Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 81 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/644/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

Data ogłoszenia:2010-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 81 - Strona 10

Strona 10 z 13

8.

Generał brygady Mohammad Reza NAQDI Generał PAKPUR brygady Mohammad

26.7.2010

9.

Dowódca sił lądowych IRGC.

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI Rostam GHASEMI)

(także

jako:

Urodzony w 1961 r.

Dowódca Khatam al-Anbiya.

26.7.2010

11.

Generał brygady Hossein SALAMI

Zastępca dowódcy IRGC.

26.7.2010

L 281/92

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2010

Imię i nazwisko


Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umiesz­ czenia w wykazie

12.

Generał brygady IRGC Ali SHAM­ SHIRI

Zastępca MODAFL ds. kontrwywiadu; odpowiada za bezpieczeństwo personelu i obiektów MODAFL.

23.6.2008

13.

Generał brygady IRGC Ahmad VAHIDI

Minister w MODAFL i były wiceszef MODAFL.

23.6.2008

B. Podmioty

Nazwa Informacje identyfikacyjne Uzasadnienie Data umiesz­ czenia w wykazie

II.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (Islamic Revolutionary Guard Corps) (IRGC) Siły lotnicze IRGC (IRGC Air Force)

Teheran, Iran

Odpowiada za irański program jądrowy. Sprawuje kontrolę operacyjną nad irańskim programem balis­ tycznym. Podjął próby zamówień w celu wspierania irańskiego programu balistycznego i jądrowego. Zarządzają irańskimi zasobami pocisków balistycz­ nych krótkiego i średniego zasięgu. Dowódca sił lotniczych IRGC został wskazany w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command jest specjalną częścią sił powietrznych IRGC współpracu­ jącą ze SBIG (wskazanym w rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ) z FATEH 110, pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu, oraz Ashura, poci­ skiem balistycznym średniego zasięgu. Wydaje się być jednostką, która sprawuje faktyczną kontrolę operacyjną nad pociskami. Naserin Vahid produkuje elementy broni w imieniu IRGC. Firma-przykrywka IRGC.

26.7.2010

2.

23.6.2008

3.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command

26.7.2010

4. 5.

Naserin Vahid IRGC Qods Force Teheran (Iran)

26.7.2010 26.7.2010

Siły Qods Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) odpowiadają za operacje poza Iranem; są głównym teherańskim narzędziem polityki zagra­ nicznej w zakresie operacji specjalnych i wsparciem dla terrorystów i bojowników islamistycznych za granicą. Według doniesień prasowych Hezbollah w 2006 roku podczas konfliktu z Izraelem używał dostarczanych przez nie rakiet, pocisków manew­ rujących do zwalczania celów nawodnych i podwodnych (ASCM), przenośnych przeciwlotni­ czych zestawów rakietowych (MANPADS) oraz bezzałogowych statków powietrznych (UAV), a także korzystał z oferowanych przez siły Qods szkoleń związanych z tymi systemami. Według różnych doniesień siły Qods nadal wyposażają i szkolą Hezbollah w zakresie nowoczesnej broni, pocisków przeciwlotniczych oraz rakiet dalekiego zasięgu. Nadal w ograniczonym stopniu stanowią niebezpieczne wsparcie bojowników talibskich w południowym i zachodnim Afganistanie, zapew­ niając im szkolenia i środki, w tym broń strzelecką, amunicję, moździerze oraz rakiety bojowe krótkiego zasięgu. Dowódca sił jest obłożony sankcjami na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jednostka zależna Khatam al-Anbya Construction Headquarters, wskazanej na mocy rezolucji nr 1929 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Uczestniczy w fazie 15-16 irańskiego projektu gazowego na podmorskiej części złóż South Pars.

6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engi­ neering Company (także jako: Sepah Nir)

26.7.2010

27.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/93

C. Linie Żeglugowe Islamskiej Republiki Iranu (IRISL)

Nazwa Informacje identyfikacyjne Uzasadnienie Data umiesz­ czenia w wykazie

1)

Linie Żeglugowe Islamskiej Repub­ liki Iranu (IRISL) (w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależne:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311. Teheran. Iran; 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Nobo­ yand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 281 POZ 81 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 98 z 201027.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/499/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin rodzajów Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7281)

 • Dz. U. L281 - 96 z 201027.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7249)

 • Dz. U. L281 - 79 z 201027.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 963/2010 z dnia 26 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L281 - 78 z 201027.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 962/2010 z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L281 - 1 z 201027.10.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 961/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2007

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.