Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 24 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7555)

Data ogłoszenia:2010-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 24 - Strona 6

Strona 6 z 8

PL

Przechowywanie zboża

publiczne

2006

Nieprawidłowe zbóż

zaksięgowanie

wycofań

PLN

– 1 181 799,38

0,00

– 1 181 799,38

5.11.2010

Państwo członkowskie

Działanie

Rok budżetowy

Uzasadnienie

Rodzaj

%

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

PL

Przechowywanie zboża

publiczne

2007

Nieprawidłowe zbóż

zaksięgowanie


wycofań

WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA

PLN

– 158 188,28

0,00

– 158 188,28

Razem PL (PLN) PT POSEI 2005 Niewystarczająca ilość kontroli na miejscu WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA +WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA RYCZAŁT WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA RYCZAŁT WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA 2 2 EUR

– 4 088 059,92 – 238 067,66

0,00 0,00

– 4 088 059,92 – 238 067,66

PL

PT

POSEI

2006

Niewystarczająca ilość kontroli na miejscu

EUR

– 239 045,63

0,00

– 239 045,63

PT

POSEI

2007

Niewystarczająca ilość kontroli na miejscu

EUR

– 266 137,96

0,00

– 266 137,96

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PT

Premie za mięso – maciorki i kozy Premie za mięso – maciorki i kozy Premie za mięso – maciorki i kozy Premie za mięso – maciorki i kozy Premie za mięso – maciorki i kozy Premie za mięso – maciorki i kozy Premie za mięso – maciorki i kozy Premie za mięso – maciorki i kozy

2004

Pomoc wypłacana rolnikom posiadającym mniej niż 10 praw do premii Neutralizacja podwójnego wpływu wypłaty jednorazowej/korekty zryczałtowanej Niedociągnięcia w związku z rejestrami gospodarstw Pomoc wypłacana rolnikom posiadającym mniej niż 10 praw do premii Neutralizacja podwójnego wpływu wypłaty jednorazowej/korekty zryczałtowanej Niedociągnięcia w związku z rejestrami gospodarstw Pomoc wypłacana rolnikom posiadającym mniej niż 10 praw do premii Neutralizacja podwójnego wpływu wypłaty jednorazowej/korekty zryczałtowanej

EUR

– 150 518,33

0,00

– 150 518,33

PT

2004

EUR

3 010,36

0,00

3 010,36

PT PT

2004 2005

EUR EUR

– 704 557,25 – 136 490,69

0,00 0,00

– 704 557,25 – 136 490,69

PT

2005

EUR

2 729,81

0,00

2 729,81

PT PT

2005 2006

EUR EUR

– 1 221 522,57 – 10 716,86

0,00 0,00

– 1 221 522,57 – 10 716,86

L 288/35

PT

2006

EUR

426,48

0,00

426,48

L 288/36

Państwo członkowskie

Działanie

Rok budżetowy

Uzasadnienie

Rodzaj

%

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

PT

Premie za mięso – maciorki i kozy Rośliny uprawne

2006

Niedociągnięcia w związku z rejestrami gospodarstw Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, w zakresie kontroli na miejscu oraz w wyliczaniu sankcji Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, w zakresie kontroli na miejscu oraz w wyliczaniu sankcji Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, w zakresie kontroli na miejscu oraz w wyliczaniu sankcji Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, w zakresie kontroli na miejscu oraz w wyliczaniu sankcji Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, w zakresie kontroli na miejscu oraz w wyliczaniu sankcji Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, w zakresie kontroli na miejscu oraz w wyliczaniu sankcji Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, w zakresie kontroli na miejscu oraz w wyliczaniu sankcji Płatności po terminie

RYCZAŁT

2

EUR

– 543 239,48

0,00

– 543 239,48

PL

PT

2005

RYCZAŁT

2

EUR

– 77 320,99

0,00

– 77 320,99

PT

Rośliny uprawne

2006

RYCZAŁT

2

EUR

– 687,65

0,00

– 687,65

PT

ROW, sekcja gwarancji, środki towarzyszące (obszarowe)

2006

RYCZAŁT

5

EUR

– 10 488 632,26

0,00

– 10 488 632,26

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PT

Rośliny uprawne

2006

RYCZAŁT

5

EUR

– 13 996 538,00

0,00

– 13 996 538,00

PT

ROW, Gwarancja, nowe środki

2006

RYCZAŁT

5

EUR

349 379,51

0,00

349 379,51

PT

Dodatkowe kwoty pomocy

2007

RYCZAŁT

5

EUR

– 248 208,61

0,00

– 248 208,61

PT

Inna pomoc bezpośrednia – płat­ ności bezpośrednie

2007

RYCZAŁT

5

EUR

– 16 015 420,09

0,00

– 16 015 420,09

PT

Audyt finansowy – płatności po terminie i terminy płatności

2008

WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA WYPŁATA JEDNORA­ ZOWA

0

EUR

– 148 413,94

– 148 413,94

0,00

5.11.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 24 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 23 z 20105.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/66/WE w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7474) (1)

 • Dz. U. L288 - 20 z 20105.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/72/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia spinosadu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L288 - 17 z 20105.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/71/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia metoflutryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L288 - 16 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 993/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L288 - 14 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 992/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 12 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 991/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Olive de Nîmes (ChNP)]

 • Dz. U. L288 - 10 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 990/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jabłka łąckie (ChOG)]

 • Dz. U. L288 - 2 z 20105.11.2010

  Umowa między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L288 - 1 z 20105.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.