Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 2

Strona 2 z 26

(2)

(5)

(6)

(3)

Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu postępo­ wania skarżącego, innych znanych producentów unij­ nych, znanych producentów eksportujących w ChRL i stowarzyszenie producentów (stowarzyszenie produ­ centów papieru), przedstawicieli państwa, którego dotyczy postępowanie, znanych importerów oraz znanych użytkowników. Komisja poinformowała o wszczęciu postępowania również producentów w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) i stowarzyszenie producentów (stowarzyszenie produ­ centów papieru) oraz, na późniejszym etapie, producenta w Tajlandii, ponieważ przewidziano ewentualne wyko­


(7)

(8) (1 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. (2) Dz.U. C 41 z 18.2.2010, s. 6.

L 299/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2010

(9)

Komisja wysłała kwestionariusze do wszystkich znanych zainteresowanych stron i do wszystkich pozostałych stron, które złożyły o to wniosek w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, mianowicie do skarżącego, innych znanych producentów unijnych, znanych producentów eksportujących w ChRL i stowarzyszenia producentów (stowarzyszenia produ­ centów papieru), przedstawicieli państwa, którego dotyczy postępowanie, znanych importerów, znanych użytkowników, znanych producentów w USA, stowarzy­ szenia producentów (stowarzyszenia producentów papieru) w USA i do producenta w Tajlandii. Odpowiedzi na kwestionariusze i inne uwagi otrzymano od dwóch grup chińskich producentów eksportujących, skarżącego stowarzyszenia (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Cienkiego Papieru (CEPIFINE)), czterech skarżących producentów unijnych i jednego dodatko­ wego producenta unijnego, 16 niepowiązanych impor­ terów i przedsiębiorców handlowych, 17 użytkowników, 3 stowarzyszeń poligraficznych i producentów papieru oraz od jednego producenta w USA, które zamierza się wykorzystać w charakterze państwa analogicznego. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszystkie infor­ macje uznane za niezbędne do analizy MET/IT oraz do wstępnego określenia dumpingu, wynikającej z niego szkody oraz interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw: a) stowarzyszenie unijne i producenci unijni: — CEPIFINE, Bruksela, Belgia — Sappi Fine Paper Europe, Bruksela, Belgia — LECTA Group (CARTIERE DEL GARDA SpA, Riva del Garda, Włochy, CONDAT SAS, Le Plessis Robinson, Francja i TORRASPAPEL, SA, Barce­ lona, Hiszpania), Barcelona, Hiszpania — Burgo Group spa, Altavilla Vicentina, Włochy i przedsiębiorstwa powiązane z tym przedsiębior­ stwem Burgo Distribuzione srl, Mediolan, Włochy i Ebix sa, Barcelona, Hiszpania — Papierfabrik Niemcy Scheufelen GmbH, Lenningen,

(13)

2) Chenming Paper Group (Chenming). — Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, miasto Shouguang, prowincja Szantung, ChRL — Shouguang Chenming Artykuł Paper Co., Ltd, miasto Shouguang, prowincja Szantung, ChRL c) przedsiębiorstwa powiązane z producentami ekspor­ tującymi w ChRL: — Gold East (Hong Kong) Trading Co., Ltd, Hong Kong — Chenming (HK) Limited, Hong Kong — Asia Pulp & Paper Italia SRL, Padwa, Włochy d) importerzy unijni: — Cartaria Subalpina, Turyn, Włochy — Middleton Paper, Walsall, Zjednoczone Królestwo — Paperlinx, Northampton, Zjednoczone Królestwo.

(12)

(10)

(11)

Biorąc pod uwagę potrzebę ustalenia wartości normalnej dla producenta eksportującego w ChRL na wypadek nieprzyznania MET, przeprowadzono wizytę weryfika­ cyjną w celu ustalenia wartości normalnej na podstawie danych z państwa analogicznego, którym w tym przy­ padku jest USA, w siedzibie następującego przedsiębior­ stwa: — S.D. Warren Company d/b/a Sappi Fine Paper North America, Boston, Massachusetts, USA. 1.3. Okres objęty dochodzeniem i okres badany Dochodzenie dotyczące dumpingu i powstałej szkody objęło okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. („okres objęty dochodzeniem” lub „OD”). Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny szkody objęła okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do końca okresu objętego dochodzeniem (okres badany). 2. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.