Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 24 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7555)

Data ogłoszenia:2010-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 24 - Strona 2

Strona 2 z 8

Sporządzono w Brukseli dnia 4 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

L 288/26

ZAŁĄCZNIK POZYCJA BUDŻETU 6701 AD HOC 34 REV 1

Państwo członkowskie Rok budżetowy

Działanie

Uzasadnienie

Rodzaj

%

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

PL

BG

Pomoc obszarowa

2008

Niesprawne LPIS-GIS w kontrolach na miejscu

i

uchybienia

RYCZAŁT

10


EUR

– 16 629 131,10

0,00

– 16 629 131,10

Razem BG (EUR) CY Audyt finansowy – przekroczenie pułapu 2009 Przekroczenie pułapów finansowych WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA EUR

– 16 629 131,10 – 320 385,91

0,00 – 320 385,91

– 16 629 131,10 0,00

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Razem CY (EUR) CZ Refundacje wywozowe i pomoc żywnościowa poza granicami UE Refundacje wywozowe i pomoc żywnościowa poza granicami UE Refundacje wywozowe i pomoc żywnościowa poza granicami UE 2004 Niewystarczająca ilość próbek do kontroli fizycznych Niewystarczająca ilość próbek do kontroli fizycznych Niewystarczająca ilość próbek do kontroli fizycznych RYCZAŁT 5 EUR

– 320 385,91 – 207 934,24

– 320 385,91 0,00

0,00 – 207 934,24

CZ

2005

RYCZAŁT

5

EUR

– 385 763,84

0,00

– 385 763,84

CZ

2006

RYCZAŁT

5

EUR

– 76 644,28

0,00

– 76 644,28

Razem CZ (EUR) DE Audyt finansowy – płatności po terminie i terminy płatności 2009 Płatności po terminie WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA EUR

– 670 342,36 – 17 700,87

0,00 – 17 700,87

– 670 342,36 0,00

DE

Audyt finansowy – przekroczenie pułapu

2009

Przekroczenie pułapów finansowych, wydatki niekwalifikowalne i redukcje zgodnie z decyzją w sprawie rozliczania rachunków Rozliczenie rachunków za 2007 r.: błąd całkowity przekroczył próg istotności; najbardziej prawdopodobny błąd

EUR

– 1 971 342,57

– 1 971 342,57

0,00

5.11.2010

DE

Rozliczenie rachunków

2007

EKSTRAPO­ LOWANY

EUR

– 342 858,52

0,00

– 342 858,52

5.11.2010

Państwo członkowskie

Działanie

Rok budżetowy

Uzasadnienie

Rodzaj

%

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

DE

Rozliczenie rachunków

2007

Nieprzeprowadzony zwrot

WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA EKSTRAPO­ LOWANY EKSTRAPO­ LOWANY

EUR

– 28 585,26

0,00

– 28 585,26

PL

DE

Rozliczenie rachunków

2007

Finansowe rozliczenie rachunków za 2007 r.: błąd finansowy w księdze dłuż­ ników Rozliczenie rachunków za 2007 r.: najbar­ dziej prawdopodobny błąd Rozliczenie rachunków za 2007 r.: znany błąd

EUR

– 17 617,33

0,00

– 17 617,33

DE

Rozliczenie rachunków

2007

EUR

– 23 324,14

0,00

– 23 324,14

DE

Rozliczenie rachunków

2007

EUR

– 1 091,19

0,00

– 1 091,19

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Razem DE (EUR) DK Audyt finansowy – przekroczenie pułapu 2009 Przekroczenie pułapów finansowych WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA EUR

– 2 402 519,88 – 3 921,96

– 1 989 043,44 – 3 921,96

– 413 476,44 0,00

Razem DK (EUR) ES Premie za mięso – bydło 2006 Brak sankcji za zwierzęta bez daty uboju (premia bydlęca i art. 69 płatności) WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA EUR

– 3 921,96 – 126 294,37

– 3 921,96 0,00

0,00 – 126 294,37

ES

Inna pomoc bydło

bezpośrednia

2007

Brak sankcji za zwierzęta bez daty uboju (premia bydlęca i art. 69 płatności)

EUR

– 26 323,44

0,00

– 26 323,44

ES

Audyt finansowy – płatności po terminie i terminy płatności

2009

Audyt Finansowy Płatności po terminie

EUR

– 4 376 321,75

– 4 376 321,75

0,00

ES

Audyt finansowy – przekroczenie pułapu

2009

Przekroczenie pułapów finansowych, wydatki niekwalifikowalne i zwrot opłat wyrównawczych w sektorze mleka

EUR

– 383 419,21

– 383 419,21

0,00

L 288/27

Razem ES (EUR)

– 4 912 358,77

– 4 759 740,96

– 152 617,81

L 288/28

Państwo członkowskie

Działanie

Rok budżetowy

Uzasadnienie

Rodzaj

%

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

FR

Refundacje wywozowe – żywe zwierzęta

2006

Nieprawidłowości w nadzorze transportu żywego bydła kwalifikującego się do refun­ dacji wywozowych Nieprawidłowości w nadzorze transportu żywego bydła kwalifikującego się do refun­ dacji wywozowych Nieprawidłowości w nadzorze transportu żywego bydła kwalifikującego się do refun­ dacji wywozowych Nieprawidłowości w nadzorze transportu żywego bydła kwalifikującego się do refun­ dacji wywozowych Przekroczenie kwot

RYCZAŁT

10

EUR

– 233 531,17

0,00

– 233 531,17

PL

FR

Refundacje wywozowe – żywe zwierzęta

2007

RYCZAŁT

10

EUR

– 93 084,22

0,00

– 93 084,22

FR

Refundacje wywozowe – żywe zwierzęta

2008

RYCZAŁT

10

EUR

– 18 984,38

0,00

– 18 984,38

FR

Refundacje wywozowe – żywe zwierzęta

2009

RYCZAŁT

10

EUR

– 13 068,04

0,00

– 13 068,04

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

FR

Kwoty mleczne

2003

WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA RYCZAŁT 2

EUR

– 7 646 623,00

0,00

– 7 646 623,00

FR

Środki dotyczące rybołówstwa

2005

System sankcji w przypadku niezgodności

EUR

– 47 793,25

0,00

– 47 793,25

FR

Środki dotyczące rybołówstwa

2006

System sankcji w przypadku niezgodności

EUR

– 4 584,36

0,00

– 4 584,36

FR

Środki dotyczące rybołówstwa

2007

System sankcji w przypadku niezgodności

EUR

– 66 300,98

0,00

– 66 300,98

FR

Rośliny uprawne

2006

Niedociągnięcia w procedurach kontroli na miejscu Niedociągnięcia w procedurach kontroli na miejscu Płatności po terminie

EUR

– 5 938 935,20

0,00

– 5 938 935,20

FR

Rośliny uprawne

2007

RYCZAŁT

2

EUR

– 2 006 102,83

0,00

– 2 006 102,83

5.11.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 24 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 23 z 20105.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/66/WE w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7474) (1)

 • Dz. U. L288 - 20 z 20105.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/72/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia spinosadu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L288 - 17 z 20105.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/71/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia metoflutryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L288 - 16 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 993/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L288 - 14 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 992/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 12 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 991/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Olive de Nîmes (ChNP)]

 • Dz. U. L288 - 10 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 990/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jabłka łąckie (ChOG)]

 • Dz. U. L288 - 2 z 20105.11.2010

  Umowa między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L288 - 1 z 20105.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.