Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 336 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1225/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustalające na lata 2011 i 2012 uprawnienia do połowów dla statków UE dotyczące stad niektórych gatunków ryb głębinowych

Data ogłoszenia:2010-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 336 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 5

21.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/9

Gatunek:

Gardłosz atlantycki Hoplostethus atlanticus

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszaru VI (ORY/06-)

Rok Irlandia Hiszpania Francja Zjednoczone Królestwo UE TAC

2011 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0

Gatunek:

Gardłosz atlantycki Hoplostethus atlanticus

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszaru VII (ORY/07-)

Rok Irlandia Hiszpania Francja Zjednoczone Królestwo Inne UE TAC


2011 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

Gatunek:

Gardłosz atlantycki Hoplostethus atlanticus

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII oraz XIV (ORY/1CX14C)

Rok Irlandia Hiszpania Francja Portugalia Zjednoczone Królestwo UE TAC

2011 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

Gatunek:

Molwa niebieska Molva dypterygia

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów II oraz IV (BLI/24-)

Rok Dania Niemcy Irlandia Francja

2011 4 4 4 25

2012 4 4 4 25

L 336/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2010

Gatunek:

Molwa niebieska Molva dypterygia

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów II oraz IV (BLI/24-)

Zjednoczone Królestwo Inne (1) UE TAC

______________

15 4 56 56

15 4 56 56

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie jest dozwolony żaden rodzaj ukierunkowanych połowów.

Gatunek:

Molwa niebieska Molva dypterygia

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszaru III (BLI/03-)

Rok Dania Niemcy Szwecja UE TAC

2011 4 2 4 10 10

2012 3 2 3 8 8

Gatunek:

Morlesz bogar Pagellus bogaraveo

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII oraz VIII (SBR/678-)

Rok Irlandia Hiszpania Francja Zjednoczone Królestwo Inne (2) UE TAC

______________

2011 (1) 6 172 9 22 6 215 215

2012 (1) 6 172 9 22 6 215 215

(1) Należy przestrzegać minimalnego rozmiaru ryb przeznaczonych do wyładunku, który wynosi 35 cm (długość całkowita). Jednak 15 % wyładowanych ryb może mieć minimalny rozmiar do wyładunku wynoszący co najmniej 30 cm (długość całkowita). (2) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie jest dozwolony żaden rodzaj ukierunkowanych połowów.

Gatunek:

Morlesz bogar Pagellus bogaraveo

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszaru IX (SBR/09-)

Rok Hiszpania Portugalia UE TAC

______________

2011 (1) (2) 614 166 780 780

2012 (1) (2) 614 166 780 780

(1) Należy przestrzegać minimalnego rozmiaru ryb przeznaczonych do wyładunku, który wynosi 35 cm (długość całkowita). Jednak 15 % wyładowanych ryb może mieć minimalny rozmiar do wyładunku wynoszący co najmniej 30 cm (długość całkowita). (2) Nie więcej niż 8 % każdej kwoty może być poławiane na wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów VI, VII i VIII.

21.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/11

Gatunek:

Morlesz bogar Pagellus bogaraveo

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszaru X (SBR/10-)

Rok Hiszpania Portugalia Zjednoczone Królestwo UE TAC

2011 10 1 116 0 1 136 1 136

2012 10 1 116 10 1 136 1 136

Gatunek:

Widlaki Phycis spp.

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III oraz IV (GFB/1234-)

Rok Niemcy Francja Zjednoczone Królestwo UE TAC

2011 9 9 13 31 31

2012 9 9 13 31 31

Gatunek:

Widlaki Phycis spp.

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII (GFB/567-)

Rok Niemcy Irlandia Hiszpania Francja Zjednoczone Królestwo UE TAC

______________

2011 (1) 10 260 588 356 814 2 028 2 028

2012 (1) 10 260 588 356 814 2 028 2 028

(1) Nie więcej niż 8 % każdej kwoty może być poławiane na wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów VIII i IX.

Gatunek:

Widlaki Phycis spp.

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII oraz IX (GFB/89-)

Rok Hiszpania Francja Portugalia UE TAC

______________

2011 (1) 242 15 10 267 267

2012 (1) 242 15 10 267 267

(1) Nie więcej niż 8 % każdej kwoty może być poławiane na wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów V, VI, VII.

L 336/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2010

Gatunek:

Widlaki Phycis spp.

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów X oraz XII (GFB/1012-)

Rok Francja Portugalia Zjednoczone Królestwo UE TAC

2011 9 36 9 54 54

2012 9 36 9 54 54

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2010 NR 336 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 68 z 201021.12.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 wykonującego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (  Dz.U. L 199 z 28.7.2008)

 • Dz. U. L336 - 63 z 201021.12.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2010/30)

 • Dz. U. L336 - 62 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/1/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Republice Czeskiej w odniesieniu do prezentacji takich tusz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9187)

 • Dz. U. L336 - 60 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużająca okres przejściowy dotyczący nabywania gruntów rolnych na Węgrzech (1)

 • Dz. U. L336 - 55 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2010 r. zawierająca wykaz produktów, o których mowa w pkt III.1 akapit drugi w załączniku XII do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8434)

 • Dz. U. L336 - 50 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2009 r., 1 września 2009 r., 1 października 2009 r., 1 listopada 2009 r., 1 grudnia 2009 r. i 1 stycznia 2010 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L336 - 43 z 201021.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2010 r. dotycząca pomocy na koszty usunięcia i zniszczenia zwierząt padłych w gospodarstwach rolnych znajdujących się w Regionie Walońskim (Pomoc państwa C 1/10 – Belgia) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7263)

 • Dz. U. L336 - 30 z 201021.12.2010

  Decyzja Rady 2010/788/WPZiB z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga i uchylenia wspólnego stanowiska 2008/369/WPZiB

 • Dz. U. L336 - 24 z 201021.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla

 • Dz. U. L336 - 22 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L336 - 20 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1229/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L336 - 17 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1228/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L336 - 15 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1227/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1055/2008 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów jakości i sprawozdawczości jakościowej w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego

 • Dz. U. L336 - 13 z 201021.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1226/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.