Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 w zakresie definicji produktów rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w zakresie wymiany informacji na temat inspekcji statków państw trzecich i mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych

Data ogłoszenia:2010-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 6

ex 0303 22 00

Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu, zamrożony, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, złowiony w wodach słodkowodnych Inne łososiowate, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu, zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, złowione w wodach słodkowod­ nych Węgorz (Anguilla spp.), zamrożony, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, złowiony w wodach słodkowodnych Karp, zamrożony, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 Inne ryby słodkowodne, zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 Wątróbki, ikry i mlecze, zamrożone, z innych ryb słodkowodnych Filety, świeże lub schłodzone, z okonia nilowego (Lates niloticus) Filety, świeże lub schłodzone, z pangi (Pangasius spp.) Filety, świeże lub schłodzone, z łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łososia atlantyckiego (Salmo salar) i głowacicy (Hucho hucho), złowionych w wodach słod­ kowodnych Filety, świeże lub schłodzone, z gatunku Oncorhynchus mykiss o masie powyżej 400g każdy, złowio­ nego w wodach słodkowodnych Filety, świeże lub schłodzone, z pstrągów i troci z gatunków Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (o masie 400g lub mniej), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae, złowionych w wodach słodkowodnych Filety, świeże lub schłodzone, z innych ryb słodkowodnych Pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże lub schłodzone, z ryb słodkowodnych Filety zamrożone z okonia nilowego (Lates niloticus) Filety zamrożone z pangi (Pangasius spp.) Filety zamrożone z tilapii (Oreochromis spp.) Filety zamrożone z łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łososia atlantyckiego (Salmo salar) i głowacicy (Hucho hucho), złowionych w wodach słodkowodnych Filety zamrożone z Oncorhynchus mykiss o masie powyżej 400g każdy, złowionego w wodach słod­ kowodnych Filety zamrożone z pstrągów i troci z gatunków Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (o masie 400g lub mniej), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae, złowionych w wodach słod­ kowodnych Filety zamrożone z innych ryb słodkowodnych Pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), zamrożone, z ryb słodkowodnych


ex 0303 29 00

ex 0303 76 00

0303 79 11

0303 79 19

ex 0303 80 0304 19 01 0304 19 03 ex 0304 19 13

ex 0304 19 15

ex 0304 19 17

0304 19 18 0304 19 91 0304 29 01 0304 29 03 0304 29 05 ex 0304 29 13

ex 0304 29 15

ex 0304 29 17

0304 29 18 0304 99 21

30.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/5

0305 10 00 ex 0305 20 00 ex 0305 30 30

Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb słodkowodnych, suszone, wędzone, solone lub w solance Filety, solone lub w solance, z łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łososia atlantyckiego (Salmo salar) i głowacicy (Hucho hucho), złowionych w wodach słodkowodnych Filety, suszone, solone lub w solance, niewędzone, z innych ryb słodkowodnych Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha­ wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), wędzone, w tym filety, złowione w wodach słodkowodnych Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyn­ chus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), wędzone, w tym filety, złowione w wodach słodkowodnych Węgorz (Anguilla spp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 36 z 201030.1.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/867/WE z dnia 30 listopada 2009 r. przyznającej niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, oraz znoszącej zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (  Dz.U. L 314 z 1.12.2009)

 • Dz. U. L26 - 31 z 201030.1.2010

  Umowa między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 30 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady 2010/53/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 26 z 201030.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 320)

 • Dz. U. L26 - 24 z 201030.1.2010

  Decyzja Sekretarzy Generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarzy Generalnych Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/621/WE w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L26 - 22 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany wykazu A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsularnych dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy saudyjskich paszportów dyplomatycznych

 • Dz. U. L26 - 19 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2010 r.

 • Dz. U. L26 - 17 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.