Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1250/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Data ogłoszenia:2010-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 4

(14) Jules Mutebutsi (alias a) Jules Mutebusi b) Jules Mutebuzi c) Colonel Mutebutsi). Miejsce urodzenia: południowa prowincja Kivu, DR Konga. Obywatelstwo: kongijskie. Dodatkowe informacje: W grudniu 2007 r. aresztowany przez władze rwandyjskie. Zgodnie ze zgłoszonymi informacjami jest obecnie »przetrzymywany«. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005.

(15) Mathieu Chui Ngudjolo (alias Cui Ngudjolo). Dodatkowe informacje: znany jako »Pułkownik« lub »Generał«. W dniu 7 lutego 2008 r. przekazany przez rząd DR Konga Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005.


(16) Floribert Ngabu Njabu (alias a) Floribert Njabu b) Floribert Ndjabu c) Floribert Ngabu d) Ndjabu). Dodatkowe informacje: Zatrzymany i umieszczony w areszcie domowym w Kinszasie od marca 2005 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005.

(17) Laurent Nkunda (alias a) Laurent Nkunda Bwatare b) Laurent Nkundabatware c) Laurent Nkunda Mahoro Batware d) Laurent Nkunda Batware e) General Nkunda f) Nkunda Mihigo Laurent). Data urodzenia: a) 6.2.1967, b) 2.2.1967. Miejsce urodzenia: północna prowincja Kivu/Rutshuru, DRK (dotyczy daty urodzenia a)). Obywatelstwo: kongijskie. Dodatkowe informacje: a) znany jako »Prezes« oraz »Papa Six«, b) w styczniu 2009 r. zatrzymany na terytorium Rwandy, a następnie odwołany ze stanowiska dowódcy Narodowego Kongresu Obrony Ludu (CNDP) w północnym Kiwu. W listopadzie 2009 r. ciągle jeszcze utrzymywał pewną kontrolę nad CNDP oraz swoje międzynarodowe kontakty. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005.

(18) Félicien Nsanzubukire (alias Fred Irakeza). Data urodzenia: 1967. Miejsce urodzenia: Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Rwanda. Dodatkowe informacje: a) obecne miejsce pobytu: terytorium Uvira-Sange, terytorium Uvira, połu­ dniowa prowincja Kivu, DRK b) zgodnie z różnymi źródłami Félicien Nsanzubukire jest dowódcą pierwszego batalionu FDLR. Félicien Nsanzubukire jest członkiem FDLR przynajmniej od 1994 r. I działa we wschodniej DRK od października 1998 r. Grupa ekspertów Komitetu ds. Sankcji dotyczących DRK działającego w ramach RB ONZ podaje, że Félicien Nsanzubukire nadzorował i koordynował nielegalny handel amunicją i bronią dostar­ czaną ze Zjednoczonej Republiki Tanzanii przez jezioro Tanganika do oddziałów FDLR z okolic Uvira i Fizi w południowym Kiwu, co najmniej w okresie od listopada 2008 r. do kwietnia 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): [data publikacji].

(19) Pacifique Ntawunguka (alias a) Colonel Omega, b) Nzeri, c) Israel, d) Pacifique Ntawungula). Nazwa: Pułkownik. Data urodzenia: a) 1.1.1964, b) 1964 (orientacyjna). Miejsce urodzenia: Gaseke, prowincja Gisenyi, Rwanda. Obywa­ telstwo: rwandyjskie. Dodatkowe informacje: a) obecne miejsce pobytu: Peti, granica Walikale – Masisis, DRK b) przeszedł szkolenie wojskowe w Egipcie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 21.3.2009.

(20) James Nyakuni. Obywatelstwo: ugandyjskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005.

(21) Stanislas Nzeyimana (alias a) Deogratias Bigaruka Izabayo b) Bigaruka c) Bigurura, d) Izabayo Deo e) Jules Mateso Mlamba). Data urodzenia: a) 1.1.1966 b) 1967 (orientacyjna) c) 28.8.1966. Miejsce urodzenia: Mugusa (Butare), Rwanda; Obywatelstwo: rwandyjskie. Dodatkowe informacje: a) od listopada 2009 r. uznawany za generała dywizji, zastępcę dowódcy FDLR b) obecne miejsce pobytu: Kalonge, Masisi, północne Kivu, DRK lub Kibua, DRK. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 21.3.2009.

(22) Dieudonné Ozia Mazio (alias a) Ozia Mazio b) Omari c) Mr Omari). Data urodzenia: 6.6.1949. Miejsce urodzenia: Ariwara, DRK. Obywatelstwo: kongijskie. Dodatkowe informacje: Zmarł w miejscowości Ariwara dnia 23 września 2008 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 49 z 201023.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2010 r. wyłączająca niektóre przypadki nieprawidłowości wynikające z działań współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2000–2006 z zakresu specjalnych wymogów w zakresie sprawozdawczości ustanowionych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1681/94 i w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/94 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9244)

 • Dz. U. L341 - 45 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/801/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L341 - 32 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/800/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylenia wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB

 • Dz. U. L341 - 27 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/799/WPZiB z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia procesu budowy zaufania prowadzącego do utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia – w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L341 - 26 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Słowacji

 • Dz. U. L341 - 23 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L341 - 21 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L341 - 19 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1252/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L341 - 15 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L341 - 3 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

 • Dz. U. L341 - 1 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1248/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające na rok 2011 kontyngent taryfowy na przywóz do Unii Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.