Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/68/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (1)

Data ogłoszenia:2010-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 29

B+D B+E B+F

A.1/3.35

Drzwi przeciwpoża­ rowe dla jednostek szybkich

Reg. X/3.

— —

IMO Res. MSC.61(67)– (FTP Code) załącznik 1 część 11.

B+D B+E B+F

A.1/3.36

Klapy przeciwpoża­ rowe dla jednostek szybkich

Reg. X/3.

— — —

IMO Res. MSC.61(67)– (FTP Code) załącznik 1 część 11.

B+D B+E B+F

20.11.2010

1

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


3 4 5

L 305/19

6

2

A.1/3.37

Przejścia przez prze­ grody ognioodporne na jednostkach szyb­ kich: a) przejścia kabli elektrycznych; b) przejścia rurocią­ gów, kanałów, szybów itp.

Reg. X/3.

— —

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)– (FTP Code) załącznik 1 część 11.

B+D B+E B+F

A.1/3.38

Przenośny sprzęt gaśniczy dla łodzi ratunkowych i ra­ towniczych

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — — —

Reg. III/34, IMO Res. A.951(23), IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IV, V, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

— — —

EN 3-6 (1995) łącznie z A1 (1999), EN 3-7 (2004) łącznie z A1 (2007), EN 3-8 (2006) łącznie z AC (2007).

B+D B+E B+F

A.1/3.39

Dysze dla równo­ ważnych (alternatyw­ nych) wodnych instalacji gaśniczych przedziałów maszy­ nowych oraz po­ mpowni ładunkowych

— —

Reg. II-2/10, Reg. X/3.

— — — —

Reg. II-2/10, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7, IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165.

B+D B+E B+F

A.1/3.40

Elementy systemów oświetlenia dolnego

— —

Reg. II-2/13,

Reg. II-2/13, IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 11.

IMO Res. A.752(18) lub

B+D B+E B+F

IMO Res. — MSC.98(73)–(FSS Code) 11.

ISO 15370 (2001).

A.1/3.41

Awaryjne ucieczko­ we aparaty oddecho­ we

Reg. II-2/13.

— — —

Reg. II-2/13, IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 3, IMO MSC/Circ.849.

— — — —

EN 402(2003), EN 1146(2005), EN 13794(2002), ISO 23269-1 (2008).

B+D B+E B+F

A.1/3.42

Elementy instalacji gazu obojętnego

Reg. II-2/4.

— — — — — — — —

Reg. II-2/4, IMO Res. A.567(14), IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 15, IMO MSC/Circ.353, IMO MSC/Circ.387, IMO MSC/Circ.485, IMO MSC/Circ.731, IMO MSC/Circ.1120.

— — — — —

IMO MSC/Circ.353, IMO MSC/Circ.387, IMO MSC/Circ.450 Rev.1, IMO MSC/Circ.485, IMO MSC/Circ.731.

B+D B+E B+F G

L 305/20

1

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3 4 5

20.11.2010

6

2

A.1/3.43

Dysze systemu gaśni­ czego urządzenia kuchennego do goto­ wania na głębokim tłuszczu (typu auto­ matycznego lub ręcz­ nego)

— — —

Reg. II-2/1, Reg. II-2/10, Reg. X/3.

— — —

Reg. II-2/1, Reg. II-2/10, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

ISO 15371 (2009).

B+D B+E B+F

A.1/3.44

Wyposażenie strażac­ kie: linki bezpieczeń­ stwa

— — —

Reg. II-2/10, Reg. X/3,

— —

Reg. II-2/10, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7, IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 3.

IMO Res. MSC.61(67)– (FTP Code) załącznik 1 część 1, IMO Res. MSC.98(73)– (FSS Code) 3.

B+D B+E B+F

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS — Code) 3. —

A.1/3.45

Elementy równoważ­ nych stałych, gazo­ wych instalacji gaśniczych (czynnik gaśniczy, zawory główne i dysze wylo­ towe) przeznaczo­ nych do przedziałów maszynowych i po­ mpowni ładunko­ wych

— — —

Reg. II-2/10, Reg. X/3,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.