Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 39

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 39

Strona 39 z 43

3. Informacje określone w tabelach VII-I i VII-II.

Tabela VII-I: Szczegółowe informacje dotyczące rachunków posiadania operatora

A B C D E F Umieszczona na ogólnie dostępnej stronie internetowej rejestru Unii

Pozycja

Szczegółowa informacja dotycząca rachunku

Obowiązkowa/ Nieobowiązkowa

Rodzaj

Czy dla aktualizacji Czy może być wymagana jest zgoda aktualizowana krajowego administratora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Kod identyfikacyjny instalacji Kod identyfikacyjny zezwolenia Data wejścia w życie zezwolenia Data wygaśnięcia zezwolenia Nazwa instalacji Rodzaj działalności instalacji Adres instalacji – kraj Adres instalacji – region Adres instalacji – miasto Adres instalacji – kod pocztowy Adres instalacji – ulica Adres instalacji – nr budynku Nr telefonu 1 instalacji Nr telefonu 2 instalacji Adres e-mail instalacji Spółka dominująca Spółka zależna Numer identyfikacyjny EPRTR Szerokość geograficzna Długość geograficzna

O O O N O O O N O O O O O O O N N O N N

Ustalony z góry Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Wybór Ustalony z góry Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny

Nie Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

— Tak — Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/43

Tabela VII-II: Szczegółowe informacje dotyczące weryfikatora rachunku i osób wyznaczonych do kontaktu

A B C D E F Umieszczona na ogólnie dostępnej stronie internetowej rejestru Unii

Pozycja

Szczegółowa informacja dotycząca rachunku

Obowiązkowa/ Nieobowiązkowa

Rodzaj

Czy dla aktualizacji Czy może być wymagana jest aktualizowana zgoda krajowego administratora

1

Weryfikator Nazwa przedsiębiorstwa Wydział przedsiębiorstwa

N N N N

Wybór Dowolny Dowolny Dowolny

Tak Tak Tak Tak

Nie Nie Nie Nie

Tak Tak (*) Tak (*) Tak (*)

2

Imię osoby wyznaczonej do kontaktu w państwie członkow­ skim Nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu w państwie członkow­ skim Adres osoby wyznaczonej kontaktu – kraj Adres osoby wyznaczonej kontaktu – region Adres osoby wyznaczonej kontaktu – miasto Adres osoby wyznaczonej kontaktu – kod pocztowy Adres osoby wyznaczonej kontaktu – ulica Adres osoby wyznaczonej kontaktu – nr budynku do

3

N

Dowolny

Tak

Nie

Tak (*)

4

N

Ustalony z góry Dowolny

Tak

Nie

Tak (*)

5

do

N

Tak

Nie

Tak (*)

6

do

N

Dowolny

Tak

Nie

Tak (*)

7

do

N

Dowolny

Tak

Nie

Tak (*)

8

do

N

Dowolny

Tak

Nie

Tak (*)

9

do

N

Dowolny

Tak

Nie

Tak (*)

10

Nr telefonu 1 osoby wyznaczonej do kontaktu Nr telefonu 2 osoby wyznaczonej do kontaktu Adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu

N

Dowolny

Tak

Nie

Tak (*)

11

N

Dowolny

Tak

Nie

Tak (*)

12

N

Dowolny

Tak

Nie

Tak (*)

(*) Pozycje te nie są prezentowane, jeżeli posiadacz rachunku złoży wniosek o zachowanie poufności zgodnie z art. 75.

4. Nazwa instalacji powinna być identyczna z nazwą wskazaną na odnośnym zezwoleniu na emisję gazów cieplarnia­ nych.

L 270/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

ZAŁĄCZNIK VIII Informacje dotyczące każdego rachunku posiadania operatora statków powietrznych, które mają być dostarczone administratorowi rejestru 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.