Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 81

Tytuł:

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 81

Strona 81 z 135

Żadne urządzenie specjalne wprowadzone w celu spełniania wymogów pkt 3.4 niniejszego załącznika nie powinno obniżać skuteczności układu hamulcowego postojowego przy ustawieniu przodem na pochyłości. Układy hamulcowe bezwładnościowe mogą zawierać w sobie urządzenia zabezpieczające przez przeciążeniem. Nie mogą być one uaktywniane przy sile mniejszej niż Dop = 1,2 · D* (gdy są montowane przy urządzeniu sterującym) lub przy sile mniejszej niż Pop = 1,2 · P*, lub też przy ciśnieniu mniejszym niż pop = 1,2 · p* (gdy montowane są przy hamulcu koła), natomiast siła P* lub ciśnienie p* odpowiadają sile hamowania B* = 0,5 · g · GBo. WYMOGI DLA URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH Przesuwające się części urządzenia sterującego muszą być wystarczająco długie, aby mógł być wykonany pełen ich skok nawet wtedy, gdy przyczepa jest sprzęgnięta z pojazdem ciągnącym. Przesuwające się części powinny być zabezpieczone przez mieszek lub podobne równorzędne urządzenie. Powinny być one smarowane lub wykonane z materiałów samosmarujących. Powierzchnie trące powinny być wykonane z takiego materiału, aby nie zachodziły reakcje elektrochemiczne ani powiązania mechaniczne, które mogłyby powodować zakleszczenie się ruchomych części. Graniczna siła naprężająca (KA) urządzenia sterującego musi być nie mniejsza niż 0,02 g · G′A i nie większa niż 0,04 g · G′A. Maksymalna siła popychająca D1 nie może przekraczać 0,10 g · G′A w przyczepach ze sztywnym dyszlem sprzęgowym i 0,067 g · G′A W przyczepach wieloosiowych z dyszlem sprzęgowym na sworzniu. Maksymalna siła ciągnąca D2 nie może być mniejsza niż 0,1 g · G′A i nie większa niż 0.5 g · G′A. BADANIA I POMIARY URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH Urządzenia sterujące przedstawione placówce technicznej upoważnionej do przeprowadzania badań homolo­ gacji muszą być sprawdzone pod względem zgodności z wymogami pkt 3 i 4 niniejszego załącznika. Dla wszystkich typów hamulca należy przeprowadzać następujące pomiary: skok s i skok użyteczny s′; dodatkowa siła K; graniczna siła naprężająca KA; siła popychająca D1; siła ciągnąca D2. W przypadku układów hamulcowych bezwładnościowych z mechanicznym zespołem przenoszącym należy określić: przełożenie zmniejszające iHo mierzone w środkowym położeniu urządzenia sterującego; siła wyjściowa P′ urządzenia sterującego w funkcji naporu na dyszel D. Dodatkowa siła K i sprawność mogą być wyliczone z krzywej charakterystycznej uzyskanej z tych pomiarów 1 P′ · iHo D – K


4. 4.1. 4.2.

4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.3. 5.3.1. 5.3.2.

ηHo ¼

(zob. rys. 2 w dodatku 1 do niniejszego załącznika) 5.4. 5.4.1. 5.4.2. W przypadku układów hamulcowych bezwładnościowych z hydraulicznym zespołem przenoszącym należy określić: przełożenie zmniejszające ih mierzone w środkowym położeniu urządzenia sterującego; ciśnienie wyjściowe pompy hamulcowej p w funkcji naporu na dyszel D i przekroju FHZ tłoka pompy hamulcowej według danych producenta. Dodatkowa siła K i sprawność mogą być wyliczone z krzywej charakterystycznej uzyskanej z tych pomiarów ηHo ¼ 1 p – FHZ · ih D – K

(zob. rys. 3 w dodatku 1 do niniejszego załącznika)

L 257/112

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6. 5.5. 6. 6.1.

skok jałowy pompy hamulcowej s″ zgodnie z pkt 2.2.19 niniejszego załącznika; pole powierzchni tłoka pompy hamulcowej FHZ; skok pompy hamulcowej sHz (w milimetrach); skok jałowy pompy hamulcowej s″Hz(w milimetrach). W przypadku układów hamulcowych bezwładnościowych przyczep wieloosiowych z dyszlem sprzęgowym na sworzniu należy zmierzyć stratę skoku so podaną poniżej w pkt 9.4.1 niniejszego załącznika. WYMOGI DLA HAMULCÓW Dodatkowo dla hamulców, które mają być sprawdzane, producent powinien przedłożyć placówce technicznej wykonującej badania rysunki hamulców pokazujące typ, wymiary i materiał zasadniczych części składowych i markę oraz typ okładzin.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 81 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.