Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 65

Tytuł:

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 65

Strona 65 z 135

Uwaga: Dolna granica k = z – 0,08 nie ma zastosowania do wykorzystania przyczepności tylnej osi.

L 257/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

Wykres 2 Pojazdy ciągnące i przyczepy (z wyjątkiem ciągników naczep i naczep) (zob. pkt 3.1.5.1 niniejszego załącznika)

Uwaga: Wymagane zależności wynikające z wykresu są stosowane odpowiednio do pośrednich stanów obciążenia między stanem obciążenia i nieobciążenia oraz osiągane w sposób automatyczny.


30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/83

Wykres 3 Ciągniki naczep (zob. pkt 3.1.6.3 niniejszego załącznika)

Uwaga: Wymagane zależności wynikające z wykresu są stosowane odpowiednio do pośrednich stanów obciążenia między stanem obciążenia i nieobciążenia oraz osiągane w sposób automatyczny.

L 257/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

Wykres 4A Naczepy (zob. pkt 4 niniejszego załącznika)

Uwaga: Zależności pomiędzy wskaźnikiem skuteczności hamowania TR/PR i ciśnieniem w przewodzie sterującym dla stanu obciążenia i nieobciążenia określa się następująco: Współczynniki Kc (obciążony), Kv (nieobciążony) uzyskuje się na podstawie wykresu 4B. W celu określenia obszarów odpo­ wiadających warunkom pojazdu obciążonego i nieobciążonego, wartości współrzędnych granicy górnej i dolnej obszaru zakre­ skowanego na wykresie 4A są mnożone przez współczynniki odpowiednio Kc i Kv.

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/85

Wykres 4B (zob. pkt 4 i wykres 4A w niniejszym załączniku)

L 257/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

UWAGI WYJAŚNIAJĄCE NA TEMAT SPOSOBU KORZYSTANIA Z WYKRESU 4B 1. Wzór na podstawie którego wykonano wykres 4B:

K ¼

"

1,7 –

0,7PR PRmax

#"

1,35 –

# A !# " #" 0,96 g·P PR hR – 1,0 1,0 þ ðhR – 1,2Þ – 1,0 – ER PR PRmax 2,5

2. 2.1.

Opis metody zastosowania wykresu na podstawie praktycznego przykładu Linie przerywane przedstawione na wykresie 4B dotyczą wyznaczenia współczynników Kc i Kv dla pojazdu, w którym:

Obciążony

Nieobciążony

P PR PRmax hR ER

24 tony (240 kN) 150 kN 150 kN 1,8 m 6,0 m

4,2 tony (42 kN) 30 kN 150 kN 1,4 m 6,0 m

W następnych punktach liczby w nawiasach dotyczą jedynie pojazdu użytego w celu przedstawienia metody korzystania z wykresu 4B. 2.2. Obliczanie wskaźników B Ï g·P a) obciążony (= 1,6) PR B Ï g·P b) nieobciążony (= 1,4) PR B Ï PR c) nieobciążony (= 0,2) PRmax Wyznaczenie współczynnika korekcji dla pojazdu obciążonego KC: a) zacząć od odpowiedniej wartości hR (hR = 1,8 m); b) przejść w kierunku poziomym do odpowiedniej linii g · P/PR (g · P/PR = 1,6); c) przejść w kierunku pionowym do odpowiedniej linii ER (ER = 6,0 m); d) przejść w kierunku poziomym do podziałki KC; KC jest wymaganym współczynnikiem korekcyjnym dla stanu obciążonego (KC = 1,04). 2.4. Wyznaczenie współczynnika korekcji dla pojazdu obciążonego KV:

2.3.

2.4.1. Wyznaczenie współczynnika K2: a) zacząć od odpowiedniej wartości hR (hR = 1,4 m); b) przejść w kierunku poziomym do odpowiedniej linii PR/PRmax w grupie krzywych najbliższych pionowej osi (PR/PRmax = 0,2); c) przejść w kierunku pionowym do osi poziomej i odczytać wartość K2 (K2 = 0,13 m).

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/87

2.4.2. Wyznaczenie współczynnika K1: a) zacząć od odpowiedniej wartości hR (hR = 1,8 m); b) przejść w kierunku poziomym do odpowiedniej linii g · P/PR (g · P/PR = 1,4); c) przejść w kierunku pionowym do odpowiedniej linii ER (ER = 6,0 m); d) przejść w kierunku poziomym do odpowiedniej linii PR/PRmax w grupie krzywych najdalszych od pionowej osi (PR/PRmax = 0,2); e) przejść w kierunku pionowym do osi poziomej i odczytać wartość K1 (K1 = 1,79). 2.4.3. Wyznaczenie współczynnika KV: Współczynnik korekcji dla stanu nieobciążonego KV uzyskuje się z następującego wyrażenia: KV = K1 – K2 · (KV = 1,66) Wykres 5 Urządzenie regulujące siłę hamowania w zależności od stanu obciążenia pojazdu (zob. pkt 7.4. niniejszego załącznika)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 65 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.