Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 w zakresie definicji produktów rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w zakresie wymiany informacji na temat inspekcji statków państw trzecich i mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych

Data ogłoszenia:2010-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 6

), wędzony, w tym filety, złowiony w wodach słodkowodnych Inne ryby słodkowodne, wędzone, w tym filety Inne ryby słodkowodne, suszone, solone lub nie, ale niewędzone Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha­ wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), solone lub w solance, ale niesuszone ani niewędzone, złowione w wodach słodkowodnych Inne ryby słodkowodne, solone lub w solance, ale niesuszone ani niewędzone Raki słodkowodne, zamrożone Mąki, mączki i granulki ze skorupiaków, mrożone, nadające się do spożycia przez ludzi Raki słodkowodne, żywe, świeże, schłodzone, suszone, solone lub w solance, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, suszone, solone lub w solance Mąki, mączki i granulki ze skorupiaków, niemrożone, nadające się do spożycia przez ludzi Ostrygi, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance Przegrzebki, włącznie z przegrzebkami królowej, z rodzaju Pecten, Chlamys lub Placopecten, żywe, świeże lub schłodzone Przegrzebki, włącznie z przegrzebkami królowej, z rodzaju Pecten, Chlamys lub Placopecten, inne niż żywe, świeże lub schłodzone Małże (Mytilus spp., Perna spp.), żywe, świeże lub schłodzone Małże (Mytilus spp., Perna spp.), inne niż żywe, świeże lub schłodzone Ślimaki, inne niż ślimaki morskie, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance


ex 0305 30 90 ex 0305 41 00

ex 0305 49 45

ex 0305 49 50 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 50

ex 0305 69 80 0306 19 10 ex 0306 19 90 0306 29 10

ex 0306 29 90 0307 10 0307 21 00

0307 29

0307 31 0307 39 0307 60 00

L 26/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2010

ex 0307 91 00

Pozostałe bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki wymienione w podpozycjach od 0307 10 10 do 0307 60 00 lub do nich włączone, z wyłączeniem Illex spp. i mątwy z gatunku Sepia pharaonis, żywe, świeże lub schłodzone Wenus paskowana i inne gatunki rodziny Veneridae, zamrożone Meduza (Rhopilema spp.), zamrożona Pozostałe bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki wymienione w podpozycjach od 0307 10 10 do 0307 60 00 oraz od 0307 99 11 do 0307 99 15 lub do nich włączone, z wyłączeniem mątwy z gatunku Sepia pharaonis, włączając mąki, mączki i granulki z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi, zamrożone Pozostałe bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki wymienione w podpozycjach od 0307 10 10 do 0307 60 00 lub do nich włączone, z wyłączeniem Illex spp. i mątwy z gatunku Sepia pharaonis, włączając mąki, mączki i granulki z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi, suszone, solone lub w solance Łosoś, złowiony w wodach słodkowodnych, przetworzony lub zakonserwowany, cały lub w kawałkach, ale niemielony Łososiowate, inne niż łosoś, złowione w wodach słodkowodnych, przetworzone lub zakonserwo­ wane, całe lub w kawałkach, ale niemielone Łosoś, złowiony w wodach słodkowodnych, inaczej przetworzony lub zakonserwowany (inny niż cały lub w kawałkach, ale niemielony) Łososiowate, inne niż łosoś, złowione w wodach słodkowodnych, inaczej przetworzone lub zakon­ serwowane (inne niż całe lub w kawałkach, ale niemielone) Filety z ryb słodkowodnych, surowe, jedynie pokryte bułką tartą lub panierką, nawet podsmażone w oleju, zamrożone Raki słodkowodne, przetworzone lub zakonserwowane Małże (Mytilus spp., Perna spp.), przetworzone lub zakonserwowane, w opakowaniach hermetycznych Małże (Mytilus spp., Perna spp.), przetworzone lub zakonserwowane, inne niż w opakowaniach herme­ tycznych Przegrzebki, ostrygi i ślimaki, przetworzone lub zakonserwowane Pozostałe bezkręgowce wodne, inne niż mięczaki, przetworzone lub zakonserwowane

0307 99 13 0307 99 15 ex 0307 99 18

ex 0307 99 90

ex 1604 11 00

ex 1604 19 10

ex 1604 20 10

ex 1604 20 30

ex 1604 19 91

ex 1605 40 00 1605 90 11 1605 90 19

ex 1605 90 30 1605 90 90

(*) Kody CN zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 948/2009 (Dz.U. L 287 z 31.10.2009)”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 36 z 201030.1.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/867/WE z dnia 30 listopada 2009 r. przyznającej niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, oraz znoszącej zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (  Dz.U. L 314 z 1.12.2009)

 • Dz. U. L26 - 31 z 201030.1.2010

  Umowa między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 30 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady 2010/53/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 26 z 201030.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 320)

 • Dz. U. L26 - 24 z 201030.1.2010

  Decyzja Sekretarzy Generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarzy Generalnych Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/621/WE w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L26 - 22 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany wykazu A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsularnych dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy saudyjskich paszportów dyplomatycznych

 • Dz. U. L26 - 19 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2010 r.

 • Dz. U. L26 - 17 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.