Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 29

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/68/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (1)

Data ogłoszenia:2010-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 29

Strona 29 z 29

EN 60945 (2002) lub

IEC 60945 (2002).

— —

L 305/52

1

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3 4 5

20.11.2010

6

2

A.2/5.2

Rezerwowe źródło zasilania urządzeń radiowych

— — —

Reg. IV/14, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)– (1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)– (2000 HSC Code).

— — — — — —

Reg. IV/13, IMO Res. A.694(17), IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code), IMO COMSAR Circ.16, IMO COMSAR Circ.32.


EN 60945 (2002) lub

IEC 60945 (2002).

A.2/5.3

Morska stacja na­ ziemna systemu Inmarsat-F

Pozycja przeniesiona do A.1/5.19.

A.2/5.4

Panel alarmowy

— — —

Reg. IV/14, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)– (1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)– (2000 HSC Code).

— — — — — —

Reg. IV/6, IMO Res. A.694(17), IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code), IMO MSC/Circ. 862, IMO COMSAR Circ.32.

EN 60945 (2002) lub

IEC 60945 (2002).

A.2/5.5

Panel odbiorczy alarmów

— — —

Reg. IV/14, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)– (1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)– (2000 HSC Code).

— — — — — —

Reg. IV/6, IMO Res.A.694(17), IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code), IMO MSC/Circ.862, IMO COMSAR Circ.32.

EN 60945 (2002) lub

IEC 60945 (2002).

A.2/5.6

Radiopława sateli­ tarna na pasmo L (INMARSAT)

Celowo pozostawiono puste miejsce

A.2/5.7

System alertu o zagrożeniu stat­ ku

— — — —

Reg. XI-2/6, IMO Res. A.694(17), IMO Res. MSC.147(77), IMO MSC/Circ.1072.

— —

EN 60945 (2002), seria EN 61162 lub

— —

IEC 60945 (2002), seria IEC 61162.

20.11.2010

1

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3 4 5

L 305/53

6

2

  A.2/5.8 Ex A.1/5.16

Radiotelefon VHF do łączności dwukierunkowej z samolotami

— — —

Reg. IV/14, Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)– (1994 HSC Code) 14, IMO Res. MSC.97(73)– (2000 HSC Code) 14.

— — — — — — —

Reg. IV/7, IMO Res. A.694(17), IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 14, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 14, IMO Res. MSC.80(70), IMO COMSAR Circ.32, Konwencja ICAO, załącz­ nik 10, postanowienia doty­ czące łączności radiowej (Radio –Regulations).

— —

ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (2002).

6.  Wyposażenie wymagane przez COLREG 72

Prawidła COLREG 72 w przypadku, gdy wymagane jest uznanie typu 3

Nr

Nazwa pozycji

Prawidła COLREG oraz odpowiednie rezolucje i okólniki IMO 4

Normy dotyczące badań

Moduły oceny zgodności 6

1

2

5

A.2/6.1 A.2/6.2

Światła nawigacyj­ ne Urządzenia do sygnalizacji dźwię­ kowej

Pozycja przeniesiona do A.1/6.1. — COLREG 72 załącznik III/3. — — COLREG 72 załącznik III/3, IMO Res. A.694(17). — — — EN 60945 (2002), Gwizdki — COLREG 72 załącznik III/1 (Performance), Dzwony lub gongi — COL­ REG 72 załącznik III/2 (Per­ formance) lub — — — IEC 60945 (2002), Gwizdki — COLREG 72 załącznik III/1 (Performance), Dzwony lub gongi — COL­ REG 72 załącznik III/2 (Per­ formance).

7.  Środki bezpieczeństwa na masowcach

Prawidła SOLAS 74 w przypadku, gdy wymagane jest uznanie typu 3

Nr

Nazwa pozycji

Prawidła SOLAS 74 oraz odpowiednie rezolucje i okólniki IMO 4

Normy dotyczące badań

Moduły oceny zgodności 6

1

2

5

A.2/7.1

Kalkulator ładun­ kowy

— —

Reg. XII/11, 1997 SOLAS Conference Res. 5.

— —

Reg. XII/11, 1997 SOLAS Conference Res. 5.

IMO MSC.1/Circ 1229.

A.2/7.2

Czujniki poziomu wody na masow­ cach — IMO Res.

Pozycja wykreślona

L 305/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2010

8.  Wyposażenie zgodnie z rozdziałem II-1 konwencji SOLAS

Prawidła SOLAS 74 w przypadku, gdy wymagane jest uznanie typu 3

Nr

Nazwa pozycji

Prawidła SOLAS 74 oraz odpowiednie rezolucje i okólniki IMO 4

Normy dotyczące badań

Moduły oceny zgodności 6

1

2

5

  A.2/8.1 Ex. A.2/3.3

Urządzenia umoż­ liwiające rozruch zespołów prądo­ twórczych w ni­ skich temperaturach

— —

Reg. II-1/44, Reg. X/3.

— — —

Reg. II-1/44, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code), IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code).”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.