Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 108

Tytuł:

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 108

Strona 108 z 135

POJAZDY CIĄGNĄCE Symulator przyczepy według ISO 11992 Symulator: 3.1.1. posiada złącze spełniające wymogi normy ISO 7638:1997 (7 pinów) do przyłączenia do pojazdu w czasie badania. Piny nr 6 i 7 złącza należy wykorzystać do przekazywania i odbierania komunikatów zgodnie z ISO 11992; może odbierać wszystkie komunikaty przekazywane przez pojazd silnikowy będący typem homologo­ wanym i może przekazywać wszystkie komunikaty przyczepy określone w ISO 11992-2:2003; zapewnia bezpośredni lub pośredni odczyt komunikatów z parametrami w obszarze danych przedstawio­ nych w odpowiedniej kolejności według czasu; umożliwia dokonanie pomiaru czasu reakcji głowicy sprzęgającej zgodnie z pkt 2.6 załącznika 6 do niniejszego regulaminu. Procedura sprawdzania Potwierdzić, że dokument informacyjny producenta/dostawcy jest zgodny z wymogami normy ISO 11992 w odniesieniu do warstwy fizycznej, warstwy transmisji danych i warstwy aplikacyjnej. Sprawdzić z symulatorem podłączonym do pojazdu silnikowego przez interfejs ISO 7638 i podczas prze­ kazywania wszystkich stosownych komunikatów z przyczepy do interfejsu: sygnalizację przewodu sterującego: Parametry określone w trzecim bajcie EBS 12 według ISO 11992-2 należy sprawdzić w specyfikacji pojazdu:


1.2.

2. 2.1.

2.1.1. 2.1.2.

2.1.3. 2.1.4.

3. 3.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.2. 3.2.1.

3.2.2.

3.2.2.1. 3.2.2.1.1.

L 257/152

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

Sygnalizacja przewodu sterującego

Bajt 3 EBS 12 Bity 1-2 Bity 5-6

Zapotrzebowanie na hamowanie robocze wytworzone z jednego obwodu elektrycznego Zapotrzebowanie na hamowanie robocze wytworzone z dwóch obwodów elektrycznych Pojazd nie jest wyposażony w powietrzny przewód sterujący (1) Pojazd jest wyposażony w powietrzny przewód sterujący

(1) Taka specyfikacja pojazdu jest niedozwolona zgodnie z przypisem

4

00b 01b 00b 01b

do pkt 5.1.3.1.3 niniejszego regulaminu.

3.2.2.2. 3.2.2.2.1

Potrzeba użycia hamulca roboczego/awaryjnego: Parametry określone w EBS 11 według ISO 11992-2:2003 należy sprawdzić w następujący sposób:

Odniesienie do bajtu Wartość sygnału elektrycznego przewodu sterującego

Warunek badania

Zwolniony pedał hamulca roboczego i sterowanie hamulca awaryjnego W pełni uruchomiony pedał hamulca roboczego W pełni awaryjny (1) uruchomiony hamulec

3-4

0

3-4

33 280d do 43 520d(650 do 850 kPa) 33 280d do 43 520d (650 do 850 kPa)

3-4

(1) Opcjonalny w przypadku pojazdów ciągnących z elektrycznymi i powietrznymi przewodami sterującymi, jeżeli powietrzny przewód sterujący spełnia odpowiednie wymogi dotyczące hamowania awaryjnego.

3.2.2.3. 3.2.2.3.1.

Ostrzeżenie o uszkodzeniu: Symulować trwałe uszkodzenie linii komunikacyjnej podłączonej do pinu nr 6 złącza ISO 7638 i sprawdzić, czy wyświetlony jest żółty sygnał ostrzegawczy określony w pkt 5.2.1.29.1.2 niniejszego regulaminu. Symulować trwałe uszkodzenie linii komunikacyjnej podłączonej do pinu nr 7 złącza ISO 7638 i sprawdzić, czy wyświetlony jest żółty sygnał ostrzegawczy określony w pkt 5.2.1.29.1.2 niniejszego regulaminu. Symulować komunikat w bajcie 2, bity 3-4, EBS 22, ustawionym na wartość 01b i sprawdzić, czy wyświet­ lony jest czerwony sygnał ostrzegawczy określony w pkt 5.2.1.29.1.1 niniejszego regulaminu. Żądanie hamowania przewodu zasilania: W przypadku pojazdów o napędzie silnikowym przystosowanych do funkcjonowania z przyczepami połą­ czonymi wyłącznie elektrycznym przewodem sterującym: podłącza się wyłącznie elektryczny przewód sterujący. Symulować komunikat w bajcie 4, bity 3-4, EBS 22, ustawionym na wartość 01b i sprawdzić, czy przy pełnym uruchomieniu hamulca roboczego, hamulca awaryjnego lub hamulca postojowego ciśnienie w przewodzie zasilającym spada do 150 kPa w ciągu dwóch sekund. Symulować długotrwały brak transmisji danych i sprawdzić, czy przy pełnym uruchomieniu hamulca roboczego, hamulca awaryjnego lub hamulca postojowego ciśnienie w przewodzie zasilającym spada do 150 kPa w ciągu dwóch sekund.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 108 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.