Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 33

Tytuł:

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 33

Strona 33 z 135

Przez okres 48 miesięcy od daty wejścia w życie serii poprawek 10 do niniejszego regulaminu, Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nadal udzielają homologacji EKG zgodnie suplementem 3 do serii poprawek 10 do niniejszego regulaminu. Po upływie 24 miesięcy od daty wejścia w życie suplementu 5 do serii poprawek 10, Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin udzielają homologacji tylko w przypadku, gdy typ pojazdu przeznaczony do homologacji odpowiada wymaganiom niniej­ szego regulaminu zmienionego suplementem 5 do serii poprawek 10. Ograniczenie ważności starych homologacji typu Po upływie 48 miesięcy od daty wejścia w życie serii poprawek 10 do niniejszego regulaminu Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin mogą odmówić pierwszej krajowej rejest­ racji (pierwszego dopuszczenia do ruchu) pojazdu, który nie spełnia wymogów serii poprawek 10 do niniejszego regulaminu. Nowe Umawiające się Strony Niezależnie od powyższych przepisów przejściowych, Umawiające się Strony, które wprowa­ dzają niniejszy regulamin w życie po dacie wejścia w życie najnowszej serii poprawek, nie są zobowiązane do uznania homologacji udzielonych zgodnie z którąkolwiek z wcześniejszych serii poprawek do niniejszego regulaminu.


12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

12.2.5.

12.3. 12.3.1.

12.4. 12.4.1.

L 257/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

ZAŁĄCZNIK 1 Wyposażenie hamulcowe, urządzenia, metody i warunki nieobjęte niniejszym regulaminie 1. Metoda pomiaru czasów reakcji („odpowiedzi”) hamulców innych niż nadciśnieniowe powietrzne układy hamulcowe.

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/37

ZAŁĄCZNIK 2 ZAWIADOMIENIE (*) (Maksymalny format: A4 (210 × 297 mm))

(*) Na żądanie wnioskodawcy ubiegającego się o homologację zgodną z regulaminem nr 90 informacja ta zostanie udzielona przez organ udzielający homologacji, zgodnie z dodatkiem 1 do niniejszego załącznika. Informacja ta jednak nie powinna być dostarczana dla innych celów niż uzyskanie homologacji zgodnie z regulaminem nr 90.

L 257/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/39

L 257/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/41

DODATEK 1 Wykaz danych pojazdu do celu homologacji zgodnie z regulaminem nr 90 1. 1.1. 1.2. 1.3. Opis typu pojazdu ................................................................ ................................................................................................ ................... Nazwa handlowa lub marka pojazdu, jeśli jest dostępna ................................................................................................ ........... Kategoria pojazdu ................................................................................................ .................................................................................... Typ pojazdu wg homologacji zgodnej z regulaminem nr 13 ........................................................................................... ....... ................................................................ ................................................................................................ ........................................................ 1.4. Modele lub nazwy handlowe pojazdów tworzących typ pojazdu, jeśli dotyczy ................................................................ ................................................................ ................................................................................................ ........................................................ 1.5. 2. 2.1. Nazwa i adres producenta .....

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.