Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 125

Tytuł:

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 125

Strona 125 z 135

2.7. 3. 3.1.

3.2.

Sterownik(-i) Opis ogólny i działanie Identyfikacja (np. numer(-y) części)

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/175

Aspekty bezpieczeństwa sterownika(-ów) Dodatkowe właściwości (np. sterowanie zwalniacza, samoczynna konfiguracja, zmienne parametry, diagnostyka) 3.3. Modulator(-y) Opis ogólny i działanie Identyfikacja (np. numer(-y) części) Ograniczenia (np. maksymalne objętości zasilania wymagające sterowania) 3.4. Wyposażenie elektryczne Schemat(-y) obwodu Metody zasilania Sekwencja(-e) lampy ostrzegawczej 3.5. Obwody powietrzne Schematy hamulcowe zawierające konfiguracje ABS stosowane w typach przyczep określonych w pkt 2.1 powyżej. Ograniczenia dotyczące wymiarów przewodów powietrznych i łącznych długości, które mają wpływ na skutecz­ ność układu (np. pomiędzy modulatorem i siłownikiem hamulca) 3.6. Kompatybilność elektromagnetyczna


3.6.1. Dokumentacja wykazująca zgodność z przepisami pkt 4.4 załącznika 13 do niniejszego regulaminu.

L 257/176

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

DODATEK 6 SPRAWOZDANIE Z BADANIA DOTYCZĄCEGO UKŁADU PRZECIWBLOKUJĄCEGO PRZYCZEPY SPRAWOZDANIE Z BADANIA NR: .............................................

1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6.

IDENTYFIKACJA Producent układu przeciwblokującego (nazwa i adres) Nazwa układu/model HOMOLOGOWANY UKŁAD(-Y) I INSTALACJA(-E) Homologowana konfiguracja(-e) ABS (np. 2S/1M, 2S/2M itd.): Zakres zastosowania (typ przyczepy i liczba osi): Metody zasilania: ISO 7638, ISO 1185 itd. Identyfikacja homologowanego czujnika(-ów), sterownika(-ów) i modulatora(-ów): Zużycie energii – równoważna liczba statycznych uruchomień hamulca. Dodatkowe własności, np. sterowanie zwalniacza, konfiguracja osi podnoszonej itd. DATA I WYNIKI BADAŃ Data badania pojazdu: Informacja o nawierzchni badawczej: Wyniki badań: Wykorzystanie przyczepności: Zużycie energii: Badanie na nawierzchni typu split: Skuteczność przy niskiej prędkości: Skuteczność przy wysokiej prędkości: Dodatkowe kontrole:

3.3.6.1. Zmiana nawierzchni o wysokiej przyczepności na nawierzchnię o niskiej przyczepności: 3.3.6.2. Zmiana z nawierzchni o niskiej przyczepności na nawierzchnię o wysokiej przyczepności: 3.3.7. 3.3.8. 3.3.9. Symulacja trybu uszkodzenia: Funkcjonalne kontrole opcjonalnych doprowadzeń zasilania: Kompatybilność elektromagnetyczna

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/177

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.

OGRANICZENIA INSTALACJI. Stosunek obwodu opony do rozdzielczości wzbudnicy: Tolerancja obwodu opon zamontowanych na różnych osiach wyposażonych w tę samą wzbudnicę: Typ zawieszenia: Różnica(-e) momentu na wejściu hamulca w obrębie zespołu kół podwozia przyczepy: Rozstaw kół przyczepy samochodowej Typ hamulca: Wymiary rurek i długości Zastosowanie urządzenia reagującego na obciążenie: Sekwencja lampy ostrzegawczej: Konfiguracje układu i zastosowania, które spełniają wymogi dla kategorii A. Inne zalecenia/ograniczenia (np. lokalizacja czujników, modulatora(-ów), osi (kilku osi) podnoszonej(-ych), osi (kilku osi) kierowanej(-ych)): DATA BADANIA: Badanie to zostało wykonane i wyniki zapisane zgodnie z załącznikiem 19 do regulaminu nr 13, ostatnio zmienionego serią poprawek nr ................................................................................................ ..................................................... Upoważniona placówka techniczna (1) prowadząca badania Podpis: ...................................................................... ...................... Data: ...........................................................................................

5.

6.

ORGAN UDZIELAJĄCY HOMOLOGACJI (1) Podpis: ...................................................................... ...................... Data: ........................................................................................... Załącznik: Dokument informacyjny producenta

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 125 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.