Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 8

Strona 8 z 13

Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Etykieta energii: kolor: X-00-00-00. Piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE + etykieta energii: szerokość: 92 mm, wysokość: 17 mm.

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 92,5 mm.

Skala A-G — Strzałka: wysokość: 7 mm, przerwa: 0,75 mm – kolory: najwyższa klasa: X-00-X-00, druga klasa: 70-00-X-00, trzecia klasa: 30-00-X-00, czwarta klasa: 00-00-X-00, piąta klasa: 00-30-X-00, szósta klasa: 00-70-X-00, ostatnia klasa (klasy): 00-X–X-00. — Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 19 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 13 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.


Klasa efektywności energetycznej — Strzałka: szerokość: 26 mm, wysokość: 14 mm, 100 % czarnego. — Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 29 pkt, wielkie litery, kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Energia — Tekst: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, wielkie litery, kolor czarny.

L 314/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

Roczne zużycie energii: — Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm. — Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 30 pkt, 100 % czarnego. — Druga linia: czcionka Calibri zwykła 14 pkt, 100 % czarnego. Pojemność znamionowa wyrażona ilością standardowych butelek do wina: — Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm. — Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 28 pkt, 100 % czarnego. Czcionka Calibri zwykła 15 pkt, 100 % czarnego. Poziom emitowanego hałasu: — Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm. — Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 25 pkt, 100 % czarnego. Czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego. Nazwa dostawcy lub znak towarowy Identyfikator modelu dostawcy Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu powinny mieścić się na powierzchni 90 × 15 mm. Numer rozporządzenia: Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 11 pkt.

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/35

ZAŁĄCZNIK III Karta produktu 1. Informacje w karcie produktu są podawane w poniższej kolejności oraz są zawarte w broszurze dotyczącej produktu lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem: a) nazwa dostawcy lub znak towarowy; b) identyfikator modelu dostawcy zgodnie z definicją w załączniku I, lit. t); c) kategoria modelu urządzenia chłodniczego dla gospodarstw domowych zgodnie z pkt 1 załącznika VIII; d) klasa efektywności energetycznej modelu zgodnie z załącznikiem IX; e) w przypadku gdy modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, można podać tę informację; f) roczne zużycie energii (AEC) w kWh rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 3 ppkt 2 załącznika VIII. Opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii »XYZ« kWH rocznie na podstawie wyników testu przeprowadzonego w normalnych warunkach w cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje”; g) pojemność użytkowa każdej komory i ewentualne oznaczenie gwiazdkowe zgodnie z pkt 1 ppkt 1 pppkt VI załącznika II; h) temperatura projektowa „pozostałych komór” w rozumieniu lit. n) załącznika I. Dla komór do przechowywania wina podaje się najniższą temperaturę przechowywania, ustawioną fabrycznie lub regulowaną przez użytkownika końcowego i która może być stale utrzymywana zgodnie z instrukcją producenta; i) zapis „system bezszronowy” dla odpowiednich komór, zgodnie z definicją w lit. b) załącznika I; j) „bezpieczny czas przechowywania »X« godzin bez zasilania” określony jako „czas wzrostu temperatury”; k) „zdolność zamrażania” w kg/24 h; l) „klasa klimatyczna” zgodnie z pkt 1 tabela 3 załącznika VIII, wyrażona jako: „Klasa klimatyczna: W [klasa klimatyczna].

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 17 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 47 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 1 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.