Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 276 POZ 33 - Strona 30

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (1)

Data ogłoszenia:2010-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 276 POZ 33 - Strona 30

Strona 30 z 40

20.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/61

Podłoga (*) (m2)

Półki (m2)

Wysokość (m)

Termin, o którym mowa w art. 33 ust. 2

Wartość minimalna dla jednego doro­ słego osobnika Dla każdego dodat­ kowego osobnika należy dodać

1,5

0,5

2

1 stycznia 2017 r.

0,75

0,25

(*) Powierzchnia podłogi bez powierzchni półek.

4.

Psy W miarę możliwości psom zapewnia się wybieg. Psów nie trzyma się pojedynczo dłużej niż cztery godziny bez przerwy. Powierzchnia pomieszczenia wewnętrznego stanowi co najmniej 50 % minimalnej przestrzeni dostępnej dla psów, tak jak podano w tabeli 4.1. Wymiary dostępnej przestrzeni podano w oparciu o wymogi dla psów rasy beagle, należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że rasy olbrzymie, takie jak bernardyny lub wilczarze irlandzkie, mogą wymagać przestrzeni o wymiarach znacznie przekraczających wartości podane w tabeli 4.1. Rozmiary przestrzeni dla ras innych niż laboratoryjne beagle określane są po zasięgnięciu opinii personelu weterynaryjnego. Tabela 4.1. Psy W trakcie procedur określonych w niniejszej dyrektywie psy trzymane w parach lub w grupie mogą być umiesz­ czane w ograniczonej przestrzeni o wielkości wynoszącej połowę łącznej przypadającej im przestrzeni (2 m2 dla psa o masie ciała poniżej 20 kg, 4 m2 dla psa o masie ciała powyżej 20 kg), o ile takie oddzielenie jest konieczne ze względów naukowych. Okres spędzany przez psa w takiej ograniczonej przestrzeni nie przekracza czterech godzin bez przerwy. Karmiącej suce z młodymi zapewnia się przestrzeń identyczną jak pojedynczej suce o takiej samej masie ciała. Kojec hodowlany projektuje się w sposób umożliwiający suce odejście od szczeniąt do dodatkowego przedziału lub na półkę.


Masa ciała (kg)

Minimalna wielkość pomieszczenia (m2)

Minimalna powierzchnia podłogi na jedno lub dwa zwierzęta (m2)

Minimalna wartość dodatkowa dla każdego dodatkowego osobnika (m2)

Minimalna wysokość (m)

Termin, o którym mowa w art. 33 ust. 2

do 20 ponad 20

4 8

4 8

2 4

2 2

1 stycznia 2017 r.

Tabela 4.2. Psy – szczenięta odstawione od matki

Masa ciała psa (kg) Minimalna wielkość pomieszczenia (m2) Minimalna powierzchnia podłogi/zwierzę (m2) Minimalna wysokość (m) Termin, o którym mowa w art. 33 ust. 2

do 5 ponad 5 do 10 ponad 10 do 15 ponad 20 do 25 ponad 20

4 4 4 4 8

0,5 1,0 1,5 2 4

2 2 2 2 2

1 stycznia 2017 r.

L 276/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2010

5.

Fretki Tabela 5. Fretki

Minimalna wielkość pomieszczenia (cm2) Minimalna powierzchnia podłogi na jedno zwierzę (cm2) Minimalna wysokość (cm) Termin, o którym mowa w art. 33 ust. 2

Zwierzęta do 600 g Zwierzęta 600 g ponad

4 500 4 500 6 000 5 400

1 500 3 000 6 000 5 400

50 50 50 50

1 stycznia 2017 r.

Dorosłe samce Samica z młodymi

6.

Naczelne poza człowiekiem Młode zwierzęta z rzędu naczelnych nie mogą być oddzielane od matek zanim osiągną, w zależności od gatunku, wiek 6–12 miesięcy. Otoczenie musi umożliwiać zwierzętom z rzędu naczelnych wykonywanie złożonego dziennego programu aktyw­ ności. Pomieszczenie umożliwia zwierzętom z rzędu naczelnych korzystanie z tak szerokiego, jak to możliwe, repertuaru zachowań, daje im poczucie bezpieczeństwa i jest dostatecznie urozmaicone, aby zwierzę mogło biegać, chodzić, wspinać się i skakać. Tabela 6.1. Marmozety i tamaryny

Minimalna powierzchnia Minimalna dodatkowa podłogi pomieszczenia dla kubatura na każde 1 (*) lub 2 zwierząt dodatkowe zwierzę z młodymi do 5 miesiąca powyżej 5 miesiąca życia życia (m3) 2) (m

Minimalna wysokość pomieszczenia (m) (**)

Termin, o którym mowa w art. 33 ust. 2

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 276 POZ 33 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 80 z 201020.10.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część pierwsza (  Dz.U. L 311 z 21.11.2008)

 • Dz. U. L276 - 22 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (1)

 • Dz. U. L276 - 11 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008

 • Dz. U. L276 - 1 z 201020.10.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji (lata 2011–2013) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.