Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 124

Tytuł:

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 124

Strona 124 z 135

3.1. Maksymalny skok tłoka (smax) (2) 3.2. Nacisk sprężyny (Ths) - f (s) (2) 3.3. Ciśnienie zwolnienia (przy skoku 10 mm) (2) 4. 5. Data badania: Badanie to zostało wykonane i wyniki zapisane zgodnie z załącznikiem 19 do regulaminu nr 13, ostatnio zmie­ nionego serią poprawek nr ................................................................................................ ..................................................................... Upoważniona placówka techniczna (3) prowadząca badania Podpis: ...............................................................................................Data: .............................................................................................. 6. Organ udzielający homologacji (3) Podpis: ...............................................................................................Data: .............................................................................................. 7. Dokumenty badań: Dodatek 4, ..............................................................................................., ........................................................................................ .......


(1) Należy oznaczyć na hamulcu sprężynowym, jednak do sprawozdania z badań jest należy włączyć tylko macierzystą część numeru, a zmiany modelu nie muszą być wskazywane. (2) Identyfikację należy poprawić, jeżeli wprowadzane są zmiany, które mają wpływ na charakterystyki pracy, pkt 3.1, 3.2 i 3.3. 3) Podpisy składają różne osoby, nawet jeśli placówka techniczna i organ udzielający homologacji są tym samym organem, albo ( homologacja udzielona przez oddzielny organ jest wydawana wraz ze sprawozdaniem z badań.

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/173

DODATEK 4 WZÓR ZAPISU WYNIKÓW BADAŃ HAMULCÓW SPRĘŻYNOWYCH SPRAWOZDANIE NR .............................................

................................................................................. 1. Zapis wyników badań (1) części numer: ................................................................

Skok (*) s - (mm)

Nacisk sprężyny Ths - (N)

(*) Skoki „s” będą rzeczywistymi wartościami skoku stosowanego w badaniu określonym w pkt 3.2.2 niniejszego załącznika.

Ciśnienie zwolnienia (przy skoku 10 mm) ................................................................................................ .......................................... kPa

(1) Należy sporządzić dla każdej z sześciu badanych próbek.

L 257/174

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

DODATEK 5 DOKUMENT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY UKŁADU PRZECIWBLOKUJĄCEGO PRZYCZEPY 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. UWAGI OGÓLNE Nazwa producenta Nazwa układu Warianty układu Konfiguracja układu (np. 2S/1M, 2S/2M itd.) Objaśnienie podstawowej funkcji lub zasady działania układu. ZASTOSOWANIA Wykaz typów przyczep i konfiguracji ABS, dla których wymagana jest homologacja. Schematy konfiguracji układów montowanych na przyczepach określonych w pkt 2.1 powyżej, z uwzględnieniem następujących parametrów: Lokalizacja czujników Lokalizacja modulatorów Osie podnoszone Osie kierowane Przewód: typ – wymiar(-y) średnicy i długości 2.3. 2.4. 2.5. Stosunek obwodu opony do rozdzielczości wzbudnicy, włączając tolerancje. Tolerancja obwodu opon zamontowanych na różnych osiach wyposażonych w tę samą wzbudnicę. Zakres zastosowania w odniesieniu do typu zawieszenia: Zawieszenie powietrzne: Każdy rodzaj zrównoważonego zawieszenia pneumatycznego z wahaczem wzdłużnym należy podać producenta, model i typ (zrównoważone/niezrównoważone).

Inne rodzaje zawieszenia: 2.6.

Zalecenia dotyczące różnicy momentu na wejściu hamulca (jeżeli jest jakakolwiek) w stosunku do konfiguracji ABS i wózka przyczepy. Dodatkowe informacje (w stosownych przypadkach) dotyczące zastosowania układu przeciwblokującego. OPIS CZĘŚCI SKŁADOWEJ Czujnik(-i) Działanie Identyfikacja (np. numer(-y) części)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 124 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.