Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 74

Tytuł:

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 74

Strona 74 z 135

.. Identyfikacja (musi być widoczna, gdy okładzina/nakładka jest zamontowana na szczęce hamulcowej/płytce mocującej) ................................................................... ................................................................................................ ............................... Szerokość ................................................................................................ ................................................................ ................................... Grubość ................................................................................................ ................................................................ ...................................... Pole powierzchni .............................................................................................. ....................................................................................... Metoda połączenia ........................................................................................... ....................................................................................... Geometria hamulca, załączyć rysunek wymiarowy zgodnie z poniższymi wymogami: Hamulce bębnowe – zob. rys. 2A niniejszego dodatku Tarcza bębnowe – zob. rys. 2B niniejszego dodatku 1.3. Koło(-a): Pojedyncze/Bliźniacze (1) Średnica obręczy (D) ................................................................ ................................................................................................ ............. (W stosownych przypadkach załączyć rysunek wymiarowy jak w rys. 1A lub 1B niniejszego załącznika) 1.4. Opony: Odniesieniowy promień toczenia (Re) przy odniesieniowej reakcji (obciążeniu) (Pe) ....................................................... 1.5. Siłownik: Producent ................................................................................................ ................................................................ ................................... Typ (tłokowy/przeponowy) (1) ................................................................................................ ............................................................


30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/99

Model ................................................................................................ ................................................................................................ .......... Długość dźwigni (le) ........................................................................................ ....................................................................................... 1.6. Automatyczne urządzenie samoczynnej regulacji hamulców (nie dające się zastosować w przypadku zintegrowa­ nego automatycznego urządzenia samoczynnej regulacji hamulców) (3) Producent (nazwa i adres): ............................................................................ ....................................................................................... Marka: ................................................................................................ ................................................................ ......................................... Typ: ................................................................................................ ................................................................................................ ............. Wersja: ......................................................................... ................................................................................................ ............................... 2. ZAPIS WYNIKÓW BADANIA (skorygowany przez uwzględnienie oporu toczenia => 0,01 Pe) Badanie drogowe/Dynamometr bezwładnościowy/Badanie dynamometryczne na rolkowym stanowisku hamul­ cowym (1) 2.1. W przypadku pojazdów kategorii O2 i O3:

Typ badania Załącznik 11 – Dodatek 2

0 3.5.1.2 3.5.2.3

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 74 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.