Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 Września 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2010/14)

Data ogłoszenia:2010-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 15

Liczba banknotów euro rozprowadzonych przez urzą­ dzenia do obsługi banknotów obsługiwane przez klien­ tów oraz urządzenia wypłacające banknoty Dane te są obowiązkowe dla instytucji kredytowych.

L 267/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2010

DODATEK 3 NIEWIELKIE ODDZIAŁY, FILIE LUB AGENCJE INSTYTUCJI KREDYTOWYCH Poniższe informacje dostarczane są wyłącznie przez instytucje kredytowe, które posiadają niewielkie oddziały, filie lub agen­ cje, o których mowa w art. 7 ust. 1.


1.  Informacje o instytucji kredytowej Nazwa instytucji kredytowej Okres sprawozdawczy

2.  Dane

Liczba banknotów euro rozprowadzanych przez urządzenia do obsługi banknotów obsługiwane przez klientów oraz urządze­ nia wypłacające banknoty

Nazwa niewielkiego oddziału, filii lub agencji

Adres

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 267 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L267 - 21 z 20109.10.2010

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/13)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.