Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 8 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 915/2010 z dnia 12 października 2010 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2011, 2012 i 2013, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (1)

Data ogłoszenia:2010-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 8 - Strona 5

Strona 5 z 6

2011

2012

2013

Piryproksyfen Chinoksyfen Kwintocen (suma kwintocenu i pentachloroaniliny wyrażona jako kwintocen) Resmetryna (suma izomerów) (***) Spinosad (suma spinosynu A i spinosynu D wyrażona jako spinosad) Spiroksamina Tau-fluwalinat Tebukonazol Tebufenozyd Tebufenpyrad Teknazen Teflubenzuron Teflutryna Tetrakonazol Tetradifon Tiabendazol Tiametoksam (suma tiametoksamu i klotianidyny wyrażona jako tiame­ toksam) Tiaklopryd Tiodikarb Tiofanat metylowy Tolklofos metylowy Tolilfluanid (suma tolilfluanidu i dimetylaminosulfotoluidydu wyrażona jako tolilfluanid) Triadimefon i triadimenol (suma triadimefonu i triadimenolu) Triadimenol Triadimefon Kwas 1,2,4-triazolo-1-yl-octowy (***) z wyjątkiem upraw wieloletnich


(a) (a) (f)

(b ) (b ) (e)

(c) (c) (e)

(f) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (f) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

(d) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (d) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b )

(e) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c)

(a) (a) (a) (a) (a)

(b ) (b ) (b ) (b ) (b )

(c) (c) (c) (c) (c)

(a) (a) (a) (a)

(b ) (b ) (b ) (b )

(c) (c) (c) (c)

13.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/17

2011

2012

2013

Kwas α-hydroksy-1H-1,2,4-triazolo-1-propionowy (***) upraw wieloletnich 3-(1H-1,2,4-triazolo-1-yl)-alanina (***) Triazofos Trichlorfon Trifloksystrobina Triflumuron (F) Trifluralina Tritikonazol

z

wyjątkiem

(a)

(b )

(c)

(a) (a), (f) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

(b ) (b), (d) (b ) (b ) (b ) (b ) (b ) (b )

(c) (c), (e) (c) (c) (c) (c) (c) (c)

Winklozolina (suma winklozoliny i wszystkich metabolitów zawierają­ cych grupę 3,5-dichloroaniliny wyrażona jako winklozolina) (****) Zoksamid

(a)

(b )

(c)

(a) Fasola w strąkach (świeża lub mrożona), marchew, ogórek, pomarańcze lub mandarynki, gruszki, ziemniaki, ryż, szpinak (świeży lub mrożony) i mąka pszenna. (b) Bakłażany, banany, kalafior, winogrona stołowe, sok pomarańczowy (państwa członkowskie wyszczególniają źródło (koncentraty lub świeże owoce), groch bez strąków (świeży/mrożony), papryka (słodka), pszenica i oliwa z oliwek. (c) Jabłka, kapusta głowiasta, por, sałata, pomidory, brzoskwinie (włącznie z nektarynami i podobnymi mieszańcami); żyto lub owies, truskawki i winogrona do produkcji wina (białe lub czerwone) (d) Masło, jaja kurze. e) Mleko krowie, mięso ze świń. ( (f) Mięso drobiowe, wątroba (bydło i inne przeżuwacze, świnie i drób) (*) Chlormekwat i mepikwat są poddawane analizie w zbożach (z wyjątkiem ryżu), winogronach stołowych i w gruszkach. (**) Tylko zboża. (***) Poddawane dobrowolnej analizie w 2011 r. Decyzja o niepoddawaniu analizie musi być uzasadniona oceną stosunku ryzyka do korzyści dla danego państwa członkowskiego. Uwaga na temat jonu bromkowego. Obowiązkowa analiza pod kątem obecności jonu bromkowego dotyczy sałaty i pomidorów w 2010 r., ryżu i szpinaku w 2011 r. oraz słodkiej papryki w 2012 r.; analiza dobrowolna dotyczy pozostałych produktów przewidzianych na każdy rok. Decyzja o niepoddawaniu analizie żadnego z przewidzianych produktów musi być uzasadniona oceną stosunku ryzyka do korzyści dla danego państwa członkowskiego. Definicja pozostałości chloroprofamu w odniesieniu do ziemniaków (wyłącznie chloroprofam) musi zostać uwzględniona w 2011 r. (****) Metabolity na zasadzie dobrowolności.

L 269/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2010

ZAŁĄCZNIK II Liczba próbek, o której mowa w art. 1 (1) Liczbę próbek do pobrania i poddania analizie przez każde państwo członkowskie wskazano w tabeli w pkt 5. (2) Oprócz próbek wymaganych zgodnie z tabelą w pkt 5, w 2011 r. każde państwo członkowskie pobiera i poddaje analizie dziesięć próbek przetworzonej żywności na bazie zbóż dla dzieci.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 269 POZ 8 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 25 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 919/2010 z dnia 12 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L269 - 23 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 918/2010 z dnia 12 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Kiełbasa lisiecka (ChOG))

 • Dz. U. L269 - 21 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 917/2010 z dnia 12 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fourme de Montbrison (ChNP)]

 • Dz. U. L269 - 19 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 916/2010 z dnia 12 października 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Fourme d’Ambert/fourme de Montbrison (ChNP)]

 • Dz. U. L269 - 5 z 201013.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 914/2010 z dnia 12 października 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji salicylan sodu, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L269 - 1 z 201013.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady Ministrów AKP-UE odnośnie do środków przejściowych obowiązujących od dnia podpisania do dnia wejścia w życie Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.