Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 24 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7555)

Data ogłoszenia:2010-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 24 - Strona 5

Strona 5 z 8

IT

Odtłuszczone mleko w proszku na pasze dla zwierząt

2004

Niestosowanie lub błędne stosowanie regu­ lacyjnych obniżek pomocy oraz sankcji

EUR

– 742 709,75

0,00

– 742 709,75

5.11.2010

Państwo członkowskie

Działanie

Rok budżetowy

Uzasadnienie

Rodzaj

%

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

IT

Odtłuszczone mleko w proszku na pasze dla zwierząt

2005

Niestosowanie lub błędne stosowanie regu­ lacyjnych obniżek pomocy oraz sankcji


WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA RYCZAŁT 2

EUR

– 86 072,22

0,00

– 86 072,22

PL

IT

Odtłuszczone mleko w proszku na pasze dla zwierząt Płatności bezpośrednie Płatności bezpośrednie Płatności bezpośrednie Płatności bezpośrednie Płatności bezpośrednie

2005

Niestosowanie lub błędne stosowanie regu­ lacyjnych obniżek pomocy oraz sankcji Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu Niedociągnięcia w systemie kontroli Błędna kalkulacja wysokości sankcji

EUR

– 47 374,31

0,00

– 47 374,31

IT IT IT IT IT

2005 2006 2007 2007 2007

RYCZAŁT RYCZAŁT RYCZAŁT RYCZAŁT WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA

5 5 5 1,34

EUR EUR EUR EUR EUR

– 595 287,34 – 627 815,82 – 36 181,44 – 21 082 134,82 – 472 302,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– 595 287,34 – 627 815,82

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

– 36 181,44 – 21 082 134,82 – 472 302,78

IT

Odzyskane kwoty

2001 –2002

Błąd finansowy w księdze dłużników

EUR

– 14 257 072,07

0,00

– 14 257 072,07

Razem IT (EUR) LT Certyfikacja 2006 Finansowe rozliczenie 2006 r.: znany błąd rachunków za WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA LTL

– 38 758 843,59 – 149 107,00

0,00 0,00

– 38 758 843,59 – 149 107,00

Razem LT (LTL) NL Skrobia ziemniaczana 2003 Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem dopłat i kontroli Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem dopłat i kontroli RYCZAŁT 10 EUR

– 149 107,00 – 5 295 327,28

0,00 0,00

– 149 107,00 – 5 295 327,28

L 288/33

NL

Skrobia ziemniaczana

2004

RYCZAŁT

10

EUR

– 5 424 788,14

0,00

– 5 424 788,14

L 288/34

Państwo członkowskie

Działanie

Rok budżetowy

Uzasadnienie

Rodzaj

%

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

NL

Skrobia ziemniaczana

2005

Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem dopłat i kontroli Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem dopłat i kontroli Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem dopłat i kontroli Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem dopłat i kontroli Niedociągnięcia w procedurach ważenia i pobierania próbek Niestosowanie sankcji przewidzianych w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 382/ 2005 Niedociągnięcia w procedurach ważenia i pobierania próbek Niestosowanie sankcji przewidzianych w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 382/ 2005 Niedociągnięcia w procedurach ważenia i pobierania próbek

RYCZAŁT

10

EUR

– 5 871 686,22

0,00

– 5 871 686,22

NL

Skrobia ziemniaczana

2006

RYCZAŁT

10

EUR

– 5 973 168,71

0,00

– 5 973 168,71

PL

NL

Skrobia ziemniaczana

2007

RYCZAŁT

10

EUR

– 3 059 136,00

0,00

– 3 059 136,00

NL

Skrobia ziemniaczana

2008

RYCZAŁT

10

EUR

– 3 323 042,96

0,00

– 3 323 042,96

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

NL

Susz paszowy

2005

RYCZAŁT

2

EUR

– 53 756,91

0,00

– 53 756,91

NL

Susz paszowy

2006

WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA RYCZAŁT 2

EUR

– 51 192,24

0,00

– 51 192,24

NL

Susz paszowy

2006

EUR

– 111 139,56

0,00

– 111 139,56

NL

Susz paszowy

2007

WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA RYCZAŁT 2

EUR

– 80 683,48

0,00

– 80 683,48

NL

Susz paszowy

2007

EUR

– 59 296,58

0,00

– 59 296,58

Razem NL (EUR) PL Przechowywanie cukier publiczne – 2006 Nieprawidłowe cukru zaksięgowanie wycofań WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA PLN

– 29 303 218,08 – 2 748 072,26

0,00 0,00

– 29 303 218,08 – 2 748 072,26

5.11.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 24 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 23 z 20105.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/66/WE w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7474) (1)

 • Dz. U. L288 - 20 z 20105.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/72/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia spinosadu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L288 - 17 z 20105.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/71/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia metoflutryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L288 - 16 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 993/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L288 - 14 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 992/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 12 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 991/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Olive de Nîmes (ChNP)]

 • Dz. U. L288 - 10 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 990/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jabłka łąckie (ChOG)]

 • Dz. U. L288 - 2 z 20105.11.2010

  Umowa między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L288 - 1 z 20105.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.