Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/68/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (1)

Data ogłoszenia:2010-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 29

— — — — —

IMO Res. MSC.81(70).

B+D B+E B+F

A.1/1.12

Pneumatyczne tratwy ratunkowe

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — — — — — — —

IMO Res. MSC.81(70).

B+D B+E B+F

A.1/1.13

Sztywne tratwy ra­ tunkowe

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — — — — — —

— —

IMO Res. MSC.81(70), IMO MSC/Circ.1006.

B+D B+E B+F

20.11.2010

1


PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3 4 5

L 305/7

6

2

A.1/1.14

Samoprostujące trat­ wy ratunkowe

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — — — — —

Reg. III/26, Reg. III/34, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, IMO Res. MSC 48(66)–(LSA Code) I, IV, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8, IMO MSC/Circ.809 łącznie z do­ datkiem 1, IMO MSC/Circ.811. Reg. III/26, Reg. III/34, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IV, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8, IMO MSC/Circ.809 łącznie z do­ datkiem 1, IMO MSC/Circ.811. Reg. III/13, Reg. III/26, Reg. III/34, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IV, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8, IMO MSC/Circ.811. Reg. III/21, Reg. III/31, Reg. III/34, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IV, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8. Reg. III/21, Reg. III/31, Reg. III/34, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, V, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

— —

IMO Res. MSC.81(70), IMO MSC/Circ.809 łącznie z dodatkiem 1.

B+D B+E B+F

A.1/1.15

Namiotowe dwu­ stronne tratwy ratun­ kowe

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — — — — —

— —

IMO Res. MSC.81(70), IMO MSC/Circ.809 łącznie z dodatkiem 1.

B+D B+E B+F

A.1/1.16

Urządzenia do swo­ bodnego zwalniania tratw ratunkowych (zwalniaki hydrosta­ tyczne)

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — — — — —

IMO Res. MSC.81(70).

B+D B+E B+F

A.1/1.17

Łodzie ratunkowe

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — — — —

— —

IMO Res. MSC.81(70), IMO MSC/Circ.1006.

B+D B+F G

A.1/1.18

Sztywne łodzie ra­ townicze

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — — — —

— —

IMO Res. MSC.81(70), IMO MSC/Circ.1006.

B+D B+F G

L 305/8

1

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3 4 5

20.11.2010

6

2

A.1/1.19

Pneumatyczne łodzie ratownicze

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — — — —

Reg. III/21, Reg. III/31, Reg. III/34, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, V, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8. Reg. III/26, Reg. III/34, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I,V, IMO MSC/Circ.809 łącznie z do­ datkiem 1, IMO MSC/Circ.1016, IMO MSC/Circ.1094. Reg. III/23, Reg. III/33, Reg. III/34, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, VI, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

— —

IMO Res. MSC.81(70), ISO 15372 (2000).

B+D B+F G

A.1/1.20

Szybkie łodzie ra­ townicze

Reg. III/4.

— — — — — —

— — —

IMO Res. MSC.81(70), IMO MSC/Circ.1006, ISO 15372 (2000).

B+D B+F G

A.1/1.21

Urządzenia do wodo­ wania z użyciem talii (żurawiki)

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — — — —

IMO Res. MSC.81(70).

B+D B+E B+F G

A.1/1.22

Urządzenia do wodo­ wania jednostek ra­ tunkowych przez samospłynięcie Urządzenia do wodo­ wania łodzi ratunko­ wych swobodnego spadku

Pozycja przeniesiona do A.2/1.3

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.