Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 87

Tytuł:

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 87

Strona 87 z 135

(1) Niepotrzebne skreślić. (2) Podać długości, których stosunek był użyty do wyznaczania przełożenia iHo lub ih. (3) Wymagane są podpisy różnych osób, nawet jeśli placówka techniczna i organ udzielający homologacji są tym samym organem, albo homologacja udzielona przez oddzielny organ jest wydawana wraz ze sprawozdaniem z badań.

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/123

DODATEK 3 SPRAWOZDANIE Z BADANIA DOTYCZĄCEGO HAMULCA 1. 2. 3. 4. 5. Producent ................................................................................................ ............................................................................................. Marka ...................................................................... ................................................................................................ .............................. Typ ................................................................................................ ................................................................................................ ......... Dopuszczalna „maksymalna masa” na koło GBo = ................................................................................................ .......... kg Moment hamowania M* (jak określa producent zgodnie z pkt 2.2.23 niniejszego załącznika) = ................................................................................................ ....................................................... Nm 6. Dynamiczny promień toczny ogumienia Rmin = .................................................................................m; Rmax = .................................................................................m 7. Krótki opis (wykaz załączonych wykresów i zwymiarowanych rysunków) 8. 9. Schemat przedstawiający zasadę działania hamulca Wyniki badań: Hamulec mechaniczny (1) 9.1. Przełożenie zmniejszające ig = 9.2. .......................................................................(2) 9.2.A. 9.1.A. Hamulec hydrauliczny (1) Przełożenie zmniejszające i′g = ............................................................................(2) Wznios (skok wykonany) sB = .........................................................................mm 9.3.A. Przepisany wznios (wykonany przepisany skok) sB* = ........................................................... mm 9.4.A. Ciśnienie zwalniające po = ................................................................... N/cm2 9.5.A. Współczynnik (charakterystyka) ρ′ = .............................................................................m 9.6.A. Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem zgodnie z pkt 3.6 tego załącznika jest/nie jest dostarczone (1) Moment hamowania uaktywniający urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem Mop = ..................................................................... Nm 9.7.A. Ciśnienie dla M* p* = ................................................................... N/cm2 9.8.A. Pole powierzchni cylinderka koła FRZ = ......................................................................cm2 9.9.A. (dla hamulców tarczowych) Pochłonięta objętość płynu V60 = ......................................................................cm3 9.10. 9.10.1. Skuteczność hamulca roboczego, gdy przyczepa porusza się do tyłu (zob. rys. 6 i 7 w dodatku 1 do tego załącznika) ....... Maksymalny moment hamowania na rys. 6 Mr = ................................................................................................ Nm


Wznios (skok wykonany) sB = ..................................................................mm

9.3.

Przepisany wznios (wykonany przepisany skok) sB* = .................................................... mm

9.4.

Siła zwalniająca Po = .....................................................................N

9.5.

Współczynnik (charakterystyka) ρ = ...................................................................... m

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 87 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.