Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/68/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (1)

Data ogłoszenia:2010-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 29

A.1/1.23

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — — — — —

Reg. III/16, Reg. III/23, Reg. III/33, Reg. III/34, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, VI, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8. Reg. III/12, Reg. III/16, Reg. III/34, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, VI, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B+D B+E B+F G

A.1/1.24


Urządzenia do wodo­ wania tratw ratunko­ wych (żurawiki)

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — — — —

IMO Res. MSC.81(70).

B+D B+E B+F G

20.11.2010

1

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3 4 5

L 305/9

6

2

A.1/1.25

Urządzenia do wodo­ wania szybkich łodzi ratowniczych (żurawiki)

Reg. III/4.

— — — —

Reg. III/26, Reg. III/34, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, VI, IMO MSC/Circ.809 łącznie z do­ datkiem 1. Reg. III/16, Reg. III/34, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IV, VI, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8. Reg. III/15, Reg. III/26, Reg. III/34, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, VI, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8. Reg. III/26, Reg. III/34, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, VI, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8. Reg. III/11, Reg. III/34, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code), IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code), IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code). Reg. III/34, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B+D B+E B+F G

A.1/1.26

Zwalniaki do wodo­ wania a) łodzi ratunko­ wych i ratowni­ czych; oraz b) tratw ratunko­ wych, wodowanych z uży­ ciem talii

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — — —

IMO Res. MSC.81(70).

B+D B+E B+F

A.1/1.27

Morskie systemy ewakuacji

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — — — —

IMO Res. MSC.81(70).

B+F G

A.1/1.28

Środki ratownicze

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — — —

— —

IMO Res. MSC.81(70), IMO MSC/Circ.810.

B+D B+F

A.1/1.29 Zob. nota b) w niniej­ szym za­ łączniku A.1

Drabinki wejściowe (do jednostek ratun­ kowych)

— — —

Reg. III/4, Reg. III/11, Reg. X/3.

— — — — —

— —

IMO Res. MSC.81(70), ISO 5489 (2008).

B+D B+F

A.1/1.30

Materiały odblasko­ we

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — —

IMO Res. A.658(16).

B+D B+E B+F

A.1/1.31

Radiotelefon VHF do łączności dwukierun­ kowej do jednostek ratowniczych

Pozycja przeniesiona do A.1/5.17 oraz A.1/5.18

L 305/10

1

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3 4 5

20.11.2010

6

2

A.1/1.32

Odzewowe urządze­ nie radiolokacyjne (transponder) SAR (SART) działające na częstotliwości 9 GHz Reflektor radarowy dla łodzi ratunko­ wych i ratowniczych

Pozycja przeniesiona do A.1/4.18

A.1/1.33

— —

Reg. III/4, Reg. X/3.

— — — — —

Reg. III/34, IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IV, V, IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8, IMO Res. MSC.164(78).

EN ISO 8729 (1998).

B+D B+E B+F

A.1/1.34

Kompas do łodzi ratunkowych i ra­ towniczych Przenośny sprzęt gaśniczy do łodzi ratunkowych i ra­ towniczych Silniki napędowe łodzi ratunkowych i ratowniczych Zaburtowe silniki napędowe łodzi ra­ towniczych Reflektory poszuki­ wawcze do łodzi ratunkowych i ra­ towniczych

Pozycja przeniesiona do A.1/4.23

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 305 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.