Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1250/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Data ogłoszenia:2010-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 4

(4) Germain Katanga. Obywatelstwo: kongijskie. Dodatkowe informacje: W dniu 18.10.2007 r. przekazany przez rząd DR Konga Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu (MTK). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005. (5) Thomas Lubanga. Miejsce urodzenia: Ituri, DRK. Obywatelstwo: kongijskie. Dodatkowe informacje: W dniu 17.3.2006 r. przekazany przez władze kongijskie Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005. (6) Khawa Panga Mandro (alias a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chief Kahwa, f) Kawa, g) Mandro Panga Kahwa, h) Yves Khawa Panga Mandro). Data urodzenia: 20.8.1973. Miejsce urodzenia: Bunia, DRK. Obywatelstwo: kongijskie. Dodatkowe informacje: W październiku 2005 r. aresztowany przez władze kongijskie, uniewinniony decyzją Sądu Apelacyjnego w Kisangani, następnie przekazany władzom sądowym w Kinszasie w związku z nowymi zarzutami. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005. (7) Callixte Mbarushimana. Data urodzenia: 24.7.1963. Miejsce urodzenia: Ndusu/Ruhengeri, Północna Prowincja, Rwanda. Obywatelstwo: rwandyjskie. Dodatkowe informacje: Obecne miejsce pobytu: Paryż lub Thiais, Francja. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 21.3.2009. (8) Iruta Douglas Mpamo (alias a) Mpano, b) Douglas Iruta Mpamo). Adres: Bld Kanyamuhanga 52, Goma, DRK. Data urodzenia: a) 28.12.1965, b) 29.12.1965. Miejsce urodzenia: a) Bashali, Masisi, DRK (dotyczy daty urodzenia a), b) Goma, DRK (dotyczy daty urodzenia b). Obywatelstwo: kongijskie. Dodatkowe informacje: Miejsce pobytu: Gom. DRK i Gisenyi, Rwanda. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005. (9) Sylvestre Mudacumura (alias a) Radja, b) Mupenzi Bernard, c) General Major Mupenzi, d) General Mudacumura). Obywatelstwo: rwandyjskie. Dodatkowe informacje: Od listopada 2009 r. nadal służy jako dowódca wojskowy FDLR-FOCA. Miejsce pobytu: Kibua, terytorium Masisi, DRK. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005. (10) Leodomir Mugaragu (alias: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi). Data urodzenia: a) 1954, b) 1953. Miejsce urodzenia: a) Kigali, Rwanda, b) Rushashi (Północna Prowincja), Rwanda. Nazwa: generał brygady. Stanowisko: szef sztabu FDLR/ FOCA. Dodatkowe informacje: a) z białego wywiadu i z oficjalnych sprawozdań wynika, że Leodomir Mugaragu jest szefem sztabu Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA) b) według oficjal­ nych sprawozdań Mugaragu jest wyższym rangą oficerem planującym operacje wojskowe FDLR we wschodniej części DRK. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): [data publikacji]. (11) Leopold Mujyambere (alias a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim. Nazwa: Pułkownik. Data urodzenia: a) 17.3.1962, b) 1966 (orientacyjna). Miejsce urodzenia: Kigali, Rwanda. Obywatelstwo: rwandyjskie. Dodatkowe informacje: Obecne miejsce pobytu: Mwenga, South Kivu, DRK. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 21.3.2009.


23.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/13

(12) Ignace Murwanashyaka (alias Ignace). Nazwa: doktor. Data urodzenia: 14.5.1963. Miejsce urodzenia: a) Butera, Rwanda; b) Ngoma, Butare, Rwanda. Obywatelstwo: rwandyjskie. Dodatkowe informacje: Zamieszkały na stałe w Niemczech. Od listopada 2009 r. ciągle uznawany za przywódcę politycznego ramienia FDLR–FOCA i za naczel­ nego dowódcę sił zbrojnych FDLR W dniu 17 listopada 2009 r. aresztowany przez Federalną Policję Niemiecką. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005.

(13) Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Data urodzenia: a) 6.4.1961, b) 4.6.1961. Miejsce urodzenia: Mugambazi, Kigali, Rwanda. Dodatkowe informacje: a) paszport rwandyjski wygasł w dniu 10 września 2004 r. b) zamieszkały w Neuffen, Niemcy c) od listopada 2009 r. ciągle uznawany za pierwszego zastępcę przywódcy politycznego ramienia FDLR–FOCA i za głównodowodzącego w naczelnym dowództwie wojskowego FDLR d) w dniu 17 listopada 2009 r. aresztowany przez Federalną Policję Niemiecką. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 13.4.2007.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 49 z 201023.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2010 r. wyłączająca niektóre przypadki nieprawidłowości wynikające z działań współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2000–2006 z zakresu specjalnych wymogów w zakresie sprawozdawczości ustanowionych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1681/94 i w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/94 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9244)

 • Dz. U. L341 - 45 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/801/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L341 - 32 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/800/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylenia wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB

 • Dz. U. L341 - 27 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/799/WPZiB z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia procesu budowy zaufania prowadzącego do utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia – w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L341 - 26 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Słowacji

 • Dz. U. L341 - 23 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L341 - 21 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L341 - 19 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1252/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L341 - 15 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L341 - 3 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

 • Dz. U. L341 - 1 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1248/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające na rok 2011 kontyngent taryfowy na przywóz do Unii Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.