Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 27

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/68/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (1)

Data ogłoszenia:2010-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 27

Strona 27 z 29

6

2

A.2/4.12

Odbiornik syste­ mów DGPS i DGLONASS Żyrokompas dla jednostek szybkich Rejestrator danych z podróży statku (VDR) Zintegrowany sys­ tem nawigacyjny

Pozycja przeniesiona do A.1/4.44, A.1/4.50 oraz A.1/4.51

A.2/4.13

Pozycja przeniesiona do A.1/4.31

A.2/4.14

Pozycja przeniesiona do A.1/4.29

A.2/4.15

— — —

Reg. V/18, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)– (1994 HSC Code) 13, IMO Res. MSC.97(73)– (2000 HSC Code) 13.


— — — —

Reg. V/19, IMO Res. A.694(17), IMO Res. MSC.86(70), IMO Res. MSC.191(79).

— — — —

EN 60945 (2002), seria EN 61162, EN 61924 (2006), EN 62288 (2008) lub

— — — —

IEC 60945 (2002), seria IEC 61162, IEC 61924 (2006), IEC 62288 Ed.1.0(2008).

A.2/4.16

System mostka zintegrowanego Aktywny reflektor radarowy

Celowo pozostawiono puste miejsce

A.2/4.17

— — —

Reg. V/18, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)– (1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)– (2000 HSC Code). Reg. V/18, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)– (1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)– (2000 HSC Code). Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)– (1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)– (2000 HSC Code).

— — —

IMO Res. A.694(17), IMO Res. MSC.164(78), ITU-R M 1176 (10/95).

EN 60945 (2002) lub

IEC 60945 (2002).

A.2/4.18

System odbioru dźwięku

— — —

— — — — —

Reg. V/19, IMO Res. A.694(17), IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code), IMO Res. MSC.86(70), IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code).

— —

EN 60945 (2002), seria EN 61162 lub

— —

IEC 60945 (2002), seria IEC 61162.

A.2/4.19

Kompas magne­ tyczny dla jedno­ stek szybkich

— —

— — — —

IMO Res. A.382(X), IMO Res. A.694(17), IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code).

— — —

ISO 1069 (1973), ISO 25862 (2009), EN 60945 (2002) lub

— — —

ISO 1069 (1973), ISO 25862 (2009), IEC 60945 (2002).

20.11.2010

1

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3 4 5

L 305/49

6

2

A.2/4.20

System kontroli drogi dla: — jednostek szybkich

— — —

Reg. V/18, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)– (1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)– (2000 HSC Code).

— — — — —

Reg. V/19, IMO Res. A.694(17), IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code), IMO Res. MSC.191(79).

— — —

EN 60945 (2002), seria EN 61162, EN 62288 (2008) lub

— — —

IEC 60945 (2002), seria IEC 61162, IEC 62288 Ed.1.0(2008).

A.2/4.21

Mapy elektronicz­ ne dla radarów pokładowych

Pozycja przeniesiona do A.1/4.45

A.2/4.22

Przyrząd do przekazywania kursu THD (meto­ da żyroskopowa)

Pozycja przeniesiona do A.1/4.46

A.2/4.23

Urządzenie okreś­ lania i przekazy­ wania kursu (metoda magne­ tyczna)

Pozycja przeniesiona do A.1/4.2

A.2/4.24

Wskaźnik mocy napędu

— — —

Reg. V/18, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)– (1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)– (2000 HSC Code).

— — — — —

Reg. V/19, IMO Res. A.694(17), IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code), IMO Res. MSC.191(79).

— — —

EN 60945 (2002), seria EN 61162, EN 62288 (2008) lub

— — —

IEC 60945 (2002), seria IEC 61162, IEC 62288 Ed.1.0(2008).

A.2/4.25

Wskaźniki napędu sterującego po­ przecznego, skoku i modu

— — —

Reg. V/18, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)– (1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)– (2000 HSC Code).

— — — — —

Reg. V/19, IMO Res. A.694(17), IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code), IMO Res. MSC.191(79).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.