Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 91

Tytuł:

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 91

Strona 91 z 135

............................................................................................... ................................................................ .......................... (musi być równe lub większe niż 1,2) 5.6.1.3. gdy urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem jest w zespole sterowania bezwładnościowego siła progowa Dop/D* = ............................................................................... ....................................................................................... (musi być równa lub większa niż 1,2) 5.6.1.4. gdy urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem jest montowane w hamulcu: moment progowy n · Mop/(B · R) = ................................................................................................ ............................................ (musi być równy lub większy niż 1,2) 5.7. 5.7.1. 5.7.2. 5.7.3. " # B·R 1 þ n · Po – ¼ …… ρ ðDä – KÞ · ηH Układ hamulcowy bezwładnościowy z mechanicznym zespołem przenoszącym (1) iH = iHo · iH1 = ................................................................................................ .................................................................................... ηH = ηHo · ηH1 = ................................................................................................ .................................................................................


(nie może być większe niż: iH) 5.7.4. s′ ¼ …… sBä · ig (musi być równe lub większe niż: iH) 5.7.5. Stosunek s'/iH = ................................................................ ................................................................................................ .................., gdy przyczepa porusza się do tyłu (nie może być większy niż: sr) Moment hamowania, gdy przyczepa porusza się do tyłu, włączając opór toczenia 0,08 · g · GA · R = ..................................................................................... .............................................................................. Nm (nie może przekroczyć: n · Mr)

5.7.6.

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/127

5.8. 5.8.1. 5.8.2.

Układ hamulcowy bezwładnościowy z hydraulicznym zespołem przenoszącym (1) ih/FHZ = ................................................................................................ ................................................................ ................................... " # 1 B·R ¼ …… þ Po · ðDä – KÞ · ηH n · ρ′

(nie może być większe niż: ih/FHZ) 5.8.3.

s′ ¼ …… 2sBä · n · FRZ · ig′ (musi być równe lub większe niż: ig/FHZ) 5.8.4. s/ih = ................................................................................................ ................................................................................................ ....... (nie może być większy niż skok siłownika pompy hamulcowej, jak podano w pkt 8.2 dodatku 2 do niniejszego załącznika) Stosunek s′/FHZ = ........................................................................................ ....................................................................................... gdy przyczepa porusza się do tyłu (nie może być większy niż: Vr) Moment hamowania, gdy przyczepa porusza się do tyłu, włączając opór toczenia 0,08 · g · GA · R = ..................................................................................... ................................................................................ Nm (nie może być większy niż: n · Mr) Bezwładnościowy układ hamulcowy opisany powyżej jest/nie jest (1) zgodny z wymaganiami pkt od 3 do 9 niniejszego załącznika. Podpis .............................................................................................Data ............................................................................

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 91 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.