Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 133

Tytuł:

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 133

Strona 133 z 135

Działanie hamowania awaryjnego/automatycznego Upoważniona placówka techniczna weryfikuje, czy przedmiotowa przyczepa spełnia wymogi pkt 5.2.1.18.4.2 niniejszego regulaminu. Weryfikacja identyfikacji pojazdu i jego części składowych Upoważniona placówka techniczna kontroluje przedmiotową przyczepę pod kątem szczegółów zawartych w świadectwie homologacji typu. Sprawdzenia dodatkowe Upoważniona placówka techniczna może żądać w razie potrzeby przeprowadzenia dodatkowych kontroli.


8.1.6. 8.1.6.1.

8.1.7. 8.1.7.1.

8.1.8. 8.1.8.1.

L 257/190

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

DODATEK 1 METODA OBLICZANIA WYSOKOŚCI ŚRODKA CIĘŻKOŚCI Położenie wysokości środka ciężkości kompletnego pojazdu (z obciążeniem i bez obciążenia) może być obliczone w następujący sposób: h1 h2 h3 h4 h5 gdzie: h6 h7 h8 P PR R s W1 W2 W3 W4 = = = = = = = = = = = wysokość ramy, góra wymiary nadwozia, wewnętrzne wysokość ramy, spód całkowita masa przyczepy całkowita masa na wszystkie koła naczepy lub przyczepy z osią środkową promień opony ugięcie resoru pomiędzy obciążeniem i nieobciążeniem masa zespołu osi (kilku osi) (w tym opony, resory, itd.) = P · 0,1 masa ramy = (Punl – W1) · 0,8 masa ciężaru ładunku i nadwozia masa nadwozia = (Punl – W1) · 0,2 Z OBCIĄŻENIEM: hRlad ¼ h1 · W1 þ h2 · W2 þ h3 · W3 Plad hRunl ¼ BEZ OBCIĄŻENIA: h1 · W1 þ h4 · W2 þ h5 · W4 Punl = = = = = wysokość środka ciężkości zespołu osi (kilku osi) (w tym opony, resory itd.) = R · 1,1 wysokość środka ciężkości ramy (obciążonej) = (h6 + h8) · 0,5 wysokość środka ciężkości ładunku i nadwozia (z obciążeniem) (h7 · 0,3) + h6 wysokość środka ciężkości ramy (bez obciążenia) = h2 + s wysokość środka ciężkości nadwozia (bez obciążenia) = (h7 · 0,5) + h6 + s

UWAGI: 1. Dla przyczep typu z poziomym pokładem stosuje się maksymalną wysokość 4 m. 2. Dla przyczep, w których dokładna wysokość środka ciężkości ciężaru ładunku jest nieznana, przyjmuje się ją jako 0,3 wewnętrznych wymiarów nadwozia. 3. Dla przyczep z zawieszeniem powietrznym wartość s przyjmuje się jako 0. 4. Dla naczep i przyczep z osią środkową należy każdorazowo zastąpić P przez PR.

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/191

DODATEK 2 WYKRES WERYFIKACJI DLA PKT 3.2.1.5 – NACZEPY

(1) (2) (3)

= TRmax, kiedy pm = 650 kPa i przewód zasilający = 700 kPa. = FRdyn · 0,8 = TRL = 0,45 · FR = TRpr ðTRpr · hk Þ þ ðP · g · Zc ðhR – hk ÞÞ ER Í Î

gdzie: FRdyn ¼ FR – wartość zc jest obliczana z następującego wzoru: zc ¼ 0,45 – 0,01 UWAGI: 1. Wartość 7 000 powyżej przedstawia masę pojazdu ciągnącego z nieprzyłączoną naczepą. 2. Dla celu tych obliczeń osie blisko rozstawione (posiadające rozpiętość osi mniejszą niż 2 metry) mogą być traktowane jako jedna oś.

FR ðP þ 7 000Þg

þ 0,01

L 257/192

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

DODATEK 3 WYKRES WERYFIKACJI DLA PKT 3.2.1.6 – PRZYCZEPY Z OSIĄ CENTRALNĄ

(1) (2) (3)

= TRmax, kiedy pm = 650 kPa i przewód zasilający = 700 kPa. = FRdyn · 0,8 = TRL = 0,5 · FR = TRpr ðTRpr · hk Þ þ ðP · g · Zc ðhR – hk ÞÞ ER Í Î

gdzie: FRdyn ¼ FR – wartość zc jest obliczana z następującego wzoru: zc ¼ 0,45 – 0,01 UWAGI: 1. Wartość 7 000 powyżej przedstawia masę pojazdu ciągnącego bez naczepy. 2. Dla celu tych obliczeń osie blisko rozstawione (posiadające rozpiętość osi mniejszą niż 2 metry) mogą być traktowane jako jedna oś.

FR ðP þ 7 000Þg

þ 0,01

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/193

DODATEK 4 WYKRES WERYFIKACJI DLA PKT 3.2.1.7 – PRZYCZEPY Z WÓZKIEM SKRĘTNYM

(1) = TRmax, kiedy pm = 650 kPa i przewód zasilający = 700 kPa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 133 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.