Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 24 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7555)

Data ogłoszenia:2010-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 24 - Strona 4

Strona 4 z 8

GR

2007

Niedociągnięcia w kontrolach głównych

RYCZAŁT

10

EUR

– 3 615,33

0,00

– 3 615,33

5.11.2010

Państwo członkowskie

Działanie

Rok budżetowy

Uzasadnienie

Rodzaj

%

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

GR

Owoce i warzywa – system dopłat do suszonych winogron Inna pomoc POSEI bezpośrednia –

2007

Niedociągnięcia w kontrolach głównych


RYCZAŁT

25

EUR

– 178 595,74

0,00

– 178 595,74

GR

1999

Niedociągnięcia w zarządzaniu wnioskami o przyznanie pomocy i w systemie kontroli Niedociągnięcia w zarządzaniu wnioskami o przyznanie pomocy i w systemie kontroli Niedociągnięcia w zarządzaniu wnioskami o przyznanie pomocy i w systemie kontroli Opóźnione dostawy tytoniu

RYCZAŁT

10

EUR

– 1 263 139,23

0,00

– 1 263 139,23

PL

GR

Inna pomoc POSEI

bezpośrednia

2000

RYCZAŁT

10

EUR

– 1 351 453,75

0,00

– 1 351 453,75

GR

Inna pomoc POSEI

bezpośrednia

2001

RYCZAŁT

10

EUR

– 1 355 809,10

0,00

– 1 355 809,10

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

GR

Premie z tytułu uprawy tytoniu

2006

WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA RYCZAŁT 10

EUR

– 6 108 114,95

0,00

– 6 108 114,95

GR

Premie z tytułu uprawy tytoniu

2006

Przeniesienie umów kontraktacji

EUR

– 12 930 014,00

0,00

– 12 930 014,00

GR

Premie z tytułu uprawy tytoniu

2006

Zatwierdzenie niekwalifikujących się pierw­ szych przetwórców

EUR

– 722 713,00

0,00

– 722 713,00

GR

Premie za mięso – maciorki i kozy Premie za mięso – maciorki i kozy Premie za mięso – maciorki i kozy Inna pomoc bezpośrednia – płat­ ności bezpośrednie Inna pomoc bezpośrednia – art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 – wyłączając owce i bydło

2004

Niedociągnięcia i kontroli Niedociągnięcia i kontroli Niedociągnięcia i kontroli

systemu

zarządzania

EUR

– 25 128 277,52

0,00

– 25 128 277,52

GR

2005

systemu

zarządzania

RYCZAŁT

10

EUR

– 24 975 648,06

0,00

– 24 975 648,06

GR

2006

systemu

zarządzania

RYCZAŁT

10

EUR

– 62 666,39

0,00

– 62 666,39

GR

2007

Niesprawne LPIS-GIS w kontrolach na miejscu Niesprawne LPIS-GIS w kontrolach na miejscu

i

uchybienia

RYCZAŁT

10

EUR

– 189 954 152,86

0,00

– 189 954 152,86

GR

2007

i

uchybienia

RYCZAŁT

10

EUR

– 4 478 362,23

0,00

– 4 478 362,23

L 288/31

L 288/32

Państwo członkowskie

Działanie

Rok budżetowy

Uzasadnienie

Rodzaj

%

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

GR

Zasada wzajemnej zgodności

2006

Niedociągnięcia w zarzadzaniu zasadą wzajemnej zgodności oraz w zakresie kontroli Niedociągnięcia w zarzadzaniu zasadą wzajemnej zgodności oraz w zakresie kontroli Płatności po terminie

RYCZAŁT

10

EUR

– 4 138 354,61

0,00

– 4 138 354,61

GR

Zasada wzajemnej zgodności

2007

RYCZAŁT

10

EUR

– 29 267,04

0,00

– 29 267,04

PL

GR

Audyt finansowy – płatności po terminie i terminy płatności

2007

WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA

EUR

– 1 819 599,31

– 1 819 599,31

0,00

GR

Audyt finansowy – przekroczenie pułapu

2007

Przekroczenie pułapów środków przydzie­ lonych na RWO

EUR

– 1 953 465,43

– 1 953 465,43

0,00

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

GR

Audyt finansowy – przekroczenie pułapu

2007

Wydatki niekwalifikowalne

EUR

– 4 910,61

– 4 910,61

0,00

GR

Audyt finansowy – przekroczenie pułapu

2008

Przekroczenie pułapów finansowych

EUR

– 11 724,24

0,00

– 11 724,24

Razem GR (EUR) IE Audyt finansowy – płatności po terminie i terminy płatności 2009 Płatności po terminie WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA EUR

– 330 989 615,81 – 133 757,17

– 3 777 975,35 – 133 757,17

– 327 211 640,46 0,00

Razem IE (EUR) IT Odtłuszczone mleko w proszku na pasze dla zwierząt 2003 Niestosowanie lub błędne stosowanie regu­ lacyjnych obniżek pomocy oraz sankcji WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA RYCZAŁT 2 EUR

– 133 757,17 – 19 021,62

– 133 757,17 0,00

0,00 – 19 021,62

IT

Odtłuszczone mleko w proszku na pasze dla zwierząt Odtłuszczone mleko w proszku na pasze dla zwierząt

2003

Niestosowanie lub błędne stosowanie regu­ lacyjnych obniżek pomocy oraz sankcji Niestosowanie lub błędne stosowanie regu­ lacyjnych obniżek pomocy oraz sankcji

EUR

– 789 909,56

0,00

– 789 909,56

IT

2004

WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA RYCZAŁT 2

EUR

– 2 961,86

0,00

– 2 961,86

5.11.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 24 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 23 z 20105.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/66/WE w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7474) (1)

 • Dz. U. L288 - 20 z 20105.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/72/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia spinosadu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L288 - 17 z 20105.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/71/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia metoflutryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L288 - 16 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 993/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L288 - 14 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 992/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 12 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 991/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Olive de Nîmes (ChNP)]

 • Dz. U. L288 - 10 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 990/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jabłka łąckie (ChOG)]

 • Dz. U. L288 - 2 z 20105.11.2010

  Umowa między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L288 - 1 z 20105.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.