Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/68/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (1)

Data ogłoszenia:2010-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 29

ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETSI EN 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), EN 60945 (2002), IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), seria EN 61162, IMO MSC/Circ.862.

B+D B+E B+F

— — — — —

— — — — — — — — —

L 305/40

1

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3 4 5

20.11.2010

6

2

A.1/5.15


Odbiornik nasłucho­ wy MF/HF DSC

— — —

Reg. IV/14, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)– (1994 HSC Code) 14, IMO Res. MSC.97(73)– (2000 HSC Code) 14.

— — — — — — — — —

Reg. IV/10, Reg. X/3, IMO Res. A.694(17), IMO Res. A.806(19), IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 14, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 14, IMO COMSAR Circ.32, ITU-R M.493-12 (03/07), ITU-R M. 541-9 (05/04).

— — — — —

ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05), EN 60945 (2002), IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998).

B+D B+E B+F

A.1/5.16

Radiotelefon VHF do łączności dwukierun­ kowej z samolotami

Pozycja przeniesiona do A.2/5.8

A.1/5.17

Radiotelefon prze­ nośny do łączności dwukierunkowej dla środków ratunko­ wych

— — —

Reg. IV/14, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)– (1994 HSC Code) 14, IMO Res. MSC.97(73)– (2000 HSC Code) 14.

— — — — — — —

Reg. III/6, IMO Res. A.694(17), IMO Res. A.809(19), IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, 14, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8, 14, IMO Res. MSC.149(77), ITU-R M.489-2 (10/95).

— — — —

ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), EN 300 828 V1.1.1 (199803), EN 60945 (2002), IEC 61097-12 (1996).

B+D B+E B+F

A.1/5.18

Radiotelefon stacjo­ narny do łączności dwukierunkowej ze środkami ratunkowy­ mi

— — —

Reg. IV/14, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)– (1994 HSC Code) 14, IMO Res. MSC.97(73)– (2000 HSC Code) 14.

— — — — — —

Reg. III/6, IMO Res. A.694(17), IMO Res. A.809(19), IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, 14, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8, 14, ITU-R M.489-2 (10/95).

— — —

ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2001-01), EN 60945 (2002), IEC 61097-12 (1996).

B+D B+E B+F

20.11.2010

1

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3 4 5

L 305/41

6

2

A1/5.19

Statkowy terminal satelitarny (SES) do łączności satelitarnej Inmarsat-F

— — —

Reg. IV/14, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)– (1994 HSC Code) 14, IMO Res. MSC.97(73)– (2000 HSC Code) 14.

— — — — — — — —

Reg. IV/10, IMO Res. A.570 (14), IMO Res. A.808 (19), IMO Res. A.694 (17), IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 14, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 14, IMO MSC/Circ.862, IMO COMSAR Circ.32.

— — —

EN 60945 (2002), IEC 61097-13 (2003), IMO MSC/Circ.862.

B+D B+E B+F

6.  Wyposażenie wymagane przez COLREG 72

Prawidła COLREG 72 w przypadku, gdy wymagane jest uznanie typu 3

Nr

Nazwa pozycji

Prawidła COLREG oraz odpowiednie rezolucje i okólniki IMO 4

Normy dotyczące badań

Moduły oceny zgodności 6

1

2

5

A.1/6.1

Światła nawigacyjne

COLREG załącznik I/14.

— — —

COLREG, załącznik I/14, IMO Res. A.694(17), IMO Res. MSC.253(83).

— —

EN 14744 (2005) łącznie z AC (2006), EN 60945 (2002) lub

B+D B+E B+F G

— —

EN 14744 (2005) łącznie z AC (2006), IEC 60945 (2002).

7.  Środki bezpieczeństwa na masowcach Brak pozycji w załączniku A.1.

8.  Wyposażenie zgodne z rozdziałem II-1 konwencji SOLAS: Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne

Prawidła SOLAS 74 w przypadku, gdy wymagane jest uznanie typu 3

Nr

Nazwa pozycji

Prawidła SOLAS 74 oraz odpowiednie rezolucje i okólniki IMO 4

Normy dotyczące badań

Moduły oceny zgodności 6

1

2

5

A.1/8.1 (nowa po­ zycja)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.