest hamowana przez odpowiednie koło(-a). W przypadku dynamometrów jednostronnych ta część powinna być obliczona z konstrukcyjnie przyjętego rozdziału siły hamowania w przypadku pojazdów kategorii M2, M3 i N, gdy opóźnienie odpowiada stosownej wartości danej w pkt 2.1 załącznika 4 do niniejszego regulaminu; w przypadku pojazdów kategorii O (przyczepy), wartość M powinna odpowiadać obciążeniu nawierzchni dla odpowiedniego koła, gdy pojazd jest unieruchomiony i jest obciążony do swojej maksymalnej masy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 105 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.