Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 11 - Strona 12

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/80/UE z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (1)

Data ogłoszenia:2010-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 11 - Strona 12

Strona 12 z 22

silniki wysokoprężne specjalnie zaprojektowane dla okrętów podwodnych i charakteryzujące się wszystkimi niżej wymienionymi cechami: a. moc 1,12 MW (1 500 KM) lub większa; oraz b. prędkość obrotowa 700 obr./min lub większa; 2. silniki elektryczne specjalnie zaprojektowane dla okrętów podwodnych i charakteryzujące się wszyst­ kimi niżej wymienionymi cechami: a. moc ponad 0,75 MW (1 000 KM); b. szybka odwracalność kierunku obrotów; c. chłodzenie cieczą; oraz d. hermetyczna obudowa w wykonaniu morskim; 3. niemagnetyczne silniki wysokoprężne charakteryzujące się wszystkimi niżej wymienionymi cechami: a. moc wyjściowa 37,3 MW (50 KM) lub większa; oraz b. zawartość niemagnetyczna ponad 75 % masy całkowitej; 4. „niezależne od powietrza systemy napędu” (AIP) zaprojektowane specjalnie dla okrętów podwod­ nych; Uwaga techniczna „Napęd niezależny od powietrza (AIP)” pozwala, aby w pełni zanurzony okręt podwodny mógł ze swojego systemu napędu korzystać dłużej bez dostępu do tlenu atmosferycznego, niż normalnie pozwalałyby na to akumulatory. Do celów ppkt ML9.b.4, AIP nie obejmuje energii jądrowej. c. podwodne urządzenia wykrywające specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, ich sprzęt steru­ jący oraz ich komponenty specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych; d. sieci przeciw okrętom podwodnym i sieci przeciw torpedom specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych; e. niestosowany od roku 2003; f. przepusty kadłubowe i złącza specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, umożliwiające współ­ działanie ze sprzętem znajdującym się na zewnątrz jednostki pływającej oraz ich komponenty specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych; Uwaga: Ppkt ML9.f obejmuje złącza jednoprzewodowe, wieloprzewodowe, koncentryczne i falowodowe dla jedno­ stek pływających oraz przepusty kadłubowe dla jednostek pływających, przy czym obydwa te rodzaje urządzeń są zabezpieczone przed przeciekami z zewnątrz i są w stanie utrzymać wymagane parametry na głębokościach przekraczających 100 m; oraz światłowodowe łączniki i optyczne przepusty kadłubowe, specjalnie zaprojektowane do przesyłania wiązki „laserowej” niezależnie od głębokości. Ppkt ML9.f nie ma zastosowania do przepustów do normalnych wałów napędowych i przepustów kadłubowych do hydrody­ namicznych drążków sterowniczych.


24.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/31

ML9

(ciąg dalszy) g. łożyska cichobieżne, komponenty do nich oraz wyposażenie zawierające te łożyska, specjalnie zapro­ jektowane do celów wojskowych, posiadające którąkolwiek z poniższych cech: 1. zawieszenie gazowe lub magnetyczne; 2. układy regulacji sygnatury aktywnej; lub 3. układy wyciszania drgań.

ML10

„Statki powietrzne”, „statki powietrzne lżejsze od powietrza”, bezzałogowe statki latające, silniki i sprzęt „statków powietrznych”, pokrewne wyposażenie i komponenty, specjalnie zaprojekto­ wane lub zmodyfikowane do celów wojskowych, takie jak: Nb. Sprzęt naprowadzania i nawigacji – zob. pozycja ML11. a. bojowe „statki powietrzne” oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty; b. inne „statki powietrzne” oraz „statki powietrzne lżejsze od powietrza” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych, w tym wojskowe statki zwiadowcze, szturmowe, szkoleniowe, transportowe i desantowe dla wojsk lub sprzętu wojskowego, wsparcia logistycznego oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty; c. bezzałogowe statki powietrzne oraz sprzęt pokrewny, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty: 1. bezzałogowe statki powietrzne, łącznie ze zdalnie sterowanymi statkami powietrznymi (RPV), autonomicznymi, programowanymi statkami powietrznymi oraz „statkami powietrznymi lżejszymi od powietrza”; 2. współdziałające z nimi wyrzutnie oraz wyposażenie naziemne; 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 308 POZ 11 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 53 z 201024.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2010 r. ustanawiająca Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7961) (1)

 • Dz. U. L308 - 52 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka i dwóch zastępców członków z Austrii

 • Dz. U. L308 - 46 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L308 - 9 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1079/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L308 - 7 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach UE obszaru IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L308 - 5 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L308 - 3 z 201024.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1076/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L308 - 1 z 201024.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.