Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 50

Tytuł:

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 50

Strona 50 z 135

Pomiędzy tymi dwoma wartościami ciśnienie powinno wzrastać w przybliżeniu liniowo. Zbiorniki te należy podłączyć do głowicy sprzęgającej bez użycia przewodów elastycznych, a połączenie powinno mieć średnicę wewnętrzną nie mniejszą niż 10 mm. Schematy zamieszczone w dodatku do niniejszego załącznika przedstawiają przykład prawidłowej konfiguracji symulatora do nastawienia i użycia. Symulator dla sprawdzenia reakcji na sygnały przenoszone przez elektryczny przewód sterujący powinien posiadać następujące własności: Symulator powinien wytworzyć wymagany sygnał cyfrowy w elektrycznym przewodzie sterującym zgodnie z wymogami ISO 11992-2:2003 i powinien dostarczyć właściwą informację do przyczepy przez piny nr 6 i 7 złącza ISO 7638:1997. W celu pomiaru czasu reakcji symulator może, na wniosek producenta, przekazywać do przyczepy informację, że nie występuje żaden powietrzny przewód sterujący i że żądany sygnał elektrycz­ nego przewodu sterującego jest wytworzony przez dwa niezależne obwody (zob. pkt 6.4.2.2.24 i 6.4.2.2.25 w ISO 11992–2:2003). Sterowanie układu hamulcowego powinno być tak skonstruowane, aby na jego charakterystykę w czasie użyt­ kowania nie miała wpływu osoba prowadząca pomiary. W celu pomiaru czasu reakcji sygnał wytworzony przez elektryczny symulator powinien być równoważny liniowemu przyrostowi ciśnienia powietrza od 0,0 do 650 kPa w czasie 0,2 ± 0,01 sekundy. Schematy zamieszczone w dodatku do niniejszego załącznika przedstawiają przykład prawidłowej konfiguracji symulatora do nastawienia i użycia. Wymogi w zakresie skuteczności


3.2. 3.3. 3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.5.

L 257/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

3.5.1.

W przypadku przyczep z powietrznym przewodem sterującym czas upływający pomiędzy chwilą, w której ciśnienie wytworzone przez symulator w przewodzie sterującym osiąga wartość 65 kPa i chwilą, w której ciśnienie w siłowniku hamulca przyczepy osiąga 75 % swojej wartości asymptotycznej, nie powinien przekro­ czyć 0,4 sekundy.

3.5.1.1. Przyczepy wyposażone w powietrzny przewód sterujący i posiadające elektryczne przenoszenie sterowania, powinny być sprawdzone przy zasilaniu przyczepy prądem elektrycznym przez złącze ISO 7638:1997 (5 lub 7 pin). 3.5.2. W przypadku przyczep z elektrycznym przewodem sterującym czas upływający pomiędzy chwilą, w której sygnał wytworzony przez symulator przekracza równoważną wartość 65 kPa i chwilą, w której ciśnienie w siłowniku hamulca przyczepy osiąga 75 % swojej wartości asymptotycznej, nie powinien przekroczyć 0,4 sekundy. W przypadku przyczep wyposażonych w powietrzny i elektryczny przewód sterujący, pomiar czasu reakcji powinien być wyznaczony niezależnie dla każdego przewodu sterującego, zgodnie z właściwą procedurą zdefi­ niowaną powyżej.

3.5.3.

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/63

DODATEK PRZYKŁADY SYMULATORÓW (zob. pkt 3 w załączniku 6) 1. Ustawianie symulatora

2. Badanie przyczepy

A C1 C2 CF L M O PP R1 R2

= = = = = = = = = =

przyłącze zasilające z zaworem odcinającym włącznik ciśnienia w symulatorze, uruchamiany przy ciśnieniu 65 kPa i przy 490 kPa wyłącznik ciśnieniowy przeznaczony do połączenia z siłownikiem hamulca przyczepy, uruchamiany przy wartości odpowiadającej 75 % ciśnienia asymptotycznego w siłowniku hamulca CF siłownik hamulcowy przewód od dyszy O do głowicy sprzęgającej TC włącznie, o wewnętrznej objętości 385 ± 5 cm3 pod ciśnieniem 650 kPa manometr dysza o średnicy nie mniejszej niż 4 mm i nie większej niż 4,3 mm połączenie dla badania ciśnienia 30-litrowy zbiornik powietrza z zaworem upustowym zbiornik kalibrujący, łącznie z głowicą sprzęgającą TC, o objętości 385 ± 5 cm3

L 257/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

zbiornik kalibrujący, łącznie z głowicą sprzęgającą TC, o objętości 1 155 ± 15 cm3 zawór odcinający głowica sprzęgająca, przewód zasilający urządzenie sterujące układu hamulcowego głowica sprzęgająca, przewód sterujący awaryjny zawór przekaźnikowy

30.9.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 50 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.