Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 18 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2011 rok i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8125)

Data ogłoszenia:2010-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 18 - Strona 5

Strona 5 z 10

Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. programy kontroli niektó­ rych form salmonelli odzwierzęcej w stadach hodowlanych, stadach niosek, stadach brojlerów gatunku Gallus gallus oraz stadach indyków (Meleagris gallopavo) przedstawione przez Belgię, Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Estonię, Irlandię, Grecję, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr, Łotwę, Luksemburg, Węgry, Maltę, Niderlandy, Austrię, Polskę, Portu­ galię, Rumunię, Słowenię, Słowację i Zjednoczone Królestwo. (v) 1 000 000 EUR dla Niemiec; (vi) 30 000 EUR dla Estonii; (vii) 350 000 EUR dla Irlandii; (viii) 1 500 000 EUR dla Grecji; (ix) 1 700 000 EUR dla Hiszpanii; (x) 2 000 000 EUR dla Francji; (xi) 1 000 000 EUR dla Włoch; (xii) 150 000 EUR dla Cypru; a) obejmuje płatność ryczałtową wynoszącą 0,5 EUR za próbkę urzędową; (xiii) 130 000 EUR dla Łotwy;


2.

Wkład finansowy Unii:

25.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/23

(xiv) 20 000 EUR dla Luksemburga; (xv) 2 000 000 EUR dla Węgier; (xvi) 150 000 EUR dla Malty; (xvii) 3 500 000 EUR dla Niderlandów; (xviii) 1 000 000 EUR dla Austrii; (xix) 3 000 000 EUR dla Polski; (xx) 250 000 EUR dla Portugalii; (xxi) 500 000 EUR dla Rumunii; (xxii) 120 000 EUR dla Słowenii; (xxiii) 600 000 EUR dla Słowacji; (xxiv) 75 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa. 3. Maksymalna kwota kosztów, jaka ma zostać zwrócona państwom członkowskim za realizację programów, o których mowa w ust. 1, nie przekracza średnio: a) za badanie bakteriologiczne (posiew/izolacja): b) za zakup szczepionki: c) za określenie serotypu odpowiednich izolatów Salmonella spp.: d) za badanie bakteriologiczne w celu sprawdzenia skuteczności dezynfekcji kurników po wybiciu stada, u którego stwierdzono salmonellę: e) za test wykrywający środki przeciwdrobnoustrojowe lub efekt hamujący mnożenie się bakterii w tkankach ptaków ze stad zbadanych na obecność salmonelli: 7 EUR za jeden test; 0,05 EUR za dawkę; 20 EUR za jeden test; 1.

(iii) poddanego ubojowi selektywnemu rodzicielskiego indyka hodowlanego z gatunku Meleagris gallopavo:

12 EUR za jednego ptaka;

(iv) jaj wylęgowych rodzicielskiego 0,20 EUR za jedno ptaka hodowlanego z gatunku zniszczone jajo wylę­ Gallus gallus: gowe;

(v) jaj spożywczych gatunku Gallus gallus:

0,04 EUR za jedno zniszczone jajo spożywcze;

(vi) jaj wylęgowych rodzicielskiego 0,40 EUR za jedno ptaka hodowlanego z gatunku zniszczone jajo wylę­ Meleagris gallopavo: gowe.

Artykuł 6 Klasyczny pomór świń i afrykański pomór świń Programy służące kontroli i monitorowaniu:

a) klasycznego pomoru świń, przedstawione przez Bułgarię, Niemcy, Francję, Węgry, Rumunię, Słowenię i Słowację, niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.; b) afrykańskiego pomoru świń, przedstawiony przez Włochy, niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 2. Wkład finansowy Unii:

5 EUR za jeden test;

a) obejmuje płatność ryczałtową wynoszącą 0,5 EUR za świnię domową i 5 EUR za dzika, od których pobrano próbkę; b) stanowi 50 % kosztów, jakie zostaną poniesione: (i) przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1, na koszty wykonania badań wirusologicznych, histologicznych i serologicznych świń domowych i dzików; (ii) w przypadku programów przedstawionych przez Bułgarię, Niemcy, Francję i Rumunię kosztów zakupu i dystrybucji szczepionek oraz przynęt w celu szcze­ pienia dzików; oraz c) nie przekracza następujących kwot: (i) 210 000 EUR dla Bułgarii;

5 EUR za jeden test;

f) z tytułu odszkodowania dla właścicieli za wartość: (i) poddanego ubojowi 4 EUR selektywnemu rodzicielskiego ptaka; ptaka hodowlanego z gatunku Gallus gallus: (ii) poddanej ubojowi selektywnemu nioski z gatunku Gallus gallus hodowanej w celach handlowych: za jednego

(ii) 1 520 000 EUR dla Niemiec; (iii) 740 000 EUR dla Francji; (iv) 160 000 EUR dla Włoch; (v) 480 000 EUR dla Węgier;

2,20 EUR za jednego ptaka;

(vi) 480 000 EUR dla Rumunii; (vii) 30 000 EUR dla Słowenii; (viii) 310 000 EUR dla Słowacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 309 POZ 18 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 7 z 201025.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego Unii w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa w 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7996)

 • Dz. U. L309 - 5 z 201025.11.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia Niemiec, Włoch i Austrii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE i zmieniająca decyzję 2007/250/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania upoważnienia udzielonego Zjednoczonemu Królestwu

 • Dz. U. L309 - 3 z 201025.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1083/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L309 - 1 z 201025.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1082/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.