Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 88

Tytuł:

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 88

Strona 88 z 135

9.6.

Urządzenie zabezpieczające przed przeciąże­ niem zgodnie z pkt 3.6 tego załącznika jest/ nie jest dostarczone (1) Moment hamowania uaktywniający urzą­ dzenie zabezpieczające przed przeciążeniem Mop = .............................................................. Nm

9.6.1.

9.6.1.A.

9.7.

Siła dla M* P* = .....................................................................N

L 257/124

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010


9.10.1.A. Maksymalny moment hamowania na rys. 7 Mr = ................................................................................................ Nm ....... 9.10.2. Maksymalny dopuszczalny skok sr = ........................................................................................... .................................... mm

9.10.2.A. Maksymalna dopuszczalna objętość doprowadzonego płynu Vr = ........................................................................ cm3 9.11. 9.11.1. Dalsze charakterystyki hamulca, kiedy przyczepa porusza się do tyłu (zob. rys. 6 i 7 w dodatku 1 do tego załącznika) Siła zwalniająca hamulec Por = ................................................................................................ ................................................ N

9.11.1.A. Ciśnienie zwalniające hamulec por = ................................................................ ............................................................ N/cm2 9.11.2. Charakterystyka hamulca ρr = ................................................................................................ ................................................. m

9.11.2.A. Charakterystyka hamulca ρ′r = ................................................................................................ ............................................... m 9.12. 9.12.1. Badania zgodne z pkt 7.5 tego załącznika (jeżeli dają się zastosować) (skorygowane uwzględnieniem oporu toczenia 0,01 · g · GBo) Badanie hamulca typu 0 Prędkość badania = ................................................................................................ .............................................................. km/h Wskaźnik hamowania = ................................................................................................ ............................................................ % Siła sterująca = ................................................................................................ ..............................................................................N 9.12.2. Badanie hamulca typu I Prędkość badania = ................................................................................................ .............................................................. km/h Trwały wskaźnik hamowania = ................................................................................................ ............................................... % Czas hamowania = ..................................................................................... .......................................................................minuty Skuteczność na gorąco = ......................................................................... .................................................................................% (wyrażona jako % wyniku badania typu 0 zamieszczonego powyżej w pkt 9.12.1) Siła sterująca = ................................................................................................ ..............................................................................N 10. Powyższy hamulec jest/nie jest (1) dostosowany do wymagań pkt 3 i 6 warunków badań dla pojazdów wyposażonych w układy hamulcowe bezwładnościowe opisane w tym załączniku. Hamulec dla układu hamulcowego bezwładnościowego może/nie może (1) być stosowany bez urządzenia zabezpieczającego przed przeciążeniem. Data: .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 88 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.