Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 326 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1157/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2012 r. odnoszących się do warunków mieszkaniowych (1)

Data ogłoszenia:2010-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 326 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 4

Moduł 2012 Nazwa zmiennej Kod

Warunki mieszkaniowe Zmienna obowiązkowa

HC090_F

1 -1 -2

Podano dane Brak danych Nie dotyczy (gospodarstwo domowe nie korzysta z tego rodzaju usług) Dostępność podstawowych usług bankowych

HC100 1 2 3 4 HC100_F 1 -1 -2 HC110 1 2 3 4 HC110_F 1 -1 -2 HC120 1 2 3 4 HC120_F 1 -1 -2 HC130 1 2 3 4

Z wielkimi trudnościami Z pewnymi trudnościami Łatwa Bardzo łatwa Podano dane Brak danych Nie dotyczy (gospodarstwo domowe nie korzysta z tego rodzaju usług) Dostępność usług pocztowych Z wielkimi trudnościami Z pewnymi trudnościami Łatwa Bardzo łatwa Podano dane Brak danych Nie dotyczy (gospodarstwo domowe nie korzysta z tego rodzaju usług) Dostępność transportu publicznego Z wielkimi trudnościami Z pewnymi trudnościami Łatwa Bardzo łatwa Podano dane Brak danych Nie dotyczy (gospodarstwo domowe nie korzysta z tego rodzaju usług) Dostępność usług podstawowej opieki zdrowotnej Z wielkimi trudnościami Z pewnymi trudnościami Łatwa Bardzo łatwa


10.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/9

Moduł 2012 Nazwa zmiennej Kod

Warunki mieszkaniowe Zmienna obowiązkowa

HC130_F

1 -1 -2

Podano dane Brak danych Nie dotyczy (gospodarstwo domowe nie korzysta z tego rodzaju usług) Dostępność szkoły obowiązkowej

HC140 1 2 3 4 HC140_F 1 -1 -2

Z wielkimi trudnościami Z pewnymi trudnościami Łatwa Bardzo łatwa Podano dane Brak danych Nie dotyczy (gospodarstwo domowe nie korzysta z tego rodzaju usług) Ryzyko zmiany mieszkania

HC150 1

Bezpośrednie ryzyko zmiany mieszkania Tak – gospodarstwo domowe będzie zmuszone do opuszczenia miesz­ kania Tak – gospodarstwo domowe planuje zmianę mieszkania Nie – gospodarstwo domowe nie spodziewa się zmiany mieszkania Podano dane Brak danych Główne przyczyny, dla których gospodarstwo domowe spodziewa się, że będzie zmuszone do opuszczenia mieszkania 1 2 Właściciel mieszkania wypowiedział lub wypowie umowę najmu Właściciel mieszkania wypowiedział lub wypowie wynajem wobec braku formalnej umowy Eksmisja Trudności finansowe Inne przyczyny Podano dane Brak danych Nie dotyczy (HC 150 = 2 lub 3)

2 3 HC150_F 1 -1 HC160

3 4 5 HC160_F 1 -1 -2

L 326/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2010

Moduł 2012 Nazwa zmiennej Kod

Warunki mieszkaniowe Zmienna obowiązkowa

2. POZYCJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH OSÓB Zmiana mieszkania PC170 1 2 PC170_F 1 -1 -3 PC180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PC180_F 1 -1 -2 -3 Zmiana mieszkania Tak Nie Podano dane Brak danych Respondent niewybrany Główny powód zmiany mieszkania Powody rodzinne Powody zawodowe Powody związane z nauką Eksmisja Właściciel mieszkania nie przedłużył umowy Chęć zmiany tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania Powody związane z dotychczasowym mieszkaniem Powody związane z okolicą, w której znajduje się mieszkanie Powody finansowe Inne powody Podano dane Brak danych Nie dotyczy (PC170 = 2) Respondent niewybrany

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 326 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 74 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1168/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L326 - 72 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1167/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Prosciutto di Modena (CHNP)]

 • Dz. U. L326 - 70 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1166/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Agnello di Sardegna (CHOG)]

 • Dz. U. L326 - 68 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1165/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Salzwedeler Baumkuchen (ChOG)]

 • Dz. U. L326 - 66 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1164/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (CHNP)]

 • Dz. U. L326 - 64 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1163/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Agneau du Périgord (CHOG)]

 • Dz. U. L326 - 61 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1162/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L326 - 59 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L326 - 33 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1160/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L326 - 25 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1159/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2011 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L326 - 11 z 201010.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa (1)

 • Dz. U. L326 - 1 z 201010.12.2010

  Dyrektywa Rady 2010/88/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.